Конституція України

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Організаційно-правові форми підприємництва.

Евристична бесіда.

— Чи можете ви назвати і схарактеризувати які-небудь підприємницькі структури?

Аналізую, при необхідності доповнюю і підсумовую відповіді учнів.

Розповідь учителя. (Супроводжується складанням таблиці на дошці.)

Для підприємницької діяльності Законом України передбачається вибір організаційно-правових форм.

Так, підприємництво може здійснюватися приватною особою, без утворення підприємства. Підприємці також можуть утворювати для заняття бізнесом приватні та колективні підприємства (наприклад кооперативи). Залежно від форм власності в Україні можуть утворюватися такі види підприємств: приватне підприємство; підприємство колективної власності; комунальне підприємство; державне підприємство; підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних форм власності.

В Україні можуть діяти також інші види підприємств (орендні тощо), створення яких не суперечить законодавству України.

Сьогодні в Україні поширилася така організаційно-правова форма підприємницької діяльності, як різноманітні форми господарських товариств. Зокрема, до кола господарських товариств належать командитні, акціонерні, повні товариства; товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

В Україні функціонує велика кількість таких підприємницьких структур, як комерційні банки, біржі, холдингові, страхові та інші компанії.

Зразок таблиці.

referatqeq.nugaspb.ru referatxpw.nugaspb.ru referatwxo.nugaspb.ru referatrjy.nugaspb.ru Главная Страница