Одеса – 2015

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії і природокористування

Методичні вказівки з виконання

Дипломних РОБІТ

для студентів денної та заочної форм навчання

Одеса – 2015

УДК 911.2:387.14 (072.8)

ББК

П

Рецензенти:

В. В. Яворська – докторгеографічних наук, доцент;

Я. М. Біланчин – кандидат географічних наук, доцент (ОНУ);

Є. Л. Бояринцев - кандидат географічних наук, доцент (ОДЕКУ).

Розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної комісії геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 23 грудня 2014 р. (протокол №3)

Рекомендовано до друку радою геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова 20 січня 2015 р. (протокол № 4).

refaltn.ostref.ru refaonx.ostref.ru referatvds.nugaspb.ru referatudm.nugaspb.ru Главная Страница