Громадських будівель

ІІ.2.2 Функціональні та фізико-технічні особливості проектування

Специфічними особливостями громадських будівель є:

- різнорідність функцій будівель та їх окремих елементів;

- одночасна концентрація в будівлях великої кількості людей;

- широкий діапазон вимог до фізико-технічних параметрів внутрішнього середовища: освітленості, звуковому і повітряному режиму.

Різнорідність функцій породжує велику різноманітність геометричних параметрів і конструктивних елементів будівель. Друга особливість вимагає від проекту надійного забезпечення протипожежної безпеки шляхів евакуації та її коротких термінів. Третя особливість визначає різноманітність у розмірах світових прорізів, специфічність форм та оздоблення великих приміщень (за вимогами архітектурної акустики) та різноманітності рішень інженерного обладнання будівель.

Вимоги уніфікації в об’ємно-планувальному рішенні реалізуються шляхом групування однотипних за функціональними ознаками приміщень в окремі фрагменти загального об’єму будівлі, що дозволяє використати для них однотипні конструктивні вироби на прийоми (способи) будівництва.

Протипожежні вимоги враховують в об'ємно-планувальному та конструктивному рішенні у відповідності з призначенням і місткістю будівлі. Основні комунікаційні шляхи та їх довжина (протяжність) регламентуються протипожежними нормами.

Ступінь вогнетривкості конструкцій, прийнятих у проектному рішенні, безпосередньо впливає на місткість будівлі.

Дуже важливими є протипожежні та інженерно-технічні заходи в будівлях, що мають легкозаймисті та вогненебезпечні матеріали та установки (кіноплівки в кінотеатрах, декорації в театрах і т. ін.). В таких будівлях передбачають ізоляцію кіноапаратних і закулісних приміщень незаймистими (залізобетонними) стінами та перегородками, окремі евакуаційні виходи і спеціальні пожежні гідранти.

Параметри повітряного середовища громадських будівель забезпечують центральними системами опалення та приточно-витяжною вентиляцією.

Неорганізований повітрообмін передбачається в невеликих приміщеннях. У великих залах передбачають кондиціонери з підтримкою постійних оптимальних параметрів з застосуванням примусового повітрообміну.Звуковий режим також відіграє важливу роль при нормальній експлуатації будівель. Звукові вимоги для приміщень різних груп різні.

В приміщення І групи (контори, класи, лабораторії, спальні приміщення) передбачають тільки ізоляцію від зовнішніх шумів.

В приміщеннях ІІ групи (магазини, типографії) необхідно передбачати заходи по зниженню виробничих шумів за рахунок звукопоглинаючих матеріалів.

ІІІ група – основна вимога: забезпечення необхідної акустики.

Освітлення приміщень громадських будівель в денний час проектується природнім, штучним або змішаним. Природне – в робочих приміщеннях з постійним перебуванням людей, норми освітленості регламентуються ДБНом чи ДСТУ.

Інтегральне (змішане) освітлення – в глибоких приміщеннях , глибина яких сягає 9

метрів і більше.

Штучне освітлення – в приміщеннях з тимчасовим перебуванням людей, а також у випадках, коли це необхідно функціонально (глядацький зал).

Інсоляційний режим робочих приміщень забезпечується, як правило, відповідною орієнтацією: навчальні приміщення – південь, схід, південний схід; кабінети креслення і рисунка – північ та ін.

tmg.deutsch-service.ru referatrbh.nugaspb.ru allooru.refberry.ru referattih.nugaspb.ru Главная Страница