Збагачення вугілля у протитечних гравітаційних апаратах

Схема відсадки

Відсадні машини

Розрізняють одноступінчаті відсадні машини з одним відсадним решетом, що виділяють два продукти - концентрат і відходи, двохступінчаті з двома відсадними решітками, що виділяють три продукти - концентрат, промпродукт і відходи, і триступінчасті з трьома відсадними решітками, що виділяють чотири продукти - концентрат, промпродукт, відходи і пірит.

У практиці вуглузбагачення найбільше застосування одержали двохступінчаті і триступінчасті відсадні машини. В даний час на вуглезбагачувальних фабриках повсюдно застосовують безпоршньові відсадні машини.

Схемою відсадки називають з'єднання декількох відсадних машин у єдиний комплекс із метою більш ефективного збагачення вугілля (рис. 14-13).

Схема, зображена на рис. 14-13, а, передбачає роздільне збагачення значних і дрібних класів вугілля, при цьому відсадна машина 1 призначена для збагачення крупного вугілля, відсадна машина 2 - для дрібного вугілля, а контрольна відсадна машина 3 - для промпродуктів. Промпродукт відсадної машини 1 перед подачею в відсадочну машину 3 дробиться в молотковій дробарці 4.

Технологічну схему, показану на рис. 14-13, б, застосовують при збагаченні рядових коксівних вугіль (некласифікована відсадка). Поділ вугілля на класи роблять у наступних стадіях. Концентрат і промпродукт після відсадки в машинах 1 і 2 звичайно піддають грохоченню по граничній крупності 13 або 25 мм із метою виділення дрібних класів перед центрифугами.

Схему, приведену на рис. 14-13, в, застосовують на фабриках, що збагачують енергетичне вугілля, де промпродукт не виділяють і контрольні відсадні машини не передбачені. Відходи виділяються в обох ступінях відсадної машини. Іноді важкий продукт II ступіню спрямовують у виді навантаження, що циркулює, у ту ж машину.

На сучасних вуглезбагачувальних фабриках характерно для технологічних схем збагачення значних класів вугілля у важких середовищах, а відсадженню піддають тільки дрібні класи вугілля.

На рис. 14-13, г показана схема відсадки дрібних класів вугілля в відсадних машинах 1 і 2 (значні класи збагачують у важких середовищах). Іноді в ці ж відсадні машини спрямовують дроблений продукт, отриманий після одностадійного збагачення значних класів вугілля в важкосередовищному сепараторі 3. Цей продукт, що складається із суміші легких і середніх фракцій, попередньо дроблять у дробарці 4.На рис. 14-13, д показана схема збагачення тільки дрібного вугілля з застосуванням двохступінчатої 1 і триступінчастої 2 відсадних машин. З середнього рівня відсадної машини 2 важкий продукт направляється на перезбагачення у виді навантаження, що циркулює , або ж виділяється як відходи або кінцевий промпродукт. Останнє залежить від утримання важких і проміжних фракцій у вихідному вугіллі. Частіше I і II рівень відсадної машини 2 використовуються для одержання відходів, а III - для виділення кінцевого промпродукту. В даний час на вуглезбагачувальних фабриках повсюдно застосовують безпоршньові відсадні машини.

Рис. 14‑13 – Типові схеми збагачення вугілля відсадкою

ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ З ПИСЬМОВИМИ ДОКАЗАМИ
Види комплексних середовищ
Тема: Предмет психокоррекции
Расчет пищевой и энергетической ценности блюд.
Неопрагматистская версия постмодернизма Р. Рорти
Фикобилины. Их структура, функции и физиологическая роль
Кубик бросай и правильно считай.
Вхід у казку
Определите тип условных предложений.
Імовірнісний підхід до вимірювання кількості інформації.
Грунтові та кліматичні умови господарства (за останні три роки та середньобагаторічні)
У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.
Правила маршрутизации в модуле IP
Обнародование и вступление в силу федеральных законов.
Поляризованные и импульсные реле
Методика навчання мистецтву оформлювання у 1-7 класах
Теоретична частина
Растения, понижающие свертываемость крови
Взаимодействие школы и семьи по формированию и развитию патриотизма
Глава 44. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей)
Кореспонденція з обліку резервного капіталу
Зберігання та складування матеріалів і виробів.
По специальности 030501.65 «Юриспруденция»,
Главная Страница