Одеса – 2015

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії і природокористування

Методичні вказівки з виконання

Дипломних РОБІТ

для студентів денної та заочної форм навчання

Одеса – 2015

УДК 911.2:387.14 (072.8)

ББК

П

Рецензенти:

В. В. Яворська – докторгеографічних наук, доцент;

Я. М. Біланчин – кандидат географічних наук, доцент (ОНУ);

Є. Л. Бояринцев - кандидат географічних наук, доцент (ОДЕКУ).

Розглянуто і схвалено на засіданні навчально-методичної комісії геолого-географічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 23 грудня 2014 р. (протокол №3)

Рекомендовано до друку радою геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова 20 січня 2015 р. (протокол № 4).

Основные формы кооперации труда на предприятии
Форми та системи оплати праці.
Choose the correct item
Глава 1. Общая характеристика антиоксидантов
ЛІНІЙНА АЛГЕБРА
Роль разума состоит в изучении и анализе. Роль сердца состоит в выборе и выполнении. Сердца соединяют, а разум разделяет.
Построение топологической сортировки графа по топологическим сортировкам подграфов его разбиения
Перевірний розрахунок стиснутих стрижнів
Концепція Піаже: стадії розвитку інтелекту
Структура теорії міжнародної економіки
Основные параметры и размеры
Рассчитываем коэффициент фондовооружённости труда
Роль зворотного зв’язку в навчанні
Педагогічна мета в роботі з картою на уроках географії
Разделение властей и психологические аспекты их взаимодействия
А. ОБРАТНЫЕ ПОДТЯГИВАНИЯ УЗКИМ ХВАТОМ
Билет 11. Поэзия Баратынского.
Расторжение трудового договора по п.п. 1, 2, 3, 6 ст. 42. ТК РБ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Устройство для охлаждения тёплой воды.
Необходимые дополнительные методы исследования
Конкуренция и ее формы. Методы конкуренции.
І. Прочитайте про інформативний зміст латинських назв рослин і тварин та зверніть увагу на розподіл термінів по групам за характером ознак, які відображають їх назви.
Главная Страница