Семінарське заняття з теми 12.

План

1. Поняття і значення співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

2. Види співучасників та їх визначення в КК України.

3. Форми співучасті.

4. Підстави та межі відповідності співучасників.

5. Причетність до злочину.

Практичне заняття з теми 12.

План

1. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику задач з Загальної частини кримінального права”.

Питання для самоконтролю:

1. В чому виявляються об’єктивні ознаки співучасті?

2. Які суб’єктивні ознаки співучасті?

3. Хто є виконавцем (співвиконавцем) вчинення злочину?

4. Яка особа визначається пособником та які є види пособництва?

5. Що таке форми співучасті?

6. Які є форми співучасті за об’єктивними ознаками?

7. Які є форми співучасті за суб’єктивними ознаками?

8. Що визначається провокацією злочину?

Теми рефератів, доповідей

1. Причетність до злочину, її види.

2. Відповідальність та кваліфікація дій співучасників при різних формах співучасті.

3. Спеціальні питання відповідальності співучасників.

Література до теми:[1, 2, 6, 23, 35, 36, 43, 62, 69-77, 79, 80, 83, 85-89, 91-93]

Питання до самостійної роботи:

1. Співучасть у злочинах із спеціальним суб'єктом.

2. Посереднє виконавство.

3. Провакація злочину.

4. Ексцес виконавця.

5. Безнаслідова співучасть.

6. Невдале підбурювання або пособництво.

7. Добровільн відмова співучасників.

8. Вивчити судову практику щодо співучасті.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Нормативно-правові акти

1. Державна програма боротьби із злочинністю // Голос України - 1993. - 30 липня.

2. Европейская конвенция прав человека // Основные документы Организации Объединенных Наций, Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Документы Совета Европы о правах человека. – Варшава: Изд-во ОБСЕ/БДИПЧ, 1997. – С.127-134.

3. Комплексная целевая программа борьбы с преступностью на 1996-2000 годы // Деловая Украина. – 1996. - №70. – 25 сентября.

4. Конституцiя України // Вiдомостi Верховної Ради України . - N 30. - Ст. 141.

5. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 липня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. -№ 33 . – Ст.1767.

6. Кримінальний кодекс України. (Офіц. текст) – К.: Поливода А.В., 2010 – 188 с.

7. Митний кодекс України: Закон України від 11 липня 2002 року N 92-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №38-39. – Ст.288 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 28 листопада 2002 року N 291-IV, ОВУ, 2002 р., N 52, ст. 2351, від 24 грудня 2002 року N 348-IV, ОВУ, 2003 р., N 1, ст. 2).

8. Примерный Уголовный кодекс США. – М., 1969. – 303с.

9. Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№52.-Ст.455. (із змінами, внесеними Законом України від 15.02.1995р., 10.07.2003р.)

10. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // . // Відомості Верховної Ради України. – 2002. -№32. –Ст.225.

11. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від. 26 березня 1992 року N 2235-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №29. – Ст.397 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 31 жовтня 1995 року N 407/95-ВР, від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2171-III).

12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року N 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. – Ст.50 ( із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, від 7 березня 2002 року N 3111-III, від 15 травня 2003 року N 743-IV).

13. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: В Законі України від 4 березня 1998 року N 160/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №35. – Ст.236 (Із змінами і доповненнями, несеними Законом України від 3 квітня 2003 року N 662-IV).

14. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 12 грудня 1990р. №509-Х11 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 року N 2555-XII, від 24 грудня 1993 року N 3813-XII (Законом України від 24 грудня 1993 року N 3813-XII цей Закон викладено в новій редакції), від 14 грудня 1994 року N 287/94-ВР, від 11 липня 1995 року N 297/95-ВР, від 16 травня 1996 року N 203/96-ВР, від 16 грудня 1997 року N 725/97-ВР, від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР, від 5 лютого 1998 року N 83/98-ВР, від 30 червня 1999 року N 783-XIV, від 30 червня 1999 року N 784-XIV, від 20 квітня 2000 року N 1685-III, від 21 вересня 2000 року N 1987-III, від 21 грудня 2000 року N 2181-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 10 січня 2002 року N 2922-III, від 20 лютого 2003 року N 551-IV). // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №6. – Ст.37.

15. Про державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року N 661-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №27. – Ст.206 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003 року N 965-IV).

16. Про державну службу: Закон України. – 1993. - №52. – Ст.490 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 липня 1995 року N 282/95-ВР, від 5 жовтня 1995 року N 358/95-ВР, від 22 березня 1996 року N 96/96-ВР, від 13 травня 1999 року N 647-XIV, від 7 червня 2001 року N 2493-III, від 16 січня 2003 року N 432-IV, від 15 травня 2003 року N 762-IV).

17. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 4 березня 1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. -№35. –Ст.236.

18. Про дозвільну систему: Положення, затверджене Постановою №576 КМ України від 12.10.1992 р. //Іменем закону.-1992.-№44. - С.9.

19. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №31. - Ст.338.

20. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. -1994. - №11. - Ст.51.

21. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 року №1303/203.

22. Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 25 грудня 2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. - №52. – Ст.2258.

23. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України.1991.-№4. Ст.20. (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 червня 1992 року N 2484-XII, від 26 січня 1993 року N 2932-XII, від 28 червня 1994 року N 62/94-ВР, від 14 березня 1995 року N 101/95-ВР, від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, від 6 квітня 2000 року N 1642-III, від 21 грудня 2000 року N 2181-III, від 21 червня 2001 року N 2537-III, від 10 січня 2002 року N 2922-III, від 7 лютого 2002 року N 3033-III).

24. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 6 жовтня 1998 року N 163-XIV, від 16 липня 1999 року N 997-XIV, від 11 січня 2000 року N 1366-XIV, від 22 червня 2000 року N 1841-III, від 21 грудня 2000 року N 2182-III, від 17 травня 2001 року N 2419-III, від 29 травня 2001 року N 2470-III, від 7 червня 2001 року N 2493-III, від 11 липня 2001 року N 2628-III).

25. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV // // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №20-21. – Ст.190 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17 травня 2001 року N 2419-III, від 29 травня 2001 року N 2470-III, від 6 березня 2003 року N 594-IV, від 10 липня 2003 року N 1096-IV).

26. Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією: Указ Президента України від 6 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №6. – Ст.228.

27. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року N 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №22. – Ст.303. (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 року N 2549-XII, від 26 січня 1993 року N 2932-XII, від 23 грудня 1993 року N 3784-XII, від 5 лютого 1998 року N 85/98-ВР, від 11 грудня 1998 року N 312-XIV, від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2181-III, від 18 січня 2001 року N 2246-III, від 7 березня 2002 року N 3111-III, від 3 квітня 2003 року N 662-IV, від 15 травня 2003 року N 747-IV, від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 19 червня 2003 року N 965-IV, від 11 липня 2003 року N 1130-IV).

28. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року N 3341-XII (Із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.

29. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №39. – Ст.351.

30. Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 18 січня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №7. – Ст.45.

31. Про прокуратуру: Закон України // Вiдомостi Верховної Ради України.-1991. - № 53. - Ст. 793 (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 22 квітня 1993 року N 3130-XII, від 26 листопада 1993 року N 3662-XII, від 21 березня 1995 року N 103/95-ВР, від 5 жовтня 1995 року N 358/95-ВР, від 21 грудня 2000 року N 2171-III, від 12 липня 2001 року N 2663-III, від 10 січня 2002 року N 2922-III, від 17 січня 2002 року N 2981-III, від 15 травня 2003 року N 743-IV, від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 11 липня 2003 року N 1130-IV).

32. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22 березня 2001 року N 2331-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №19 . – Ст.94.

33. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України 15 грудня 1999 року N 1574/99 // Офіційний вісник України. – 1999. - №50. – Ст.2436 (із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 29 травня 2001 року N 345/2001, від 5 червня 2001 року N 405/2001, від 21 серпня 2001 року N 724/2001, від 25 березня 2003 року N 267/2003, від 3 червня 2003 року N 464/2003).

34. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №27. – Ст.382 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 січня 2000 року N 1381-XIV, від 21 грудня 2000 року N 2171-III, від 10 січня 2002 року N 2922-III, від 7 березня 2002 року N 3111-III, від 6 лютого 2003 року N 488-IV).

35. Про статус народного депутата України: Закон України від17 листопада 1992 року N 2790-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №3. – Ст.17.

36. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 року N 2862-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8. – Ст.56 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 2 лютого 1994 року N 3913-XII, від 24 лютого 1994 року N 4015-XII, Постановою Верховної Ради України від 24 лютого 1994 року N 4016-XII,Законом України від 5 жовтня 1995 року N 358/95-ВР).

37. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року ( із змінами і доповненнями, внесеними Законами України: від 21 грудня 2000 року, 15 травня 2003 року // Офіційний вісник України. –1999. - №20. – Ст.872.

38. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №27-28. – Ст.180.

39. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року N 1835-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №40. – Ст.338 (з змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 26 грудня 2002 року N 393-IV, від 3 квітня 2003 року N 662-IV).

add.refepic.ru referatqyf.nugaspb.ru referatrgw.nugaspb.ru referatxan.nugaspb.ru Главная Страница