ФРИКЦІЙНІ МУФТИ

Передають обертаючий момент завдяки силам тертя, що виникає в контакті між елементами муфти (лат. frictio - тертя). Сили тертя легко регулюються зміною сили стиску тертьових поверхонь. Тому фрикційні муфти допускають плавне зчеплення при будь-якій швидкості, що успішно використається, наприклад, у конструкції автомобільного зчеплення.

Крім того, фрикційна муфта не може передати через себе момент більший, ніж момент сил тертя, оскільки починається проковзування контактуючих фрикційних елементів, тому фрикційні муфти є ефективними запобіжниками, що не руйнуються, для захисту машини від динамічних перевантажень.

Зустрічаються різні форми робочих поверхонь фрикційних елементів:

дискові, у яких тертя відбувається по торцевих поверхнях дисків (одне- і багатодискові);

конусні, у яких робочі поверхні мають конічну форму;

циліндричні, що мають циліндрична поверхня контакту (колодкові, стрічкові й т.д.).

Головною особливістю роботи фрикційних муфт є стиск поверхонь тертя. Звідси ясно, що такі муфти розраховуються на міцність по контактному тиску (аналогічно напругам зминання). Для кожної конструкції необхідно обчислити стискаючу силу й розділити її на площу контакту. Розрахунковий контактний тиск не повинне бути допускає більше для даного матеріалу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Для чого існують муфти ?

Які головні ознаки класифікації муфт ?

Яка характеристика муфти вважається головною ?

Які принципи конструкції й роботи твердих муфт ?

Які принципи конструкції й роботи шарнірних муфт ?

Які принципи конструкції й роботи пружних муфт ?

Як улаштована і як працює пружно втулочно-пальцева муфта (МУВП) ?

За рахунок яких сил працюють фрикційні муфти ?

Які критерії міцності застосовують для фрикційних муфт ?

Экспертиза ценности документов
Заходи адміністративної відповідальності.
Сущность и функции денег, их виды и особенности. Роль денег в рыночной экономике
ХОРОШО ЖИТЬ И ХОРОШО ФИНИШИРОВАТЬ
Теория иерархии потребностей А.Х. Маслоу
Семья как социальный институт и социальная группа. Тенденции развития современной семьи. 4 часть
По реализации работ, услуг в случае выполнения работ по переработке давальческого сырья.
Поняття та сутність кримінального процесу.
Знакомство с предметной областью
Способи фрезерування.
Проверка и регулировка установочного угла опережения впрыска топлива
Доповідь і промова як жанри ділового спілкування
Анализ издержек фирмы в краткосрочном периоде
Социальные перспективы информатизации.
Жертвы убийств и причинения тяжкого вреда здоровью
Поняття кримінального права, його предмет, завдання та система.
Чувственное и абстрактное мышление, их формы и познавательные возможности
За обліковими функціями.
Тема 6. Техника психологического консультирования
К морю на автобусе. г. Сочи, п. Лазаревское
СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Творчість
Поняття терміна «культура»,Ґенеза терміна «культура»,Структура культури,Функції культури.
Главная Страница