Залежні верстви

В цьому середовищі певне місце займали рядові козаки. До козацького реєстру, наприклад, входили "робітні люди", які обслуговували Військо Запорізьке. До них належали ковалі, слюсарі, стельмахи, теслярі, шабельники, пороховики та ін. Армія не могла обійтись і без таких мирних професій, як бондарі, котлярі, римарі, цирульники і т. ін. Таким чином, у реєстрі були представлені майже всі тодішні ремесла.

Основою козацького стану була служба у Війську Запорізькому, за яку служиві отримували землю без податків з неї, різні привілеї в торгівлі, право виробляти для власного споживання горілку. В той же час рядові козаки повинні були виконувати різні повинності на користь Війська Запорізького.

Часто в документах про козацькі привілеї і права відзначалося, що селяни мають перебувати у підданстві і виконувати свої повинності. Мова йшла про селян, які не приєдналися до козацтва, не потрапили до реєстру. А таких була значна більшість серед залежної верстви. Доля їх склалася по-різному.

На території, зайнятій польськими військами, селяни знову підпадали під панський гніт. На козацькій території становище селянства було кращим. Хоч у різних універсалах та договорах визнавалось право шляхти на експлуатацію селян, проте фактично цього не було. В деяких угодах ми зустрічаємо намагання гетьмана захистити селян від панського гніту, але взагалі гетьман і старшина були не за ліквідацію повинностей селянства, а за пільги для нього, за деяке полегшення його долі. На козацькій території селяни не відбували ніяких повинностей, були переведені на так званий чинш (оброк). Селяни при цьому були особисто незалежними, мали право переселятися з місця на місце, користувалися певним захистом з боку держави. Таким чином, чинш становив собою натуральну та грошову ренти.

За формою економічної залежності селяни поділялися на державних та панських. Юридично основна маса селян в роки війни належала до державних підданих. їхнє становище було набагато кращим від становища панських селян. Займаючи землі, конфісковані у польських магнатів і шляхти, вони виконували певні повинності і виплати на користь Війська Запорізького. До них, насамперед, належали обов'язки забезпечувати козацьке військо транспортом, постоєм та провізією. Панські селяни несли більші повинності, але і для них була ліквідована панщина. Державні селяни були зрівняні у правах з міщанами. У всіх селах були вибрані війти, їх часто в документах також називають "міщанами".Селянин міг продавати і купувати землю, дарувати її, передавати в спадщину, кидати одні ділянки землі і займати інші, оскільки землі на той час було вдосталь. Селянське середовище не було однорідним. Серед селян були більш заможні, які користувалися найманою працею, а були й такі, що ледве могли прогодувати свою родину.

Для телебачення та радіо.
И мужу, и жене нужно просто понять эту разницу, принять ее и научиться взаимодействовать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы
Г) аналіз сценарію.
Визнання фізичної особи недієздатною.
Антропометрические по­казатели
Read the following conversational situations, use the low fall. Sound unsympathetic.
Идентификация разрядных чисел
Что называется процессом эвтрофикации ?
Показники рівня промислового виробництва
За сферою призначення
Тема 2. Понятие, объект правового регулирования, предмет и метод налогового права.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ
Орнаменты и символика непальских храмов порождены Кайласом
Методи оброблення зовнішніх поверхонь пластичним деформуванням.
Управління регіональною безпекою.
Странствующий по континенту скульптор
УМОВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ №2
Тема 3. Об'єкти та суб'єкти права промислової власності
Интенсивная терапия острой почечной недостаточности и гепаторенального синдрома
Етапи банківського кредитування
ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
Предмет філософії історії, сутність історичного процесу.
Управління ланцюгами поставок підприємства на основі системи SCM
Главная Страница