Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від І березня 2001 р. № 121, кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:

 • фінансування виплати державних пенсій та інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, у тому числі громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон;
 • погашення банківських кредитів та відсотків за їх використання;
 • створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування;
 • утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду України, розвиток їх матеріально-технічної бази;
 • організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійного фонду України.
 • Згідно з Указом Президента України «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13 квітня 1998 р. визначені джерела фінансування пенсійного страхування:

 • страхові збори (внески) в рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — для виплати трудових пенсій;
 • кошти Державного бюджету України – для виплати державних пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним службовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим категоріям громадян — ветеранам війни, жителям гірських населених пунктів, соціальних пенсій, державних дотацій при зарахуванні до трудового стажу періодів догляду за малолітніми дітьми, періодів проходження строкової військової служби тощо;
 • кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
 • для виплати пенсій за інвалідністю, на випадок втрати годувальника, за віком (до досягнення загальновстановленого пенсійного віку), додаткових пенсій і надбавок до пенсій, які призначаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — для виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» за період до настання пенсійного віку.
 • Найбільша частка видатків бюджету Пенсійного фонду України спрямовується на виплату державних пенсій.

  Право, економіка, політика
  Масові навальні вантажі промисловості та будівництва
  Основание аксиом естественнонаучных теорий
  Звільнення від оподаткування
  Последовательность. Параллельность. Парадокс
  Основні складові корпоративного іміджу
  Аналитический обзор литературы
  Глава 14 Співучасть у злочині
  Внешнеэкономическая классификация
  Організація місцевої роботи на підрозділах залізничного транспорту
  По теме: Психология девиантного поведения.
  Ретроактивність фінансово-правових норм.
  Лекция 3.7. Макроэкономическое равновесие
  Суть і значення біологічної рекультивації земель.
  Эффективность использования краткосрочных активов
  Структура виробу
  Порядок оформлення спадкових прав
  И УРОК. ПРОФЕССИИ ТИПА «ЧЕЛОВЕК—ЗНАК»
  Податкова політика держави
  Приклади нанесення позначень кріплення на схемах (вибірково)
  Налоговую отчетность по акцизам и порядок ее представления
  Семінарське заняття 4. «Філософія О. Лосєва та М. Бахтіна».
  Параллельная игра (игра рядом с другим ребенком)
  Главная Страница