Ціні угоди, яка реально сплачується за товар, і враховує додаткові витрати покупця, комісійні та брокерські витрати, витрати на пакування, перевезення і таке інше.

Ціні угоди, яка реально сплачується за товар, і враховує додаткові витрати покупця, комісійні та брокерські витрати, витрати на пакування, перевезення і таке інше.

Завдання #7Митна вартість товару це:

а.ціна товару, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари,обчислена відповідно до положень МК України;

б.ціна товару, що визначена в інвойсі;

в.вартість товару, що визначена в контракті без врахуванням додаткових витрат понесених покупцем;

г.ціна товару, обчислена за даними бухгалтерського обліку.

Завдання #8Головним нормативно-правовим актом, що регулює порядок визначення митної вартості є:

а.Конституція України;

б. Митний кодекс;

в.наказ Держмитслужби України № 828;

г.постанова КМУ №1766.

Завдання #9Митна вартість обчислюється на момент:

а. перетинання товарами митного кордону України;

б.оформлення ВМД;

в.придбання товарів;

г.реалізації товарів.

Завдання #10Фактурна вартість товару це:

а.ринкова вартість товару на ринку країни імпорту;

б.ринкова вартість товару в умовах необмеженої конкуренції;

в.ціна товару, за якою продаються ідентичні товари;

Г. ціна товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товар.

Завдання #11Статистична вартість товарів використовується для:

а.нарахування митних платежів;

б. ведення митної статистики;

в.ведення бухгалтерського обліку;

г.ведення митної статистики та нарахування митних платежів.

Завдання #12Статистична вартість це

А. митна вартість товару в тисячах гривень

б.фактурна вартість товару в тисячах гривень

в.митна вартість товару в сотнях гривень

г.фактурна вартість товару в сотнях гривень

Завдання #13В яких грошових одиницях розраховується митна вартість?

А. тільки у нацiональній валютi України

б.як в нацiональнiй валюті України, так i в інших

в.тільки в вільноконвертованій валюті

г.у валюті першої категорії

Завдання #14Розділ ХІ Митного кодексу України:

Митний контроль

Завдання #15Митна вартість товарів, що експортуються, визначається на основі:

а. ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари, при застосування договору міни;

б.ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари, при застосування безоплатного договору;

в.ціни, підтвердженої бухгалтерськими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, при застосування договору купівлі-продажу;

г.ціни, підтвердженої бухгалтерськими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, при застосування договору міни.

Завдання #16Митна вартість товарів, що вивозяться, згідно Митного кодексу України це:

а.вартість товарів на момент перетинання митного кордону України без врахування додаткових витрат;

б. ціна товару, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордону України;

в.вартість товарів, яку було сплачено за ідентичні товари;

г.ціна товару, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент відвантаження товару.

Завдання #17У разі вивезення товарів на основі договорів відмінних від договору купівлі-продажу або міни, митна вартість визначається на основі:

А. ціни, підтвердженої комерційними, транспортними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання митного кордону України

б.експертного висновку ТПП з урахуванням витрат на доставку та страхування товарів до місця призначення, а також на здійснення експертизи ТПП

в.ціни, що склалася на світових товарних ринках ідентичної або подібної 0аналогічної продукції, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перетинання митного кордону України

г.немає вірної відповіді

Завдання #18До цінових обмежень, що можуть встановлюватися під час вивезення (експорту) з України окремих товарів, відносяться:

А. індикативні ціни; граничні рівні цін; ціни, встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань

б.індикативні ціни; граничні рівні цін; ціни, встановлені на підставі про застосування компенсаційних заходів

в.нормативні ціни; мінімальні рівні цін; ціни, встановлені на підставі про застосування компенсаційних заходів

г.нормативні ціни; мінімальні рівні цін; ціни, встановлені в результаті антидемпінгових розслідувань

Завдання #19

У яких випадках не може бути здійснення коригування митної вартості товару, що експортується:

Коригування митної вартості товарів,що експортуються не здійснюється.

Завдання #20 Система визначення митної вартості товарів, що імпортуються, складається з:

Методів( 1-основний, та 5 другорядних)

Завдання #21Найдіть не вірну послідовність застосування методів митної оцінки:

а.після першого методу застосовується другий;

б.після четвертого методу застосовується п’ятий;

в.після п’ятого методу застосовується четвертий;

г. після четвертого методу застосовується третій.

Завдання #22Найдіть не вірну послідовність застосування методів митної оцінки:

а.після п’ятого методу застосовується шостий;

б. після шостого методу застосовується п’ятий ;

в.після п’ятого методу застосовується четвертий;

г.після четвертого методу застосовується п’ятий.

Завдання #23Основним методом визначення митної вартості товарів, що імпортуються, є:

а. метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;

б.метод за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

в.метод за ціною угоди щодо подібних товарів.

г.резервний метод.

Завдання #24До методів визначення митної вартості товарів, що ввозяться (імпортуються), не відноситься:

а.метод за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

б.метод за ціною угоди щодо подібних товарів;

в. метод за ціною угоди щодо товарів ідентичного виробника;

г.резервний метод.

Завдання #25Основую для визначення митної вартості за першим методом є:

а.ціна угоди щодо ідентичних товарів;

б.ціна угоди щодо подібних товарів;

в.ціна угоди щодо ідентичних товарів, що були продані на ринку України у незмінному стані;

г. ціна угоди щодо товарів, які імпортуються.

Завдання #26За основу визначення митної вартості при використанні методу визначення митної вартості за ціною угоди (перший метод) береться:

А. ціна угоди фактично сплачена або ціна, що підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована у разі потреби на суму витрат покупця, що не були включені в ціну

б.ціна угоди фактично сплачена або ціна, що підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована у разі потреби на суму витрат продавця, що не були включені в ціну

в.ціна угоди фактично сплачена, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована у разі потреби на суму витрат покупця та продавця, що не були включені в ціну

г.ціна товару на світовому ринку, якщо вони ці товари продаються на експорт в Україну, скоригована у разі потреби на суму витрат покупця, що не були включені в ціну

Завдання #27Використання першого методу визначення митної вартості товарів можливе при наступних видах контрактів:

А. договір купівлі-продажу

б.бартерний договір

в.договір оренди

г.правильні відповіді 1 та 2

Завдання #28При використанні першого методу розрахунки за товар можливі у наступній формі:

а.переказ грошей

б.акредитиву

в.вексель

Г. всі відповіді вірні

Завдання #29Перший метод визначення митної вартості може бути використаний за умови:

а. обмежень географічного регіону, у якому товари можуть бути продані;

б.якщо учасники угоди є взаємозалежними особами, взаємозалежність впливає на ціну товару;

в.частка прибутку (розмір невідомо) від будь-якого наступного продажу покупцем буде надходити на користь продавця;

г.дані не підтверджені документально;

Завдання #30

Обмеженням у використання першого методу визначення митної вартості є:

1) немає жодних обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання оцінюваних товарів, за винятком тих, що:

- встановлюються законом чи запроваджуються органами державної влади в Україні;

- обмежують географічний регіон, у якому товари можуть бути перепродані (відчужені повторно);

- не впливають значною мірою на вартість товару;

- щодо продажу оцінюваних товарів або їх ціни відсутні будь-які умови або застереження, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів;

- жодна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарів покупцем не надійде прямо чи опосередковано продавцеві, якщо тільки не буде зроблено відповідне коригування з урахуванням положень частини десятої цієї статті;

- покупець і продавець не пов'язані між собою особи або хоч і пов'язані між собою особи, однак ці відносини не вплинули на ціну товарів.

Завдання #31Перший метод може бути використаний при наявність наступної вимоги між контрагентами:

Г. колір.

Завдання #43У разі якщо подібні товари ввезено не в тій же кількості, що і оцінювані, то вартість цих товарів може бути прийнята за основу митної вартості за третім методом у разі:

а.Коригування ціни з урахуванням різниці у кількості тільки бік збільшення

б.Коригування ціни з урахуванням різниці у кількості тільки бік зменшення

Ціна одиниці товару, за якою ідентичні або однорідні товари, що оцінюються, продаються найбільшою партією на території держави не пізніше 90 днів від дати ввезення товарів, що оцінюються, учаснику угоди, що не є взаємозалежною з продавцем особою.

Завдання #47Не є умовою використання четвертого методу визначення митної вартості:

Товари не вважаються як такими, що є у незмінному стані:

- в результаті переробки товари втрачають свою ідентичність;

- товари зберігають свою ідентичність, але складають настільки незначний відсоток продажу їх в Україні, що використання цього методу є невиправданим.

Завдання #48Для визначення митної вартості за четвертим методом за основу береться ціна товару, що був проданий:

· на митній території України у незмінному стані, для визначення митної вартості товарів за цим методом за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані або ідентичні чи подібні (аналогічні) імпортовані товари продаються на території України у найбільших загальних кількостях покупцю, який не є пов'язаною з продавцем особою, одночасно або у час, наближений до дати ввезення оцінюваних товарів,

Завдання #49Яка ціна буде використовуватися як основа для визначення митної вартості за четвертим методом, якщо є наступні дані про продаж ідентичного товару на території України:___Об’єм продажу, шт.___20___50___15___10___40___45___60___Ціна 1 шт. товару___10___15___20___15___10___20___25

Завдання #50Яка ціна буде використовуватися як основа для визначення митної вартості за четвертим методом, якщо є наступні дані про продаж ідентичного товару на території України:___Об’єм продажу, шт.___200___500___150___150___Ціна 1 шт. товару___10___15___20___25

Завдання #52

Основою для визначення митної вартості за п’ятим методом є:

витрати виробництва + витрати до кордону + прибуток

Завдання #53Для визначення митної вартості за п’ятим методом за основу береться: надана виробником товарів, що оцінюється або від його імені, інформація про їх вартість.

Завдання #54Яким чином може здійснюватись митна оцінка у разі ввезення унікальної продукції, що ввозиться за безоплатним договором:

а.на основі ціни угоди щодо ідентичних товарів;

б.на основі ціни угоди щодо подібних або аналогічних товарів;

в. за результатами товарної експертизи;

г.за заявою власника такого товару

Завдання #55 При визначенні митної вартості по шостому методу в якості бази для визначення митної вартості не може виступати:

а.вартість ідентичних чи подібних товарів;

б.вартість імпортних ідентичних чи подібних товарів на внутрішньому ринку України;

в.вартість подібних товарів;

г. ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера.

Завдання #56При визначенні митної вартості по шостому методу в якості бази для визначення митної вартості може виступати:

а.ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до третіх країн;

б. вартість імпортних ідентичних чи подібних товарів на внутрішньому ринку України;

в.мінімальна митна вартість;

г.ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера.

Завдання #57Місцем ввозу на митну територію України для морських перевезень являється:

а.морський кордон України;

б.перший порт розвантаження;

в.порт перевалки на територію України;

Будь-яким видом транспорту

Завдання #63При умовах поставки DAТ-кордон України транспортні витрати:

а.додаються до митної вартості в частині, що понесена до моменту перетину митного кордону України;

б.додаються до митної вартості у повному обсязі;

в. не додаються до митної вартості товарів, оскільки вони вже включені до ціни товару;

г.віднімаються від митної вартості в повному обсязі.

Завдання #64

У разі ввезення товарів на митну територію України при умовах поставки FCA-Москва транспортні витрати:

Завдання #65

Умови поставки групи Е використовуються для перевезення транспортом:

Усі способи перевезення

Завдання #66

У разі ввезення товарів на митну територію України при умовах поставки FOB-Токіо транспортні витрати:

Завдання #67

У разі вивезення товарів з митної території України при умовах поставки FOB-Одеса транспортні витрати:

Завдання #68

У разі ввезення товарів на митну територію України при умовах поставки CIP-Миколаїв транспортні витрати:

Завдання #69

У разі вивезення товарів з митної території України на умовах поставки FCA-Чернігів транспортні витрати:

Завдання #70

У разі вивезення товарів з митної території України на умовах поставки CIF-Стамбул транспортні витрати:

Завдання #71

Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то транспортні витрати розподіляються:

Пропорційно вазі брутто

Завдання #72

Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то комісійні витрати розподіляються:

Завдання #73

Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на навантаження розподіляються:

Пропорційно вазі товарів

Завдання #74

Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування розподіляються:

Г. всі відповіді вірні.

Завдання #80Сезонні знижки надаються:

а. за придбання товару поза активним сезоном;

б.за придбання товару у сезон, характерний для нього;

в.за придбання товару у міжсезонний період;

г.всі відповіді не вірні.

Завдання #81До митної вартості товарів включаються відсотки по кредиту:

- у разі використання позичкових сум на придбання іноземної валюти (на весь

строк реалізації товару кінцевому споживачеві);

- у разі використання позичкових сум на придбання імпортних товарів (на весь строк реалізації товару кінцевому споживачеві);

Завдання #82Місцем ввозу на митну територію України для авіаперевезень являється:

аеропорт призначення або перший аеропорт на території України, в якому літак, що перевозить товари, здійснює посадку і де відбувається розвантаження;

Завдання #83Ким заявляється (декларується) митна вартість товарів і метод її визначення під час переміщення товарів через митний кордон України:

Декларантом

Завдання #84До якого органу або установи декларант має право оскаржити рішення митного органу щодо визначення митної вартості оцінюваних товарів:

В. ДМВ-3

г.правильні відповіді 2 та 3

Завдання #88Декларація митної вартості подається у випадку:

1.Декларація митної вартості форми ДМВ-1 подається у випадку:

Г. всі відповіді вірні

Завдання #89Декларація митної вартості може не подаватися у випадку:

5.Декларація митної вартості може не застосовуватися у випадку:

Г. всі відповіді вірні

Завдання #94Декларація митної вартості подається у обов’язковому порядку якщо:

А. тарифні, нетарифні

б.економічні, неекономічні

в.міжнародні, національні

г.індивідуальні, регіональні, загальні

Завдання #96

Мито це: Мито — це загальнодержавний непрямий податок, який накладається на товари, що переміщуються через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи транзит і який включається до ціни товарів та сплачується за рахунок кінцевого споживача.

Завдання #97В Україні застосовуються такі види мита: правильно

а.Ввізне, вивізне, сезонне.

б. Адвалерне, специфічне, комбіноване

в.Спеціальне, антидемпінгове, комбіноване

г.Відсоткове; специфічне; універсальне

Завдання #99Сезонні ввізні (імпортні) мита запроваджуються :правильно

А. щорічно у подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного мита на сільськогосподарську продукцію визначених груп УКТЗЕД протягом строку збирання і закладення на зберігання аналогічної продукції українського виробництва

б.щоквартально у подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного мита на сільськогосподарську продукцію визначених груп УКТЗЕД протягом строку збирання і закладення на зберігання аналогічної продукції українського виробництва

в.що кожного сезону у подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізного мита на сільськогосподарську продукцію визначених груп УКТЗЕД протягом строку збирання і закладення на зберігання аналогічної продукції українського виробництва

г.всі відповіді вірні

Завдання #100До особливих видів мита належать:правильно

а. спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

б.спеціальне, антидемпінгове, комерційне

в.спеціальне, антиінфляційне, компенсаційне

г.специфічне, антидемпінгове, компенсаційне

Завдання #101Особливі види мита стягуються на підставі рішень правильно

Г. Всі відповіді вірні

Завдання #103Спеціальне мито застосовується:правильно

а. як запобіжний засіб щодо учасників ЗЕД, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

б.у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об´єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику

в.в разі ввезення на митну територію України товарів, які є об´єктом субсидованого імпорту, що завдає шкоди національному товаровиробнику;

г.Всі відповіді вірні

Завдання #104Антидемпінгове мито застосовується:правильно

а.у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об´єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

б.у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних товарів, або таких, що безпосередньо конкурують, на момент цього вивезення, якщо таке вивезення завдає шкоди.

в.як засіб захисту українських виробників у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в таких обсягах та (або) за таких умов, що завдають значної шкоди або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику

Г. вірні відповіді 1 та 2

Завдання #105Компенсаційне мито застосовується правильно

а. в разі ввезення на митну територію України товарів, які є об´єктом субсидованого імпорту, що завдає шкоди національному товаровиробнику

б.як запобіжний засіб щодо учасників ЗЕД, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

в.як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів ЗЕД та (або) ущемляють інтереси України.

г.у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику

Завдання #106Ставки ввізного мита у Єдиному тарифі диференційовані:

А. Адвалерна

б.Спеціальна

в.Специфічна

г.Немає вірної відповіді

Завдання #111Ставка мита, що нараховується у встановленому розмірі за одиницю товарів або залежно від характеристик, називається:

а.Адвалерна

б.Спеціальна

В. Специфічна

г.Немає вірної відповіді

Завдання #112 Основою нарахування для адвалерної ставки ввізного мита є:

a. митна вартість

b. фактурна вартість

c. митна вартість, але не менш ніж фактурна вартість

d. митна вартість з врахуванням плати за митне оформлення

Завдання #113 Основою нарахування для антидемпінгового мита, що нараховується у відсотках, є:

a. митна вартість

b. фактурна вартість

c. митна вартість, але не менш ніж фактурна вартість

d. митна вартість з врахуванням ввізного мита

Завдання #114 Основою нарахування для спеціального мита, що нараховується у відсотках, є:

a. митна вартість

b. фактурна вартість

c. митна вартість, але не менш ніж фактурна вартість

d. митна вартість з врахуванням ввізного мита

Завдання #115 Вивізне мито нараховується відповідно до:

a. Митного тарифу України

b. Законів України

c. Міжнародних договорів

d. Всі відповіді вірні

Завдання #116 До товарів, на які встановлено ставку вивізного (експортного) мита, не відносяться:

a. живі корови

b. туши яловичини

c. шкури необроблені великої рогатої худоби

d. немає вірної відповіді

Завдання #117 До товарів, на які встановлено ставку вивізного (експортного) мита, не відносяться:

a. Насіння льону

b. Насіння соняшнику

c. насіння рижию

d. немає вірної відповіді

Завдання #118 До товарів, на які встановлено ставку вивізного (експортного) мита, відносяться:

a. брухт кольорових металів

b. брухт чорних металів

c. брухт дорогоцінних металів

d. правильні відповіді 1 та 2

Завдання #119 Країна походження визначається з метою:

a. застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України

b. забезпечення обліку товарів у статистиці зовнішньої торгівлі

c. визначення порядку подання вантажної митної декларації

d. правильні відповіді 1 та 2

Завдання #120 Країна походження товару це країна:

a. в якій товар був повністю вироблений

b. в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до певних критеріїв

c. в якій видано сертифікат про походження товару

d. в якій здійснено останню виробничу дію

Завдання #121Товарами, повністю вироблені у країні, вважаються:

а.корисні копалини, видобуті на території цієї країни

б.рослинна продукція, вирощена та зібрана на території цієї країни

в.відходи, які є результатом виробничих операцій, що здійснені у цій країні

Г. всі відповіді вірні

Завдання #122Одним з критеріїв достатньої переробки при визначенні країни походження є:

а.правило зміни класифікаційного коду товару на рівні будь-якого з перших двох знаків;

Г. всі відповіді вірні

Завдання #126Такий критерії достатньої переробки, як правило адвалерної частки, застосовується відповідно до порядку, що визначається:

Г. форми СТ-1

Завдання #130Яке правило має бути застосовано, якщо у відношенні до товару не обумовлено конкретного критерію достатньої переробки:

Г. Верховною радою України

Завдання #136Об’єктами обкладення акцизним податком є:

Г. всі відповіді вірні

Завдання #139Не є об’єктами обкладення акцизним податком:

а.товари, які розміщуються на митних ліцензійних складах

б.Підакцизні товари, що ввозяться як гуманітарна допомога

в.підакцизні товари, що декларуються за тимчасовою митною декларацією

Г. автобуси

Завдання #142До переліку підакцизних товарів на даний час не належать:

а.тютюн для виробництва сигарет

б.тютюн для нюхання

в.тютюн для жування

Г. немає вірної відповіді

До підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

Завдання #143

Акцизний податок на тютюнові вироби обчислюється:

Декларації роздрібних цін

Завдання #146Мінімальне податкове зобов’язання згідно Податкового кодексу встановлене при сплаті акцизного податку:

· На тютюнові вироби

· На тютюнові вироби

Завдання #147Не є об’єктом оподаткування ПДВ є:

а.поставка продуктів переробки (готової продукції) з митного
режиму переробки на митній території України для їх вільного обігу

Г. всі відповіді вірні

Завдання #149Базою оподаткування податком на додану вартість є:

а. договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості з урахуванням акцизних зборів, ввізного мита, а також інших обов’язкових платежів, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування

б.договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості без урахуванням акцизних зборів, ввізного мита, а також інших обов’язкових платежів, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування

в.договірна (контрактна) вартість таких товарів з урахуванням акцизних зборів, ввізного мита, а також інших обов’язкових платежів, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування

г.митна вартість товарів з урахуванням акцизних зборів, ввізного мита, а також інших обов’язкових платежів, за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування

Завдання #150До бази оподаткування податком на додану вартість не включаються:

а.Сума акцизного збору

б.Сума антидемпінгового мита

Завдання #156

При нарахуванні плати за митне оформлення поза розташуванням митного органу митний контроль здійснюється:

Г. всі відповіді вірні

Завдання #159Не є об’єктом обкладання єдиним збором наступні транспортні засоби:

а.Автобус без пасажирів

Завдання #164

Преференції згідно законодавства надаються на:

А. 47

б.44

в.33

г.45

Завдання #170 Графа B "Подробиці розрахунків" не заповнюється у випадку:

а.якщо податки, збори (обов'язкові платежі) та/або плата не сплачуються

б.при декларуванні товарів за періодичною митною декларацією

в.при заповненні окремої митної декларації

Г. всі відповіді вірні

170. Графа B "Подробиці розрахунків" не заповнюється у випадку:

а.якщо за ВМД нараховується тільки плата за митне оформлення поза робочим часом

б.при декларуванні товарів за тимчасовою митною декларацією

А. мита

б.мита та ПДВ

в.мита, акцизного збору та ПДВ

г.ПДВ

Завдання #187При ввезені майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями у сплату мита надається простий вексель з відстроченням платежу на строк:

А. митний орган

б.податкова адміністрація

в.обласна адміністрація

г.уповноважений банк

Завдання #190Протягом якого періоду забороняється відчужувати майно, що ввезено як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, без сплати мита:

А. 3 роки

б.5 років

в.1 рік

г.взагалі заборонено

Завдання #191У якій валюті виписується вексель, що видається суб’єктом підприємницької діяльності у сплату мита при ввезені майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями:

а.виключно у національній

Завдання #195

При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються громадянами у вантажних відправленнях, витрати на страхування:

Завдання #198

Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, сумарна фактурна вартість яких складає 1500 євро, а загальна вага 100 кг оподатковуються:

Оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв i податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України, в частинi, що перевищує еквiвалент 1000 євро (при ввезеннi товарiв на митну територiю України через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення) та еквiвалент 500 євро або вартiсть товарiв, обчислена пропорцiйно до ваги, що перевищує 50 кг (при ввезеннi через iншi пункти пропуску через державний кордон України).

Завдання #199

Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує 1000 євро (але не перевищує 10000 євро), а загальна вага не перевищує 50 кг оподатковуються:

Завдання #200

Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 50 кг оподатковуються:

– не оподатковується

Завдання #201

Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує 1000 євро (але не перевищує 10000 євро), а загальна вага перевищує 50 кг оподатковуються:

За повною ставкою митного тарифу(ввізне 10 %) і ПДВ

Завдання #202

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами у вантажних відправленнях, сумарна фактурна вартість з урахуванням витрат на транспортування та страхування яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг оподатковуються:

Податком на додану вартість

Завдання #203

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами у вантажних відправленнях, сумарна фактурна вартість з урахуванням витрат на транспортування та страхування яких перевищує 1000 євро (але не перевищує 10000 євро), а загальна вага перевищує 50 кг оподатковуються:

Завдання #204

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами у вантажних відправленнях, сумарна фактурна вартість з урахуванням витрат на транспортування та страхування яких перевищує 10 000 євро, а загальна вага перевищує 50 кг (але не перевищує 100 кг): підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органом у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість і в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Завдання #206

Транспортний засіб за кодом 8703 УКТЗЕД, що ввозяться безпосередньо громадянином на митну територію України для вільного обігу, вартість якого складає 990 євро, а вага 3 000 кг. оподатковується:

Завдання #207

Транспортний засіб за кодом 8704 УКТЗЕД, що ввозяться безпосередньо громадянином на митну територію України для вільного обігу, митна вартість якого складає 9000 євро, а вага 3 100 кг оподат

referatvpv.nugaspb.ru ebay.mfk-millenium.ru social.radioritual.ru refamad.ostref.ru Главная Страница