Висновок

Про вплив канонічного права на практичну правову життя можна сказати, що його йшло “вшир” і “всередину”. Чи не меншою мірою це ж стосується скандинавських країн. Основною причиною поширення і сфери впливу канонічного права зводилася до того, що духовенство, що було скрізь і контролювало всіх через піклування про душі, сповідь і помилкове уявлення про покаянні, виглядали однорідну ідеологічну силу, частково перетворену в складно диференційовану систему служби й управління. У цій країні афоризмом є вислів у тому, що церква утворилася раніше держави. Для Західної Європи загалом справедливо те, що світський правопорядок, органи управління та правосуддя структурі державної влади ще період пізнього Середньовіччя насправді сильно поступалися церковним порядків.

У XVI столітті реформація підірвала позиції католицькій Церкві і послабила вплив канонічного права. На Тридентском соборі (1545-1563 рр.), хоч і що проходила під гаслами контреформации, був здійснено корінний перегляд норм канонічного права, зокрема рішення самого собору. Потеснённое реформацією канонічне право продовжувало залишатися у західноєвропейському суспільстві в в Новий час як своєрідним юридичним феноменом, а й важливим духовним чинником, які надали безпосереднє вплив на правову культури і на духовне життя католицьких країн.

Таким чином, важливе не тільки церковне значення, а й світське значення в появі канонічного права. За допомогою нього римські Папи зуміли вплинути на римських імператорів на користь церкви. Канонічне право також вплинуло на розвиток судочинство.

Можна відзначити, що канонічне право було покладено в середньовіччі, коли релігійне право було панівним. І в ці роки церква добре себе почувала. Канонічне право визнається як критерій судження, деякі його норми запозичені у діючому праві.

Список використаної літератури:

1. Організація міста на основі локаційного привілею. Розрізняють локацію правову та просторову.

2. Ісаєвич Я. Адміністративно-правовий устрій Дрогобича в добу феодалізму (до кінця XVII ст.) // 3 історії УРСР. - № 6-7 - Київ, 1962. - С 19.3. Тарановский Ф. Обзор памятников маґдебургского права западно- русских городов литовской эпохи.- Варшава, 1897. - С. 15.

4. ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. - С.-Петербург, 1843. - Т. 2 - С. 196; Маркевич О. Печатки міст Галичини як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання. - Київ, 1966. - Вип. 2 - С. 226.

5. ПСРЛ. Летопись по Ипатскому списку. - С 216. Kaczmarczyk Z. KolonizacjaniemieckanawschododOdry-Poznari, 1945-S. 124.

6. Zubrycki D. Kronika miasta Lwowa. - Lwow, 1844. - S. 8-9.

7. Аннерс Еге. Історія європейського права (перекл. зі швед.) / Ин-т Європи. - М.: Наука, 1994. 397 з.

8. Загальна історія держави й права: підручник / Під ред. К.И.Батыра. - М.: Юристъ, 1998. 456 з.

9. КУРС ЛЕКЦИЙ по Історії держави й права розвинених країн / Сост. Л.В.Красовцев. - Архангельськ: ВИУ, 1996. 163 з.

10. Історія держави й права розвинених країн. Частина 1. Підручник для вузів. / Під ред. проф. Н.А.Крашенинниковой і проф. О.А.Жидкова. - М.: Видавнича група ИНФРА М - НОРМА, 1997. 480 з.

11. Максимов О.В. Курс лекцій з держави і право розвинених країн / Архан

referatqay.nugaspb.ru referatupn.nugaspb.ru tqp.deutsch-service.ru referatvgw.nugaspb.ru Главная Страница