Висновок

Про вплив канонічного права на практичну правову життя можна сказати, що його йшло “вшир” і “всередину”. Чи не меншою мірою це ж стосується скандинавських країн. Основною причиною поширення і сфери впливу канонічного права зводилася до того, що духовенство, що було скрізь і контролювало всіх через піклування про душі, сповідь і помилкове уявлення про покаянні, виглядали однорідну ідеологічну силу, частково перетворену в складно диференційовану систему служби й управління. У цій країні афоризмом є вислів у тому, що церква утворилася раніше держави. Для Західної Європи загалом справедливо те, що світський правопорядок, органи управління та правосуддя структурі державної влади ще період пізнього Середньовіччя насправді сильно поступалися церковним порядків.

У XVI столітті реформація підірвала позиції католицькій Церкві і послабила вплив канонічного права. На Тридентском соборі (1545-1563 рр.), хоч і що проходила під гаслами контреформации, був здійснено корінний перегляд норм канонічного права, зокрема рішення самого собору. Потеснённое реформацією канонічне право продовжувало залишатися у західноєвропейському суспільстві в в Новий час як своєрідним юридичним феноменом, а й важливим духовним чинником, які надали безпосереднє вплив на правову культури і на духовне життя католицьких країн.

Таким чином, важливе не тільки церковне значення, а й світське значення в появі канонічного права. За допомогою нього римські Папи зуміли вплинути на римських імператорів на користь церкви. Канонічне право також вплинуло на розвиток судочинство.

Можна відзначити, що канонічне право було покладено в середньовіччі, коли релігійне право було панівним. І в ці роки церква добре себе почувала. Канонічне право визнається як критерій судження, деякі його норми запозичені у діючому праві.

Список використаної літератури:

1. Організація міста на основі локаційного привілею. Розрізняють локацію правову та просторову.

2. Ісаєвич Я. Адміністративно-правовий устрій Дрогобича в добу феодалізму (до кінця XVII ст.) // 3 історії УРСР. - № 6-7 - Київ, 1962. - С 19.3. Тарановский Ф. Обзор памятников маґдебургского права западно- русских городов литовской эпохи.- Варшава, 1897. - С. 15.

4. ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. - С.-Петербург, 1843. - Т. 2 - С. 196; Маркевич О. Печатки міст Галичини як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання. - Київ, 1966. - Вип. 2 - С. 226.

5. ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. - С 216. Kaczmarczyk Z. KolonizacjaniemieckanawschododOdry-Poznari, 1945-S. 124.

6. Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. - Lwow, 1844. - S. 8-9.

7. Аннерс Еге. Історія європейського права (перекл. зі швед.) / Ин-т Європи. - М.: Наука, 1994. 397 з.

8. Загальна історія держави й права: підручник / Під ред. К.И.Батыра. - М.: Юристъ, 1998. 456 з.

9. КУРС ЛЕКЦИЙ по Історії держави й права розвинених країн / Сост. Л.В.Красовцев. - Архангельськ: ВИУ, 1996. 163 з.

10. Історія держави й права розвинених країн. Частина 1. Підручник для вузів. / Під ред. проф. Н.А.Крашенинниковой і проф. О.А.Жидкова. - М.: Видавнича група ИНФРА М - НОРМА, 1997. 480 з.

11. Максимов О.В. Курс лекцій з держави і право розвинених країн / Архан

Поистине, слишком рано умер тот иудей, которого чтут проповедники медленной смерти; и для многих стало с тех пор роковым, что умер он слишком рано.
Спадкоємці Примордіальної традиції
Речевые трафареты, помогающие вести деловые беседы и переговоры
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
Какие документы должна содержать заявка на полезную модель
Організація лінійних алгоритмів .
Види і структура капітальних вкладень
Лексичні запозичення зі слов’янських мов
СОЗДАНИЕ СОСТОЯНИЯ КОМФОРТА ПАЦИЕНТУ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПОСТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
ВОПРОС 6. СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. КРУГ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ
Критерии и шкала оценивания реферата
Кто умеет смеяться без голоса?
Ознаки та моделі розвитку національних економік
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Характер, рушійні сили та основні етапи Визвольної війни сер. ХVІІ ст.
Індустріально-будівельний комплекс
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Організація і проведення інструктажу учнів
Визначення тактики і методу операційного лікування при кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.
A) Read the names of the different women and say what they are famous for, matching the names on the left with the professions on the right
Економічного розвитку
Привлечение любви в вашу жизнь
Political Parties
Главная Страница