І. Норми, використовувані для впровадження поділу праці

-
1. Нормаобслуговування – кількість одиниць, об’єктів обліку, які обслуговуються одним (групою) працівників відповідного рівня кваліфікації за заздалегідь визначених організаційно технічних умов:

Ноб= 9450 / Нч,

де 9450 – місячний фонд робочого часу одного облікового працівника, хв.; Нч– норма часу на один об’єкт обслуговування (одиниця обліку), який

å
визначають за формулою:

Ч
ç ÷
è ø
Нч= Чс.о. æ 10 с.зö,

де Чс.о– сумарний оперативний час на обслуговування одного об’єкта;


åЧс.з– сума часу на підготовчо-завершальні роботи, організаційно-технічне обслуговування робочого місця, відпочинок, особисті потреби у відсотках до оперативного часу (відповідно до типових норм на особистий час відводиться до 9% особистого часу, з них 4,2% – на відпочинок).

В табл. 6.2, 6.3 наведена інформація з типових норм обслуговування з деяких ділянок обліку.

Таблиця 6.2 Типові норми обслуговування з розрахунку оплати праці

бсяг робіт, які здійснюють за допомогою комп’ютерів Характер виробництва з відрядною системою оплати праці нші категорії працівників незалежно від характеру виробництва
масове, потокове та великосерійне серійне дрібносерійне та індивідуальне
До 5
6–10
11-15
16-20
21–25
86–90
91 та більшеТаблиця 6.3 Типові норми обслуговування з табельного обліку

Система табельного обліку Форма організації
децентралізована централізована
Рапортно-відомча
Жетонна, пропускна, карткова
Обхідна

-
2. Нормачасу – це необхідні витрати часу на виконання окремого виду робіт одним працівником (групою) за визначених організаційно технічних умов. Типові норми часу на здійснення облікових робіт наведено в додатку Д.3

о
3. Нормавиробітку – це визначений обсяг облікових, аналітичних та контрольних робіт, яку повинен виконати працівник визначеної фахової кваліфікації за одиницю часу (годину, день, місяць) при визначених організаційн -технічних умовах.

Між нормою часу та нормою виробітку є зворотний зв’язок: норма виробітку дорівнює одиниці, поділеній на норму часу.

Тестовий контроль для перевірки знань
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА. Выход на публику
Схарактеризуйте розвиток монументального живопису в Київській Русі.
Правовий статус держави
История геологического развития района
Финики – универсальное лекарство
Передмова
Рождение детей также замечено от Хозяина Лагна или третий дом.
Усовершенствуйте свою память: ЧТО, ГДЕ, КОГДА и КАК
Проектування і розрахунок станин
Определение полной восстановительной стоимости
ФБ создают: Меркурий, Уран, Нептун, Сатурн.
Правила введення прикорму
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
III. Мера взыскания при приобретении земли товариществом домохозяев
Цикл проектирования специализированной СБИС
Противодействие легализации преступных доходов в процессе привлечения лиц к административной ответственности по статье 15.27 КоАП
Глава 1 Нехорошая девочка Лиля
Элементы мистических космологий в средневековой Европе
Тема: Вступ.
Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества
Наследование по закону (ab intestato)
Под редакцией доктора педагогических наук, профессора А.В.Родионова
Главная Страница