Які синдроми ураження нервової системи спостерігаються при хронічній інтоксикації бензолом?

а) астенічний;

б) поліневротичний;

в) діенцефальний;

г) гіперкінетичний;

д) синдром енцефалопатії;

е) синдром фунікулярного мієлозу.

90. Назвіть ознаки гіпоплазії кісткового мозку за показниками периферичної крові:

а) ретикулоцитоз;

б) лейкоцитоз;

в) зниження кількості форменних елементів крові;

г) базофільна зернистість еритроцитів.

Який з перерахованих нижче методів є найбільш інформативним для діагностики гіпопластичної анемії?

а) імунограма;

б) стернальна пункція;

в) гематологічний аналіз крові;

г) трепанобіопсія піддухвинної кістки;

д) вивчення лейкоконцентрата.

92. Вкажіть найбільш імовірні депо нітро- та аміносполук бензолу в організмі людини:

а) підшкірна жирова клітковина;

б) м¢язи;

в) кістковий мозок;

г) паренхіматозні органи.

93. Діючи на кров, ароматичні нітроаміносполуки бензолу призводять до:

а) утворення метгемоглобіну;

б) утворення сульфгемоглобіну;

в) зсуву лейкоцитарної формули вліво;

г) зсуву лейкоцитарної формули вправо;

д) утворення тілець Гейнца - Ерліха.

В якій стадії отруєння марганцем спостерігається синдром паркінсонізму?

а) І стадії;

б) ІІ стадії;

в) ІІІ стадії.

При отруєнні яким металом спостерігаються явища паркінсонізму?

а) марганцем;

б) ртуттю;

в) свинцем;

г) залізом.

96. Антидотами при отруєннях ціанідами є:

а) D – пеніциламін;

б) метиленова синька;

в) дипіроксим;

г) унітіол;

д) хромосмом.

Хто з перерахованих нижче осіб складає санітарно-гігієнічну характеристику місця роботи при виявлені професійної хвороби?

а) адміністратор підприємства;

б) начальник цеха;

в) інспектор з техніки безпеки;

г) головний лікар МСЧ;

д) лікар СЕС;

е) цеховий лікар.

Назвіть посадових особ, які входять до складу комісії по розслідуванню випадків гострих професійних отруєнь?

а) адміністратор виробництва;

б) цеховий лікар;

в) начальник цеха;

г) лікар СЕС;

д) інспектор з техніки безпеки.

Виберіть синдроми, найбільш характерні для загальної форми вібраційної хвороби ІІІ стадії.

а) генералізований ангіодистонічний синдром;

б) синдром мієліту;

в) дисциркуляторна енцефалопатія;

г) синдром кардіоміопатії;

д) сенсорно – моторна поліневропатія.

100.Вегетативно – вестибулярний синдром найбільш часто зустрічається у хворих на вібраційну хворобу від дії:

а) загальної вібрації;

б) локальної вібрації;

в) комбінованої дії локальної та загальної вібрації.

101.Виберіть синдроми, найбільш характерні для загальної форми вібраційної хвороби І стадії:

а) синдром Рейно;

б) вегетативно – сенсорна поліневропатія верхніх кінцівок;

в) неврит слухових нервів;

г) периферичний ангіодистонічний синдром;

д) синдром вестибулопатії.

Назвіть неорганічні сполуки свинцю, які найчастіше використовуються в народному господарстві?

а) свинець;

б) окис свинцю;

в) свинцевий сурік;

г) свинцевий галеніт;

д) хромат свинцю (жовтий крон).

103.Допустима концентрація свинцю і його сполук в повітрі робочих приміщень складає:

а) 0,01 мг/м3;

б) 0,05 мг/м3;

в) 0,001 мг/м3.

Якими шляхами може поступати свинець та його сполуки в організм людини?

а) через дихальні шляхи;

б) через шлунково-кишковий тракт;

в) через слизові оболонки;

г) через шкіру.

Вкажіть найбільш вірогідні депо свинцю в організмі людини?

а) в трабекулах кісток;

б) в Купферовських клітинах печінки;

в) в кістковому мозку;

г) в мозковій тканині:

д) в нирках;

е) в селезінці.

106.Вкажіть шляхи виведення свинцю з організму людини:

а) через кишечник;

б) нирками;

в) потовими залозами;

г) з молоком матері, що годує дитину;

д) через дихальні шляхи.

Як діє свинець на організм?

а) нефротоксично;

б) гепатотоксично;

в) нейротропно;

г) політропно;

д) мієлотоксично.

Який механізм дії свинцю на систему кровотворення?

а) блокує процес включення заліза в кільце протопорфирину;

б) подразнює еритробластний росток;

в) пригнічує еритропоез;

г) пригнічує тромбоцитопоез;

д) порушує згортання крові.

Як впливає свинець на нервову систему?

а) сприяє виникненню астенічного синдрому (свинцева неврастенія);

б) сприяє виникненню астено-вегетативного синдрому;

в) призводить до виникнення чутливої форми свинцевого параліча;

г) викликає рухливу форму периферичного параліча;

д) викликає свинцеву енцефалопатію;

е) викликає свинцеву менінгопатію.

110.Назвіть основні симптоми абдомінального синдрому при отруєнні свинцем:

а) зниження апетиту;

б) тупий боль в епігастрії;

в) відрижка;

г) печія;

д) закрепи;

е) свинцева колька.

Які зміни спостерігаються в печінці при довготривалій дії свинцю?

а) гепатоз;

б) токсичний гепатит;

в) цироз печінки;

г) холецистіт;

д) дизкінезія жовчних шляхів.

Які основні ознаки “свинцевої кольки”?

а) інтенсивні колькоподібні болі в животі;

б) брадикардія;

в) підвищення артеріального тиску;

г) закрепи;

д) наявність симптомів подразнення очеревини;

е) відсутність симптомів подразнення очеревини.

113.Довготривала дія свинцю на серцево-судинну систему проявляється:

а) брадикардією;

б) тахікардією;

в) зниженням вольтажу зубців на ЕКГ;

г) порушенням провідності;

д) порушенням скорочувальної функції міокарду;

е) інфарктом міокарду.

Які із перерахованих нижче симптомів відносяться до кардинальних проявів “сатурнізму”?

а) “свинцевий колорит”;

б) “свинцева кайма”;

в) збільшення вмісту дельтаамінолевуленової кислоти;

г) базофільна зернистість еритроцитів;

д) збільшення протопорфірину в еритроцитах;

е) свинець в сечі більше 0,04 мг/л.

Який характер анемії спостерігається при “сатурнізмі” чи отруєнні свинцем?

а) гіперрегенераторна;

б) гіпорегенеторна;

в) гіпохромна, залізодефіцитна;

г) гіпохромна, гіперсидеремічна;

д) сидероахрестична;

е) мегалобластична.

116.Виберіть лікарські засоби, які використовуються для лікування хронічної свинцевої інтоксикації:

а) тетацин-кальцій;

б) пентацин;

в) унітіол;

г) D-пеніциламін (купреніл);

д) кортікостероїди;

е) препарати заліза.

Ким видається доплатний (трудовий) листок?

а) лікуючим лікарем;

б) клінікою професійних захворювань;

в) лікарем – профпаталогом;

г) медико – соціальною експертною комісією;

д) лікарсько – консультативною комісією.

Хто має право вперше встановити діагноз хронічного професійного захворювання (інтоксикації)?

а) цеховий терапевт;

б) дільничний терапевт;

в) лікар – профпатолог;

г) ЛКК.

119.Доплатний листок може бути виданий:

а) на термін не більше одного місяця;

б) на термін не більше 2 місяців протягом року;

в) на термін, який вважає необхідним лікар;

г) на термін до 4 місяців.

120.Ступінь втрати професійної працездатності у відсотках визначає:

а) ЛКК;

б) лікар – профпаталог;

в) МСЕК;

г) цеховий терапевт;

д) спеціалізовані лікувально – профілактичні заклади.

121.Які із продуктів обов¢язково включають в раціон харчування осіб, які контактують з свинцем та його сполуками?

а) молочні вироби;

б) вершкове масло;

в) пектини.

122.Протипокази для роботи в контакті із свинцем є:

а) вагітність;

б) “лабораторний сатурнізм”;

в) астеновегетативний синдром;

г) годування дитини груддю;

д) перші прояви анемії.

Ураження яких органів і систем спостерігається при хронічній інтоксикації бензолом і його сполуками?

а) системи кровотворення;

б) гепато-біліарної системи;

в) дихальної системи;

г) системи травлення;

д) нервової системи;

е) серцево-судинної системи.

Що характерно для гіпопластичної анемії при інтоксикації бензолом?

а) еритроцитопенія;

б) лейкоцитоз;

в) лейкопенія;

г) тромбоцитопенія;

д) тромбоцитоз;

е) гемоліз еритроцитів.

Чим обумовлений геморагічний синдром при інтоксикації бензолом?

а) тромбоцитопенією;

б) тромбоцитопатією;

в) ДВС - синдромом;

г) гіперергічним станом стінки судин капілярів і артеріол;

д) С- гіповітамінозом;

е) подовженням часу згортання крові.

Чим проявляється гіперпластичний стан кісткового мозку при дії на нього бензолу?

а) лейкемоїдною реакцією;

б) гострим лейкозом;

в) хронічним мієлолейкозом;

г) хронічним лімфолейкозом;

д) лімфогранулематозом;

е) мієломною хворобою.

Які ускладнення обумовлені пригніченням лейкоцитарного ростка кісткового мозку можуть виникати у осіб з проявами бензольної інтоксикації?

а) розвиток септико-піємічних ускладнень;

б) виникнення вірусних захворювань;

в) зниження імунітету;

г) головний біль;

д) кровотечі.

referatupj.nugaspb.ru soz.deutsch-service.ru referatxkn.nugaspb.ru referattgt.nugaspb.ru Главная Страница