Відповідальність державних службовців митних органів та їх правовий захист

Державні службовці митних органів, винні в порушенні законодавства, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну або цивільну відповідальність за законодавством України.

Дисциплінарна відповідальність державних службовців митних органів регламентується загальними нормами законодавства про працю та Законом України “Про державну службу”. Новий МК України передбачає прийняття Дисциплінарного статуту, який затверджується законом. Поки що такий документ існує лише у вигляді законопроекту. Прийняття Дисциплінарного статуту надасть змогу врахувати особливості дисциплінарної відповідальності службовців митних органів, обумовлені тим, що зазначені особи перебувають на спеціалізованій державній службі та мають специфічні повноваження, а їх служба супроводжується прийняттям спеціальних звань.

Посадові особи митних органів України перебувають під захистом закону. Відповідна принципово важлива правова норма знаходиться в МК України, а саме ст. 422 МКУ встановила, що захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна цих посадових осіб та членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” і забезпечується мірами відповідальності, передбаченими Кримінальним кодексом України та КпАП України про адміністративні правопорушення.

У випадках, передбачених МК України, посадові особи митних органів мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та зброю. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 груд. 2002 р. № 1953 “Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби”[69] затверджено Перелік спеціальних засобів, вогнепальної зброї та набоїв, Перелік посадових осіб митних органів, яким надається право зберігання та носіння вогнепальної зброї та Порядок застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Під час виконання службових обов’язків посадові особи митних органів України мають право застосовувати фізичну силу для:

1) припинення порушень митних правил, затримання осіб, які їх вчинили, подолання опору законним розпорядженням або вимогам посадових осіб митної служби України;

2) забезпечення доступу в приміщення або на територію, де знаходяться товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем;

3) припинення інших дій, що перешкоджають виконанню обов’язків, покладених законом на посадових осіб митної служби України, якщо ненасильницькі засоби впливу не забезпечують виконання цих обов’язків.

Застосування посадовими особами митних органів спеціальних засобів (наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання для відкриття приміщення, засоби для примусової зупинки транспортних засобів) передбачено ст. 425 МК України для:

1) відбиття нападу на посадових осіб митної служби України або на інших осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди та транспортні засоби, що належать митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям або використовуються ними, на товари та транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставлення в службове приміщення митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби України;

5) проникнення у приміщення, де можуть знаходитися предмети контрабанди та безпосередні об’єкти порушення митних правил;

6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи митної служби України про зупинення.

Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, скоєння групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем.

Повний перелік спеціальних засобів, що використовуються посадовими особами митної служби України, та порядок їх застосування визначаються Кабінетом Міністрів України.


[1] Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

[2] Сандровский К.К. Таможенное право (Общ. часть). – К., 1971. – С. 16;

Сандровский К.К. Таможенное право: Учеб. пособ. – К., 1974. – С. 9-46, 54.

[3] Сандровський К.К. Міжнародне митне право: Підруч. – К., 2000. – С. 14.

[4] Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 16. – Ст. 203.

[5] Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 44. – Ст. 575.

[6] Там же. – 2001. – № 24. – Ст. 125.

[7] Там же. – 2002. – № 1. – Ст. 2.

[8] Там же. – 2001. – № 50. – Ст. 260.

[9] Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

[10] Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

[11] Там же. – 1999. – № 51. – Ст. 446.

[12] Там же. – 2004. – № 26. – Ст. 360.

[13] Юрид. вісн. України. – 2000. – № 37. – Вкл. 14

[14] Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2003. – № 2. – С. 342.

[15] Офіц. вісн. України. – 1998. – № 39. – Ст. 1434.

[16] Там же. – 1999. – № 50. – Ст. 2435.

[17] Там же. – 2000. – № 35. – Ст. 1477.

[18] Офіц. вісн. України. – 2003. – № 38. – Ст. 2053.

[19] Офіц. вісн. України. – 1998. – № 42. – Ст. 1557.

[20] Про внесення змін та доповнень до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації: Наказ Держмитслужби України від 21.10.2003 р. № 715 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 47. – Ст. 2453.

1 Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи: Наказ Держмитслужби України від 04.07.2003 р. № 435 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 30. – Ст. 1579.

1 Офіц. вісн. України. – 2002. – № 52. – Ст. 2370

[21] Офіц. вісн. України. – 2003. – № 13. – Ст. 572.

[22] Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 25.12.2002 р. № 1950 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 52. – Ст. 2371 та “Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них” від 25.12.2002 р. № 1987 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 1. – Ст. 12.

[23] Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

[24] Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню у 2004 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2003 р. № 1996 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ст. 2784.

[25] Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

[26] Там же. – 1999. – № 25. – Ст. 212.; 2001. – № 1. – Ст. 3.

[27] Там же. – 2002. – № 8. – Ст. 62.

[28] Там же. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

[29] Уряд. кур’єр, “Орієнтир”. – 2004 р., 18 серп. – № 32. – С. 1-5.

[30] Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 34. – Ст. 352.

[31] Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 8. – Ст. 62.

[32] Там же. – 1994. –№ 27. – Ст. 218.

[33] Там же. – 1997. – № 44. – Ст. 281.

[34] Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 23. – Ст. 148.

[35] Там же. – 1998. – № 9. – Ст. 34.

[36] Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 289.

[37] Там же. – 2001. – № 40. – Ст. 169.

[38] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 40. – Ст. 1892.

[39] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 51. – Ст. 2311.

[40] Там же. – 2003. – № 44. – Ст. 2324.

[41] Офіц. вісн. України. – 2003. – № 44. – Ст. 2323.

[42] Там же. – 2003. – № 32. – Ст. 1700.

[43] Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 446.

[44] Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання застосування режиму митного складу” від 12.12.2002р. – № 1867 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 51. – Ст. 2302.

[45] Там же.

[46] Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 676.

[47] Офіц. вісн. України. – 2003. – № 30. – Ст. 1533.

[48] Там же. – 2003. – № 33. – Ст. 1800.

[49] Наказ Держмитслужби України “Про затвердження Порядку застосування митного режиму переробки на митній території України та переробки за межами митної території України” від 13 верес. 2003 р. № 609 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 41. – Ст. 2187.

[50] Наказ Держмитслужби України “Про затвердження Порядку застосування митного режиму переробки на митній території України та переробки за межами митної території України” від 13 верес. 2003 р. № 609 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 41. – Ст. 2187.

[51] Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ч. 2. – Ст. 2871.

[52] Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ч.2. – Ст. 2872

[53] Там же. – 2003. – № 51. – Ч. 1. – Ст. 2696.

[54] Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квіт. 2003р. № 584 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 17. – Ст. 775.

[55] Про затвердження порядку ведення обліку суб’єктів ЗЕД в митних органах: Наказ ДМК України від 31.02.1996 р. № 237 // Зб. поточ. законодавства. – 1996. – № 27. – С. 13.

1 Офіц. вісн. України. – 2003. – № 4. – Ст. 139.

1 Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ч.2. – Ст. 2873.

1 Офіц. вісн. України. – 1997. – № 24. – С. 89.

1 Офіц. вісн. України. – 1997. – № 40. – С. 121.

2 Там же. – 2003. – № 47. – Ст. 2453.

1 Офіц. вісн. України. – 1997. – № 29. – С. 34.

[56] Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 29. –Ст. 377.

[57] Відом. Верхов. Ради України. – 1992. –№ 19. – Ст. 259.

[58] Там же. – 1993. – № 12. – Ст. 107.

[59] Там же. – 2001. – № 24. – Ст. 125.

[60] Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 20. – Ст. 144.

[61] Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину: Закон України від 07.05.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 28. – Ст. 133.

[62] Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур: Закон України від 10.09.1999 р. // Там же. – 1999. – № 44. – Ст. 389.

[63] Там же. – № 11. – Ст. 78.

[64] Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 9-10. – Ст. 65.

[65] Там же. – № 12-13. – Ст. 80.

[66] Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 490.

[67] Про затвердження зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх опису, норм забезпечення і термінів експлуатації: Постанова Кабінету Міністрів України № 1988 від 26.12.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 1. – Ст. 13.

[68] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 52. – Ст. 2401.

[69] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 52. – Ст. 2374.

tnm.deutsch-service.ru referatqjb.nugaspb.ru referatuzx.nugaspb.ru move.opsreferat.ru Главная Страница