Н.8 КОЕФІЦІЄНТ ЖОРСТКОСТІ ҐРУНТОВОЇ ОСНОВИ ПАЛЬ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ

Н.8.1 Розрахункові значення коефіцієнта жорсткості ґрунтової основи Сz на бічній поверхні палі допускається визначати за формулою

Таблиця Н.8.1 – Коефіцієнти пропорційності К

Ґрунти навколо палі і їх характеристики Коефіцієнт пропорційності К, кН/м4 Міцнісний коефіцієнт пропорційності α, кН/м3
Піски крупні (0,55≤ е ≤0,7); глини і суглинки тверді (IL <0) 18000-30000 71-92

Кінць таблиці Н.8.1

Ґрунти навколо палі і їх характеристики Коефіцієнт пропорційності К, кН/м4 Міцнісний коефіцієнт пропорційності α, кН/м3
Піски дрібні (0,6≤ е ≤0,75); піски середньої крупності (0,55≤ е ≤0,7); супіски тверді (IL <0); глини і суглинки тугопластичні і напівтверді (0≤ IL ≤0,5) 12000-18000 60-71
Піски пилуваті (0,6≤ е≤0,8); супіски пластичні (0≤ IL≤1); глини і суглинки м'якопластичні (0,5≤ IL ≤0,75) 7000-12000 44-60
Глини і суглинки текучопластичні (0,75≤ ІL ≤1) 4 000-7 000 26-44
Піски гравелисті (0,55≤ е ≤0,7); великоуламкoві ґрунти з піщаним заповнювачем 50000-100000 100-120

Примітка 1. Менші значення коефіцієнта К відповідають вищим значенням показника текучості IL глинистих і коефіцієнтів пористості е піщаних ґрунтів, вказаних у дужках, а більші значення коефіцієнта К – відповідним нижчим значенням IL і е. Для ґрунтів із проміжними значеннями характеристик IL і e значення коефіцієнта К визначають інтерполяцією.

Примітка 2. Коефіцієнт К для щільних пісків повинен прийматися на 30 % вище ніж найбільші значення вказаних у таблиці Н.8.1 коефіцієнтів К для заданого виду ґрунту.


Тема 2. Редактирование текста презентации
Частина 2. Молекулярна фізика та основи термодинаміки.
ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ФАЙЛІВ.
Схема ґрунтового покриву України.
Формулировка ограничений и критериев принятия решения.
При вирішенні п'ятьох головних задач центральний банк виконує три головні функції: регулюючу, контролюючу і інформаційно-дослідницьку.
Методы вычисления пределов функции.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Организация отдыха разведчиков в горах
Задачи, связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности человека.
РОЗДІЛ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ БОКОВОЙ ШАГ» (Progressive Side Step)
Тема 2. Принципи організації та методики роботи спеціальних медичних груп.
РАБОТА НАД КОСТЮМОМ И ГРИМОМ
Формирование уставного (складочного) капитала или уставного (паевого) фонда
Match the words from the left column with their definitions from the right column.
Політика Ю. Хмельницького. Розкол України на Правобережну та Лівобережну.
ГЛАВА 16. Психологические уловки
Борьба с духом гнева (Кн. 8-я)
Почвенная (грунтовая) коррозия
Тема № 2. Гарантії прав працівників на охорону праці в галузі.
Позиционирование по модели БКГ: матрица БКГ ,квадраты матрицы.
Оберіть правильний варіант відповіді (можливі декілька варіантів).
Главная Страница