Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від І березня 2001 р. № 121, кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:

 • фінансування виплати державних пенсій та інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, у тому числі громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон;
 • погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання;
 • створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування;
 • утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду України, розвиток їх матеріально-технічної бази;
 • організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.
 • Згідно з Указом Президента України «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13 квітня 1998 р. визначені джерела фінансування пенсійного страхування:

 • страхові збори (внески) в рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — для виплати трудових пенсій;
 • кошти Державного бюджету України – для виплати державних пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним службовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим категоріям громадян — ветеранам війни, жителям гірських населених пунктів, соціальних пенсій, державних дотацій при зарахуванні до трудового стажу періодів догляду за малолітніми дітьми, періодів проходження строкової військової служби тощо;
 • кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
 • для виплати пенсій за інвалідністю, на випадок втрати годувальника, за віком (до досягнення загальновстановленого пенсійного віку), додаткових пенсій і надбавок до пенсій, які призначаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — для виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» за період до настання пенсійного віку.
 • Найбільша частка видатків бюджету Пенсійного фонду України спрямовується на виплату державних пенсій.

  Товарно-матеріальні ресурси готелю
  Екстремальний туризм. Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму та їх основні центри.
  В каких случаях разрешается, а в каких случаях запрещается скрытая съемка
  Онтологічне моделювання проблемної області
  Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойнтінга
  Команды безусловного перехода
  Расположение реквизитов и границ зон
  Мікропроцесор
  Основные факторы, влияющие на прибыль. Показатели рентабельности предприятия, производства, вложений.
  Расчет капиталовложений в строительство РЭС
  Класифікація сталей
  Основной нормативный материал по уголовному процессу
  Раздел 10. Ароматические галогенпроизводные
  Кафедра «Менеджмент торговли»
  СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
  Тема 5. Методи та форми управління конфліктами
  Реструктуризація підприємств, її зміст та форми
  Политические идеи Феофана Прокоповича.
  Понятие, сущность и функции права. Естественное и позитивное право.
  Развитие конструктивной деятельности в дошкольном возрасте
  Робочі зустрічі, прес-конференції та інтерв’ю, прямі телефонні зв’язки
  Зустріч покупця
  Метод применяется при анализе случаев, в которых имеет место видоизменение одного из предшествующих обстоятельств, сопровождаемое видоизменением исследуемого действия.
  Главная Страница