Конституція України

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Організаційно-правові форми підприємництва.

Евристична бесіда.

— Чи можете ви назвати і схарактеризувати які-небудь підприємницькі структури?

Аналізую, при необхідності доповнюю і підсумовую відповіді учнів.

Розповідь учителя. (Супроводжується складанням таблиці на дошці.)

Для підприємницької діяльності Законом України передбачається вибір організаційно-правових форм.

Так, підприємництво може здійснюватися приватною особою, без утворення підприємства. Підприємці також можуть утворювати для заняття бізнесом приватні та колективні підприємства (наприклад кооперативи). Залежно від форм власності в Україні можуть утворюватися такі види підприємств: приватне підприємство; підприємство колективної власності; комунальне підприємство; державне підприємство; підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних форм власності.

В Україні можуть діяти також інші види підприємств (орендні тощо), створення яких не суперечить законодавству України.

Сьогодні в Україні поширилася така організаційно-правова форма підприємницької діяльності, як різноманітні форми господарських товариств. Зокрема, до кола господарських товариств належать командитні, акціонерні, повні товариства; товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

В Україні функціонує велика кількість таких підприємницьких структур, як комерційні банки, біржі, холдингові, страхові та інші компанії.

Зразок таблиці.

Форма і зміст апеляційної скарги.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Тема 21. «Мебель. Квартира. Электроприборы»
Как определиться насчет будущих отношений?
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
Понятие и виды экологических правоотношений
Макро-віруси
О других психологических факторах, влияющих на успешность общения
Оцінка доцільності фін. інвестицій.
Логические цифровые устройства на интегральных микросхемах.
S—Integrated Circuits
Первый этап боя — внезапный фланговый удар хеттов по отряду Ре, который находился на марше южнее Кадеша.
Стійкість піридину до дії окисників.
Фотометрическое определение иммунных агрегатов
Человек» как предмет исследований
Уже сделанной выборки для проверки могут быть использованы следующие
Дошкільного віку з предметним довкіллям
Деньги: их функции и виды. Показатели количества денег в обращении.
Де паспарту ще раз доводить, що доля усміхається сміливцям
Організація міжнародних перевезень основними видами транспорту
Типи протипожежних перешкод та їх мінімальні межі вогнестійкості слід приймати відповідно до СНиП 2.01.02-85
Статистичне вивчення варіації.
Горохов Иван Павлович, 1909 гр
Главная Страница