Класифікація надзвичайних ситуацій.

Надзвичайна ситуація - це обстановка, яка складається в регіоні в результаті дії екстремальних факторів, або сукупність проявів дестабілізуючих чинників, які порушують нормальне функціонування соціальної системи.

До дестабілізуючих чинників відносяться аварії, катастрофи, стихійні лиха, використання на випадок війни різноманітних видів зброї, що створюють небезпечні ситуації для життя та здоров’я значних людських груп людей.

Якщо дестабілізуючі чинники призводять до великих руйнувань, і викликають смерть та ушкодження значної кількості людей, тоді їх називають катастрофічними.

До характерних умов виникнення надзвичайних ситуацій відносяться:

- Наявність джерела небезпечних та шкідливих чинників ( виробничі системи, які використовують вибухові, легкозаймисті, хімічно агресивні речовини, радіоактивні, біологічні, токсичні матеріали, гідротехнічні споруди, трубопроводи, військова діяльність та інше).

- Дія чинників ризику ( звільнення енергії різних видів, а також токсичних речовин у дозах, що загрожують життю і здоров’ю людей та забрудненню навколишнього середовища.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1099 від 15 липня 1998 р. „Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій” на території України в залежності від причин виникнення, фізичної сутності та впливу на навколишнє середовище НС поділяються на чотири класи:

- техногенного ( технологічні катастрофи );

- природного ( стихійні лиха );

- соціально – політичного;

- військового характеру.

Згідно з “Положенням про класифікацію надзвичайних ситуацій” на територій України розрізняють 4 рівні надзвичайних ситуацій:

- Об’єктові

- Місцеві

- Регіональні

- Національні[ загальнодержавні].

При об’єктових надзвичайних ситуаціях наслідки обмежуються межами об’єкта народного господарства і можуть бути локалізовані за рахунок його сил та ресурсів.

Місцеві надзвичайні ситуації мають масштаби розповсюдження в межах населеного пункту, адміністративного району, декількох районів чи області і можуть бути ліквідовані за рахунок сил та ресурсів області.В регіональних надзвичайних ситуаціях наслідки обмежуються межами декількох областей чи економічного району і можуть бути усунені за рахунок сил та ресурсів держави.

Загальнодержавна надзвичайна ситуація має наслідок , що охоплює декілька економічних районів, але не виходить за межі держави. Локалізація таких НС здійснюється силами та ресурсами держави з залученням іноземної допомоги.

При глобальних надзвичайних ситуаціях наслідки виходять за межі держави, і поширюються на інші держави. Ці наслідки ліквідуються як силами кожної держави на своїй території, так і силами міжнародної співдружності.

Виникнення надзвичайних ситуацій по різному оцінюється різними вченими.

Одні вчені розглядають виникнення НС, як наслідок загострення суперечностей між суспільством та природою, пов’язаних із занадто великими масштабами впливу людства на природне середовище. Це обумовлено швидким зростанням населення Землі, розширенням господарської діяльності, різким збільшенням енергоспоживання та використанням природних ресурсів.

Інші пов’язують НС із обмеженістю знань людства про навколишній світ, що, нерідко, не дозволяє передбачити усі наслідки реалізації тих чи інших науково технічних рішень та проектів.

Втручаючись у природу, законів якої це людство ще не пізнало та створюючи усе більш потужні виробничі комплекси, люди формують нове штучне середовище існування, закономірності функціонування якого їм ще не достатньо відомі. А якщо врахувати, що морально - духовний та загальнокультурний розвиток цивілізації відстає від темпів науково - технічного прогресу, то стане зрозумілим, що внаслідок цього збільшується ризик виникнення надзвичайних ситуацій.

ДМОП транзисторы и IGBT (биполярные транзисторы с изолированным затвором), влияние технологии.
J Кстати, когда во время разговора вы улыбаетесь, голос делается более приятным J
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА КУРСУ «ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»
Классификация дефектов колесных пар. Ремонт колесных пар со сменой элементов
К настоящему моменту ребенок, так или иначе, умеет произносить следующие звуки.
Специальность: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Завдання, цілі та функції політології
Скаржиться на головні болі, капризує, не може читати «розпливаються літери».
Тема: Личные права и обязанности супругов.
Моральные самоограничения политиков и контроль над ними.
Послаблення ринкової влади постачальників
КОМАНДА ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Статья 18. Правотворческая инициатива граждан
Концептуальные представления о различиях в строении твёрдых, жидких и газообразных тел. Роль давления и температуры в агрегатных переходах.
Какова природа полярных чувств человека?
Олександр Довженко «Зачарована Десна»: автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті
Міжнародний режим митної території
Економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів.
Клинико-физиологическая классификация общего психического недоразвития Д.Н.Исаева
К уроку 52 22 страница
Защитные и адаптивные процессы при депрессии
Контрастивный анализ и учет межъязыковых взаимоотношений
Розрахунок додаткового прибутку
Главная Страница