І. Норми, використовувані для впровадження поділу праці

-
1. Нормаобслуговування – кількість одиниць, об’єктів обліку, які обслуговуються одним (групою) працівників відповідного рівня кваліфікації за заздалегідь визначених організаційно технічних умов:

Ноб= 9450 / Нч,

де 9450 – місячний фонд робочого часу одного облікового працівника, хв.; Нч– норма часу на один об’єкт обслуговування (одиниця обліку), який

å
визначають за формулою:

Ч
ç ÷
è ø
Нч= Чс.о. æ 10 с.зö,

де Чс.о– сумарний оперативний час на обслуговування одного об’єкта;


åЧс.з– сума часу на підготовчо-завершальні роботи, організаційно-технічне обслуговування робочого місця, відпочинок, особисті потреби у відсотках до оперативного часу (відповідно до типових норм на особистий час відводиться до 9% особистого часу, з них 4,2% – на відпочинок).

В табл. 6.2, 6.3 наведена інформація з типових норм обслуговування з деяких ділянок обліку.

Таблиця 6.2 Типові норми обслуговування з розрахунку оплати праці

бсяг робіт, які здійснюють за допомогою комп’ютерів Характер виробництва з відрядною системою оплати праці нші категорії працівників незалежно від характеру виробництва
масове, потокове та великосерійне серійне дрібносерійне та індивідуальне
До 5
6–10
11-15
16-20
21–25
86–90
91 та більшеТаблиця 6.3 Типові норми обслуговування з табельного обліку

Система табельного обліку Форма організації
децентралізована централізована
Рапортно-відомча
Жетонна, пропускна, карткова
Обхідна

-
2. Нормачасу – це необхідні витрати часу на виконання окремого виду робіт одним працівником (групою) за визначених організаційно технічних умов. Типові норми часу на здійснення облікових робіт наведено в додатку Д.3

о
3. Нормавиробітку – це визначений обсяг облікових, аналітичних та контрольних робіт, яку повинен виконати працівник визначеної фахової кваліфікації за одиницю часу (годину, день, місяць) при визначених організаційн -технічних умовах.

Між нормою часу та нормою виробітку є зворотний зв’язок: норма виробітку дорівнює одиниці, поділеній на норму часу.

Психология женского развития
Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне
В. Леонтьев: метод затраты-выпуск.
При угрозе жизни покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения и входную; встретить прибывшие пожарные подразделения и указать место пожара.
Кейс. Логистический подход к управлению запасами.
Основні ознаки та особливості акціонерного товариства. Типи акціонерних товариств
Международные морские перевозки
Цели обучения и уровни обученности.
ЭТАП 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПО СТОИМОСТИ РЕШЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Проблемы философии науки в творчестве философов и ученых. Ф.Бэкон «Новый Органон».
ІНСТРУКЦІЯ про порядок вчинення нотаріал. дій нотаріусами України
КВАЛІФІКОВАНА ПРОПАГАНДА ПСИХОЛОГІЇ
МАНИАКАЛЬНЫЙ СИНДРОМ, ЕГО ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА. КЛИН. ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБ-ЯХ.
МЕТА, ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Розвиток мореплавства в стародавній Фінікії
Зарисоватье в альбоме родословные (каждую на отдельной странице)
Интерпретация сопротивления признанию переноса
Великомученица Анастасия Узорешительница. Мученики Хрисогон, Феодотия, Евод, Евтихиан и иные
Коптский или египетский перевод.
VI. Осмислення учнями знань.
Основа здоровья и болезни находится в нашем разуме
Тема6: медицинское страхование и социально-экономическая защита трудящихся
Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Главная Страница