Облік купівлі та продажу іноземної валюти.

Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281 затверджені основоположні документи щодо здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти:

- Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою;

- Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів.

Операції купівлі і продажу іноземної валюти на території України здійснюються як резидентами, так і нерезидентами через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали на це ліцензію НБУ, згідно до Декрету №15-93. Порядок умов торгівлі іноземною валютою визначається Правилами №127.

Проводяться ці операції винятково на міжбанківському валютному ринку України, на аукціонах НБУ й уповноважених банках із продажу валютних засобів.

Відповідно до п. 2.3 Правил 127, підставою для купівлі іноземної валюти на МВРУ при розрахунках з нерезидентами за торговими операціями вважаються такі документи:

- договір із нерезидентом, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України, або інший документ, який відповідно до чинного законодавства України має силу договору;

- вантажна митна декларація у разі, якщо товар ввезено на територію України (вантажні митні декларації, за якими здійснено митне оформлення тимчасово ввезених вантажів під зобов’язання про їх зворотне вивезення, не є підставою для купівлі іноземної валюти). Копія вантажної митної декларації засвідчується круглою гербовою печаткою і підписом керівника відповідної митниці;

- акт приймання виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, що засвідчує надання послуг, виконання робіт;

- документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо);

- довідка ДПА, у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням інформації про основний поточний рахунок резидента в національній та іноземній валюті (у випадку купівлі іноземної валюти першої групи Класифікатора).

На оригіналах документів, на підставі яких придбано іноземну валюту, проставляється відмітка банку про суму придбаної валюти. Копії цих документів із зазначеною відміткою завіряються печаткою і підписом керівника підприємства або нотаріусом і зберігаються в банку.

Для купівлі іноземної валюти можуть подаватися розрахунки витрат на відрядження.

Також документи, що мають силу договору і можуть використовуватися контрагентами нерезидентами відповідно до міжнародної практики:

- для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах, конференціях й інших міжнародних зустрічах;

- для оплати за навчання, лікування, патентування;

- для оплати митних платежів;

- для здійснення платежів за користування авторськими правами.

Придбана валюта протягом 10 днів повинна бути перерахована нерезиденту. У випадку порушення терміну використання валюти, придбана валюта продається уповноваженим банком на МВРУ. Позитивна курсова різниця, що виникає при цьому, перераховується в бюджет, а негативна – відноситься на результати господарської діяльності резидента.

Залишок невикористаної після оплати зобов’язань валюти в розмірі до 1 тисячі доларів США чи еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті, раніше придбаної підприємством у встановленому порядку через уповноважені банки й уповноважені фінансово-кредитні установи, може бути зарахований на його поточний рахунок.

У випадку повернення на адресу резидента валюти, купленої на МВРУ і перерахованої на користь нерезидента у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання частково чи цілком не виконані, ці засоби не можуть бути використані в інших цілях і підлягають продажу.

Обмеження щодо терміну продажу не поширюється на валюту, яка не відноситься до 1 групи Класифікатора валют.

З операцій купівлі валюти стягується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він сплачується юридичними та фізичними особами від суми в гривнях, витрачених на купівлю валюти, без урахування комісійної винагороди по цих операціях.

Операції з придбання валюти здійснюються за договірним курсом купівлі й продажу. Одночасно враховується курс валютної біржі за попередній день.

Юридичні особи одночасно з перерахуванням коштів на купівлю іноземної валюти повинні надавати банку платіжне доручення на суму збору, яку необхідно сплатити до Пенсійного фонду України з операції купівлі іноземної валюти.

Також сплачується комісійна винагорода банку та біржі.

За бухгалтерським обліком витрати на оплату зборів відносяться на рахунок 92.

Для придбання іноземної валюти на МВРУ підприємство подає заяву в уповноважений банк.

До заяви додається копія контракту.

Після передачі заяви підприємство перераховує еквівалент в національній валюті в банк за аукціонним курсом попередніх торгів з комісійною винагородою уповноваженому банку та біржі.

Кошти в національній валюті, призначені резидентом для купівлі іноземної валюти, можуть бути переказані лише з поточного рахунку в національній валюті, визначеного як основний.

Придбана іноземна валюта надходить на поточний валютний рахунок клієнта та може бути переказана за межі України лише з нього або з кредитного рахунку.

Продаж іноземної валюти

Продаж іноземної валюти відбувається у таких випадках:

- обов’язковий продаж іноземної валюти, раніше придбаної на МВРУ і не використаної протягом 10 днів відповідно до цільового призначення;

- вільний продаж іноземної валюти.

Виконуючий банк зобов’язаний протягом п’яти робочих днів реалізувати валюту і не пізніше двох днів з моменту реалізації зарахувати кошти, що надійшли від продажу валюти, на рахунок клієнта.

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

942 «Собівартість реалізованої інвалюти» с/в проданої інвалюти та комісійна винагорода

Ресурси в іноземній валюті, які не підлягають продажу:

- засоби, які надходять у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги) від уповноважених банків і уповноважених кредитно-фінансових установ, від нерезидентів, міжнародних фінансових організацій, а також засоби, переуступлені НБУ по гранту Кредитної установи для відновлення; суми надходжень в інвалюті, спрямовані цілком резидентами на погашення заборгованості з цих кредитів, позики, фінансова допомога та зобов’язання за договорами міжнародного лізингу. Засоби придбаних від нерезидентів кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги не підлягають обов’язковому продажу, якщо на проведення таких операцій, відповідно до чинного законодавства України, отримана гарантія КМУ, індивідуальна ліцензія чи реєстраційне свідоцтво НБУ;

- ресурси, що переводяться на територію України з метою здійснення інвестицій;

- ресурси, які придбані на Українській і Кримській міжбанківських валютних біржах через уповноважені банки і уповноважені кредитно-фінансові установи протягом терміну, встановленого валютним законодавством України для розрахунків з нерезидентами;

- ресурси, які перераховані на користь нерезидента і повернуті у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання цілком чи частково не виконані, з умов, що ці засоби не були куплені на МВРУ;

- ресурси, які надійшли на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами і підлягають перерахуванню резидентам та нерезидентам. Резиденти-посередники здійснюють обов’язковий продаж тільки отриманої від нерезидентів комісійної винагороди;

- ресурси, які належать уповноваженим банкам і уповноваженим кредитно-фінансовим установам;

- депозити, розміщені резидентами в уповноважених банках і уповноважених кредитно-фінансових установах (включаючи відсотки, нараховані з них), а також інвестиції, здійснені резидентами за межами України, у випадку їх повернення власнику;

- ресурси, які надходять транспортним організаціям (авіаційним, залізничним, автомобільним) та підприємствам у зв’язку з експортом власних послуг і експлуатаційних витрат направляються ними на пов’язані з обслуговуванням їх транспортних засобів (надання послуг зв’язку) за межами України;

- ресурси, які надходять безкоштовно у вигляді добровільних пожертвувань;

- відсотки, нараховані на залишки ресурсів в іноземній валюті на рахунках резидентів – юридичних осіб.

nauka.largereferat.info refapif.ostref.ru age.refepic.ru szn.deutsch-service.ru Главная Страница