Збагачення вугілля у протитечних гравітаційних апаратах

Схема відсадки

Відсадні машини

Розрізняють одноступінчаті відсадні машини з одним відсадним решетом, що виділяють два продукти - концентрат і відходи, двохступінчаті з двома відсадними решітками, що виділяють три продукти - концентрат, промпродукт і відходи, і триступінчасті з трьома відсадними решітками, що виділяють чотири продукти - концентрат, промпродукт, відходи і пірит.

У практиці вуглузбагачення найбільше застосування одержали двохступінчаті і триступінчасті відсадні машини. В даний час на вуглезбагачувальних фабриках повсюдно застосовують безпоршньові відсадні машини.

Схемою відсадки називають з'єднання декількох відсадних машин у єдиний комплекс із метою більш ефективного збагачення вугілля (рис. 14-13).

Схема, зображена на рис. 14-13, а, передбачає роздільне збагачення значних і дрібних класів вугілля, при цьому відсадна машина 1 призначена для збагачення крупного вугілля, відсадна машина 2 - для дрібного вугілля, а контрольна відсадна машина 3 - для промпродуктів. Промпродукт відсадної машини 1 перед подачею в відсадочну машину 3 дробиться в молотковій дробарці 4.

Технологічну схему, показану на рис. 14-13, б, застосовують при збагаченні рядових коксівних вугіль (некласифікована відсадка). Поділ вугілля на класи роблять у наступних стадіях. Концентрат і промпродукт після відсадки в машинах 1 і 2 звичайно піддають грохоченню по граничній крупності 13 або 25 мм із метою виділення дрібних класів перед центрифугами.

Схему, приведену на рис. 14-13, в, застосовують на фабриках, що збагачують енергетичне вугілля, де промпродукт не виділяють і контрольні відсадні машини не передбачені. Відходи виділяються в обох ступінях відсадної машини. Іноді важкий продукт II ступіню спрямовують у виді навантаження, що циркулює, у ту ж машину.

На сучасних вуглезбагачувальних фабриках характерно для технологічних схем збагачення значних класів вугілля у важких середовищах, а відсадженню піддають тільки дрібні класи вугілля.

На рис. 14-13, г показана схема відсадки дрібних класів вугілля в відсадних машинах 1 і 2 (значні класи збагачують у важких середовищах). Іноді в ці ж відсадні машини спрямовують дроблений продукт, отриманий після одностадійного збагачення значних класів вугілля в важкосередовищному сепараторі 3. Цей продукт, що складається із суміші легких і середніх фракцій, попередньо дроблять у дробарці 4.На рис. 14-13, д показана схема збагачення тільки дрібного вугілля з застосуванням двохступінчатої 1 і триступінчастої 2 відсадних машин. З середнього рівня відсадної машини 2 важкий продукт направляється на перезбагачення у виді навантаження, що циркулює , або ж виділяється як відходи або кінцевий промпродукт. Останнє залежить від утримання важких і проміжних фракцій у вихідному вугіллі. Частіше I і II рівень відсадної машини 2 використовуються для одержання відходів, а III - для виділення кінцевого промпродукту. В даний час на вуглезбагачувальних фабриках повсюдно застосовують безпоршньові відсадні машини.

Рис. 14‑13 – Типові схеми збагачення вугілля відсадкою

Об'єднання Галицького та Волинського князівств.
Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової сфери
Декоративно-лиственные растения
Тема 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
О СПОСОБЕ ОПЕРИРОВАНИЯ ДУХОМ
Загальні дані
вопрос. Диаграммы взаимодействия
РЕБЕНОК — ЧЛЕН «ВОЕННОГО СОЮЗА»
Доходность потребительского кредита
Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации 121
Map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
Судебно-медицинское значение гниения
Выплаты, включаемые в фонд заработной платы
I. Общая характеристика теории государства и права
Устройства для работы со звуком на ПК. Современные звуковые системы
Підведення підсумків заняття (5 хв.)
Стоит начать с того, чтобы научиться быть счастливым, будучи тем, кем Бог тебя сотворил, уже сегодня.
КУЛЬТУРА, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
Боден-юрист обоснование абсолютизма и критика монархомахов.суверенитет. (1530-1596)
ГЛАВА 26. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 17. Анализ финансовых результатов продажи продукции растениеводства
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
Критерії оцінювання практичних занять
Главная Страница