Клас CDataBase.

Джерела даних ODBC.

Лекція 7.

Клас CHtmlStream.

Клас CHttpServerContext.

У стандартній реалізації метода CHttpServer::HttpExtensionProc() передбачено створення нового об'єкта CHttpServerContext при кожному виклику цього метода для обробки запита клієнта. У даному класі інкапсульована структура ECB, до якої можна звертатися безпосередньо через елемент m_pECB. Елемент m_pStream забезпечує прямий доступ до об'єкта CHtmlStream, що повертається клієнту.

Для запису в об'єкт CHtmlStream, асоційований з об'єктом CHttpServerContext, в класі CHttpServerContext перевантажується оператор запису в потік (<<).

Клас CHtmlStream є абстрактним представленням тимчасового файлу в оперативній пам'яті, в який записуються дані перед їх відправкою клієнту.

Об'єкти CHtmlStream створюються стандартною реалізацією функції CHttpServer:: ConstructStream(). Дана функція викликається в свою чергу із стандартної функції CHttpServer::CallFunction() для створення нового потоку HTML – даних, асоційованих з об'єктом CHttpServerContext. Для ініціалізації нового потоку функція CallFunction() викликає метод CHtmlStream::InitStream(), який можна перекривати.

Розмір файла – потоку можна одержати викликом метода GetStreamSize() або прямим зверненням до елемента m_StreamSize.

Для повнішого контролю над пам'яттю, яка використовується потоком, в класі CHtmlStream є ще ряд методів. Багато з них можуть перекриватися в класах, похідних від CHtmlStream, при необхідності в зміні стандартних операцій керування пам'яттю.


Джерела даних ODBC. 25

Клас CDataBase. 25

Відкриття з'єднання з базою даних. 25

Open(). 27

Виконання операторів SQL з використанням класу CDataBase. 27

Є три типа джерел даних (DSN - Data Source Name, ім'я джерела даних).

Системний DSN Даний профіль асоціюється із профілем окремого комп'ютера. Інакше кажучи, після налагоджування даного джерела до нього зможуть звертатися всі програми й служби, встановлені на цьому комп'ютері.
Файловий DSN Зберігає інформацію про драйвер і розміщення бази даних, причому ці дані записуються в текстовому вигляді в INI- файл. Дане джерело не приписується до конкретного комп'ютера, що дозволяє його використати на мережних пристроях.
Користувальницький DSN Найбільш часто використовуване джерело, інформація про яке зберігається в реєстрі Windows. У системі Windows NТ кожний користувальницький DSN асоціюється з конкретним користувальницьким профілем і не доступний поза ним.

Клас CDataBase інкапсулює з'єднання ваших додатків з базою даних. Це може бути з'єднання із сервером бази даних по мережі або з настільною базою даних на локальному комп'ютері. Як правило, методи класу CDataBase прямо відповідають функціям API ODBC, що працюють із дескрипторами з'єднання.inside.unoreferat.ru referatxha.nugaspb.ru refaodj.ostref.ru vpi.deutsch-service.ru Главная Страница