Принципи абсолютних та порівняльних переваг.

Міжнародна торгівля і міжнародна валютна система.

Світова економіка та інтеграційні процеси

РОЗДІЛ V

План.

1. Принципи абсолютних та порівняльних переваг

2. Суть міжнародної торгівлі

3. Обмеження в міжнародній торгівлі

4. Сучасна міжнародна валютна система

Чому країни торгують між собою? Головних причин дві, а саме:

1. Країни неоднаково забезпечені природними, людськими ресурсами та капітальними благами, відрізняються різним рівнем розвитку науки, техніки та технології;

2. Ефективне виробництво різноманітних товарів та послуг потребує різних технологій та комбінацій ресурсів.

Хоча міжнародна торгівля виникла задовго до появи будь-яких теорій, що її обґрунтовують, вона була і залишається об’єктом аналізу різноманітних економічних шкіл. Сучасні теорії міжнародної торгівлі ведуть свій початок від класичної політекономії Адама Сміта та Давида Рікардо.

У відповідності з теорією абсолютних переваг А. Сміта, міжнародна торгівля є вигідною у тому випадку, якщо дві країни торгують такими товарами, які кожна з них виготовляє з меншими витратами, ніж країна-партнер.

З теорії А. Сміта виходило, що фактори виробництва наділені абсолютною мобільністю всередині країни, тобто вони переміщуються в ті райони, де одержують найбільшу абсолютну перевагу. Рано чи пізно внаслідок переміщення факторів абсолютна перевага одних регіонів перед іншими зникне і доходи на фактори вирівняються. В результаті цього може скластись враження, що торгівля повинна припинитись.

Проте Д. Рікардо розвинув теорію абсолютних переваг, доповнивши її поняттям альтернативної вартості, яка розглядається як робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару. Давид Рікардо переконливо доказав, що міжнародна спеціалізація вигідна не тільки в тих випадках, коли яка-небудь держава має абсолютні переваги в виробництві і збуті даного товару в порівняні з іншими країнами. Не обов’язково, щоб витрати на виробництво цього товару були менші в порівнянні з витратами на аналогічні товари, які створенні за кордоном. Цілком достатньо, з точки зору Д. Рікардо, щоб ця країна експортувала ті товари, по яким в неї є порівняльні переваги.У відповідності з теорією порівняльних переваг Д. Рікардо зробив висновок: країни повинні спеціалізуватись у виробництві тих товарів, альтернативна вартість яких нижча, тобто які вони можуть виготовляти з відносно низькими витратами у порівнянні з іншими країнами. Така спеціалізація дозволяє мати вигоду від зовнішньої торгівлі навіть тій країні, в якій виробництво всіх товарів менш ефективне, ніж у країні-партнера в торгівлі.

Які методологічні принципи є важливими для системного аналізу?
ИСТОКИ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Работа и мощность при вращательном движении тела.
Механизмы психологического вампиризма
Как научиться писать хорошие тексты
Политические режимы. Авторитаризм и тоталитаризм.
Теория проблемно-деятельностного обучения
Экономические потребности и проблема выбора. Граница производственных возможностей
Выпрямление на контакте металл —
СТАТЬЯ 11. ПРОТЕСТЫ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ
Защита от токсических веществ
Измерение штангенциркулем и обработка результатов измерений
КЛАПАН СБРАСЫВАЮЩИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ 182
Лекция 5. Тема «Правовые нормы и этические принципы, регулирующие деятельность психолога»
Ознаки правильного прикладання дитини до грудей:
Машини для просіювання борошна
Шестерня ведущая масляного насоса
Мигранты, приехавшие на длительный срок
Підбір та вивчення літературних джерел літератури.
Визначення балансу матеріальних ресурсів та фактори, що на нього впливають
МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
SELECT NUM, FAM, STIP
Внутреннее строение коллизионных
Главная Страница