ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Весь процес підготовки й захисту роботи складається з ряду послідовних етапів:

1) вибір теми й узгодження її з науковим керівником;

2) визначення об'єкта і предмета вивчення або дослідження, формулювання мети і задач роботи;

3) вивчення вимог до роботи і її оформлення;

4) підбір літератури;

5) вивчення досліджуваної проблеми, існуючих підходів і методів її вирішення та сучасного стану її вивченості або рішення на основі підібраної літератури;

6) збір та систематизація наявних матеріалів по об'єкту дослідження (картографічних, статистичних, польових, експериментальних, стаціонарних спостережень і вимірювань);

7) проведення польових і лабораторних робіт (при необхідності і можливості);

8) аналіз, обробка та узагальнення матеріалів у відповідності з поставленими завданнями;

9) написання та оформлення роботи;

10) отримання відгуку наукового керівника та рецензії викладача, або наукового співробітника іншої кафедри або установи;

11) передзахист роботи;

12) розробка доповіді для захисту і підготовка графічного ілюстративного матеріалу;

13) захист роботи.

Перераховані етапи не рівнозначні по складності й кількості затрачуваного часу на виконання кожного етапу.

Вивчення вимог до роботи і її оформлення производится на основе детального ознакомления з відповідними розділами даної методички.

Збір наявних матеріалів по об'єкту дослідження виконується на основі підібраної літератури, архівних и фондових матеріалів кафедри фізичної географії та інших кафедр факультету, місцевих наукових, навчальних і виробничих установ та організацій, таких як Укрпівдендіпроводгосп, Укрпівденкоммунстрой, Одеський філіал інституту Укрземпроект, Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ), Одеський державний екологічний університет, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, обласні управління статистики, меліорації і водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, районні управління земельних ресурсів, агропромислового комплексу і т. і., а також матеріалів спостережень на мережі гідрологічних і метеорологічних станцій і постів в межах району досліджень.Необхідно підкреслити, що в даний час через глобальну мережу Інтернет можливий доступ до матеріалів (статистичним, картографічним, звітним та ін.) місцевих (районних і обласних), республіканських і міжнародних організацій, таких як, наприклад, Всесвітня метеорологічна організація (WMO), Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC), Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) та інші. При написанні дипломних робіт цією можливістю необхідно активно користуватися.

Хорошенько запомни физиономию этого малыша! За его жизнь ты отвечаешь головой. Мы перед ним в вечном долгу. Без его помощи мы вряд ли бы топтали сапогами эти плиты
Прочитайте предложенный фрагмент и ответьте на вопрос: могла ли быть философия в первобытном обществе?
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СЕБЕ!
Цель: Сформировать знания о видах и законах памяти.
Язык и мышление в философии.
Література
Способы регулирования тормозной силы
Основные направления политико-правовой идеологии в период английской буржуазной революции 17 века.
П.Я. Чаадаев. Философические письма.
Дука, между тем, узрел в толпе высокую уланскую шапку-четырехуголку, а под ней разглядел лицо кума Вавилы Вошколупа и поспешил нагнать его
С анализом занятия ознакомлен
Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії вугільних ТЕС
Изменение в равновесии. Эффект храповика.
Контактная система зажигания
І. Розенфельд, Ю. Слюсаренко, В. Абросімов, М. Мар'єнков, В. Шокарєв,
Як реклама спонукає до дії
Глава 1. Проектирование и разработка программных продуктов (теория)
Подача води на пожежу методом перекачування
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата, ее сущность, виды, формы, системы
Почему я делаю из мухи слона?
Электронный и бумажный документооборот
Role cards
Экономический эффект от внедрения предложений по совершенствованию рекламной деятельности туристической фирмы «Фиеста»
Главная Страница