Теоретико-методологічні засади формування трудового колективу.

2Соціально-психологічні технології менеджменту – навчальна дисципліна, яка надає цілісне уявлення про основні форми використання людського потенціалу в процесі ефективного управління, розглядає технології взаємодії в колективі, оптимізацію трансакцій в організації. 3Дана дисципліна включає в себе не лише суто управлінські, а й регулятивні соціальні механізми.

4Дана дисципліна представляє собою включення в складну галузь прикладної соціології, психології та основ управління. Поєднання трьох базових поведінкових дисциплін дозволяє скласти цілісну уяву про основні форми використання людського потенціалу в процесі ефективного управління.

Вивчаючи дану дисципліну необхідно розглянути основні положення соціології та соціальної психології

Останнім часом серед соціологів та соціальних психологів зростає інтерес до вивчення проблематики соціальних груп, які становлять основу, ядро всієї суспільної структури суспільства.

Розуміння суспільства як складно організованої системи, структурні елементи якої забезпечуючи свою життєдіяльність, перебувають у певних взаємозв’язках , є передумовою пізнання особливостей індивідів, соціальних груп, організацій.

5Соціальна структура суспільства – це ієрархічно упорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, організацій, інститутів, які об’єднані стійкими зв’язками та відносинами.

Іншими словами – це внутрішній устрій суспільства, який складається з відповідно розташованих упорядкованих елементів, що взаємодіють між собою.

6Поняття соціальна структура суспільства охоплює системно-організаційний і стратифікаційний аспекти.

7Згідно системно-організаційному аспекту головний зміст соціальної структури створюють соціальні інститути, які зберігають і підтримують існуючі соціальні зв’язки і відносини. Дані інститути нормативно регулюють, контролюють і спрямовують поведінку людей у життєво важливих сферах.

Соціальна група-сутність, види.

При цьому люди, індивіди, які учасники суспільних відносин беруть участь у різних видах діяльності, при цьому формуючи складний структурний елемент суспільства – соціальну групу.

У соціальні групи люди об’єднуються на підставі спільних соціальних інтересів, які зумовлюють їх дії. Формуються вони з представників різних соціальних груп залежно від їх становища та ролі в суспільному житті. Оскільки інтереси робітника якогось підприємства і наприклад підприємця різняться між собою вони створюють різні соціальні групи.

8Отже соціальна група – це таке об’єднання людей, що опосередковує взаємозв’язок «особистість – суспільство».

9Соціальна група – це певна сукупність людей, які пов’язані між собою соціальними інтересами, цінностями, цілями, системою стосунків і залучені до типових форм діяльності.

10По-перше, групу аналізують як посередника між суспільством і конкретною людиною. Тобто через соціальну групу здійснюється вплив суспільних явищ на особистість, відбувається формування у людини, переконань, цінностей, установок. При цьому перебуваючи у різних соціальних групах людина має можливість впливати на суспільні процеси, спільну думку людей та їх уявлення.

11По-друге, групу розглядають я к самостійний суб’єкт життєдіяльності і розвитку, при цьому потрібно обов’язково які феномени і механізми свідчать про народження соціальної групи, яким є цикл життєдіяльності соціальної групи (з моменту народження і припинення існування даної групи), які процеси забезпечують стабільність і ефективність функціонування даної групи,

12По-третє, група вивчається з точки зору важливої соціальної інституції що формує індивіда. Адже перебуваючи у соціальній групі, особистість набуває досвіду, знань, навичок взаємодії у різних об’єднаннях людей. Актуальними тут є аналіз механізмів впливу групи на кожну людину і навпаки, а також у виявленні специфіки даної групи.

13=10.11.12

referatvgz.nugaspb.ru referattgt.nugaspb.ru usm.deutsch-service.ru referatqss.nugaspb.ru Главная Страница