І.1.6.1.2 Визначення показників теплостійкості огорожі

І.6.1.1 Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів

І.6.1 Елементи будівельної теплотехніки

І.6 Фізико-технічні основи проектування будівель і їх огороджувальних конструкцій

Проектування будівель як штучного середовища життєдіяльності повинно забезпечувати такий стан середовища, який сприймається людиною як комфортний. Турбота про створення комфортного середовища здійснюється на всіх етапах проектування. Тільки при правильному вирішенні технічних задач можуть бути забезпечені необхідний рівень тепло-, звуко-, гідроізоляції приміщень, оптимальні параметри повітряного середовища, світовий комфорт і т. ін.

При проектуванні будівель в першу чергу вирішують наступні теплотехнічні задачі:

- забезпечення необхідної теплозахисної здатності зовнішніх огорож;

- забезпечення на внутрішній поверхні огорожі температур, що мало відрізняються від температури повітря в приміщенні, щоб уникнути випадіння конденсату;

- забезпечення теплостійкості огорожі;

- утворення осушуючого чи вологісного режиму огорожі в процесі експлуатації;

- обмеження повітропроникності зовнішніх огорож.

Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огорож у більшості випадків здійснюється для умов стабілізованого в часі процесу тепло- і масообміну.

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд обов’язковим є виконання наступної умови

R ≥ Rq mіn ,

де R -сумарний опір теплопередачі огороджувальної конструкції, м2 · К/Вт;

Rq mіn – мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції, м2· К/Вт.

Сумарний опір теплопередачі огороджувальної конструкції розраховується за формулою

R = 1/ав + δ і / λ і р +1/ α з ,

де α в , αз - коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/ (м2 · К);

δ і - товщина і-го шару конструкції, м;

λ і р - теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції в розрахункових умовахексплуатації, Вт/ (м2 · К).

Це здатність огорожі зберігати при коливаннях величин теплового потоку відносну постійність на поверхні огорожі, повернутої в приміщення.

Розрахунковий контроль теплостійкості огорож здійснюється для конструкцій зовнішніх стін, горищних перекриттів і покриттів.

Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов’язковим є виконання умов:

- теплостійкість в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

А з < 2,5;

- теплостійкості в зимовий період року приміщень:

за наявності центрального опалення

А в < 1,5;

за наявності теплоакумуляційного опалення

А в< 2,5,

де А з - амплітуда коливань температури внутрішньої поверхні огороджувальних конструкцій, ºС;

А в - амплітуда коливань температури внутрішнього повітря, ºС.

referatqvp.nugaspb.ru refaose.ostref.ru note.upsref.ru referatxxu.nugaspb.ru Главная Страница