Н.8 КОЕФІЦІЄНТ ЖОРСТКОСТІ ҐРУНТОВОЇ ОСНОВИ ПАЛЬ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ

Н.8.1 Розрахункові значення коефіцієнта жорсткості ґрунтової основи Сz на бічній поверхні палі допускається визначати за формулою

Таблиця Н.8.1 – Коефіцієнти пропорційності К

Ґрунти навколо палі і їх характеристики Коефіцієнт пропорційності К, кН/м4 Міцнісний коефіцієнт пропорційності α, кН/м3
Піски крупні (0,55≤ е ≤0,7); глини і суглинки тверді (IL <0) 18000-30000 71-92

Кінць таблиці Н.8.1

Ґрунти навколо палі і їх характеристики Коефіцієнт пропорційності К, кН/м4 Міцнісний коефіцієнт пропорційності α, кН/м3
Піски дрібні (0,6≤ е ≤0,75); піски середньої крупності (0,55≤ е ≤0,7); супіски тверді (IL <0); глини і суглинки тугопластичні і напівтверді (0≤ IL ≤0,5) 12000-18000 60-71
Піски пилуваті (0,6≤ е≤0,8); супіски пластичні (0≤ IL≤1); глини і суглинки м'якопластичні (0,5≤ IL ≤0,75) 7000-12000 44-60
Глини і суглинки текучопластичні (0,75≤ ІL ≤1) 4 000-7 000 26-44
Піски гравелисті (0,55≤ е ≤0,7); великоуламкoві ґрунти з піщаним заповнювачем 50000-100000 100-120

Примітка 1. Менші значення коефіцієнта К відповідають вищим значенням показника текучості IL глинистих і коефіцієнтів пористості е піщаних ґрунтів, вказаних у дужках, а більші значення коефіцієнта К – відповідним нижчим значенням IL і е. Для ґрунтів із проміжними значеннями характеристик IL і e значення коефіцієнта К визначають інтерполяцією.

Примітка 2. Коефіцієнт К для щільних пісків повинен прийматися на 30 % вище ніж найбільші значення вказаних у таблиці Н.8.1 коефіцієнтів К для заданого виду ґрунту.


refanvy.ostref.ru refalmx.ostref.ru referattni.nugaspb.ru refanxs.ostref.ru Главная Страница