Принципи абсолютних та порівняльних переваг.

Міжнародна торгівля і міжнародна валютна система.

Світова економіка та інтеграційні процеси

РОЗДІЛ V

План.

1. Принципи абсолютних та порівняльних переваг

2. Суть міжнародної торгівлі

3. Обмеження в міжнародній торгівлі

4. Сучасна міжнародна валютна система

Чому країни торгують між собою? Головних причин дві, а саме:

1. Країни неоднаково забезпечені природними, людськими ресурсами та капітальними благами, відрізняються різним рівнем розвитку науки, техніки та технології;

2. Ефективне виробництво різноманітних товарів та послуг потребує різних технологій та комбінацій ресурсів.

Хоча міжнародна торгівля виникла задовго до появи будь-яких теорій, що її обґрунтовують, вона була і залишається об’єктом аналізу різноманітних економічних шкіл. Сучасні теорії міжнародної торгівлі ведуть свій початок від класичної політекономії Адама Сміта та Давида Рікардо.

У відповідності з теорією абсолютних переваг А. Сміта, міжнародна торгівля є вигідною у тому випадку, якщо дві країни торгують такими товарами, які кожна з них виготовляє з меншими витратами, ніж країна-партнер.

З теорії А. Сміта виходило, що фактори виробництва наділені абсолютною мобільністю всередині країни, тобто вони переміщуються в ті райони, де одержують найбільшу абсолютну перевагу. Рано чи пізно внаслідок переміщення факторів абсолютна перевага одних регіонів перед іншими зникне і доходи на фактори вирівняються. В результаті цього може скластись враження, що торгівля повинна припинитись.

Проте Д. Рікардо розвинув теорію абсолютних переваг, доповнивши її поняттям альтернативної вартості, яка розглядається як робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару. Давид Рікардо переконливо доказав, що міжнародна спеціалізація вигідна не тільки в тих випадках, коли яка-небудь держава має абсолютні переваги в виробництві і збуті даного товару в порівняні з іншими країнами. Не обов’язково, щоб витрати на виробництво цього товару були менші в порівнянні з витратами на аналогічні товари, які створенні за кордоном. Цілком достатньо, з точки зору Д. Рікардо, щоб ця країна експортувала ті товари, по яким в неї є порівняльні переваги.У відповідності з теорією порівняльних переваг Д. Рікардо зробив висновок: країни повинні спеціалізуватись у виробництві тих товарів, альтернативна вартість яких нижча, тобто які вони можуть виготовляти з відносно низькими витратами у порівнянні з іншими країнами. Така спеціалізація дозволяє мати вигоду від зовнішньої торгівлі навіть тій країні, в якій виробництво всіх товарів менш ефективне, ніж у країні-партнера в торгівлі.

Находим расчетное сопротивление грунта основания
НПТЖПМПЗЙЮЕУЛПЕ УЧЙДЕФЕМШУФЧП Ч РПМШЪХ ЬЛЪПГЙФПЪБ
Глава 3 ЗАВИСИМОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ 4 часть
Парламентаризм в Україні
УЭ-8. Философская мысль Беларуси
Структура правових норм
I. Разрушение управления по ПФУ
Особенности социально-педагогической деятельности в закрытом интернатном учреждении для подростков с девиантным поведением
Тема: Муніципальне право як галузь права України.
Порядок виконання роботи
Развитие латиноамериканских государств в XX в.
Государственные органы и их классификация
E. Change the sentences using both Participles attributively.
Основные химические свойства алканов
Виконання промірних робіт
Які чинники потрібно враховувати під час проектування і створення лісових культур?
РАЗДЕЛ II. Гарантии трудовых прав и занятости работников
Електротехнічних спеціальностей
Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування
Вибір постачальників
Тема 4. Производственные фонды и экономическая эффективность их использования
Отличительные свойства подстанций нового поколения
IV етап. Практичне застосування одержаних даних.
Главная Страница