Діагностика ГХ плода.

3.4.1. Ультразвукове сканування дає можливість встановити ознаки ранньої водянки плода і водянки плода, що розвинулася

Ознаки ранньої водянки плода:

- полігідрамніон;

- гепатоспленомегалія.

Ознаки водянки плода, що розвинулася:

- збільшення ехогенності кішківника плода;

- кардіомегалія і перикардіальний випіт;

- асцит і гідроторакс;

- набряк шкіри голови і кінцівок;

- незвичайна поза плода “поза Будди”;

- зниження рухової активності;

- потовщення плаценти.

У вагітних групи ризику по виникненню Rh конфлікту УЗД проводять:

- до 30 тижнів вагітності 1 раз на місяць;

- після 30 тижнів 2 рази на місяць;

- при появі ознак ураження плода кожний день до розродження.

3.4.2. Кардіотокографія виявляє ознаки хронічної гіпоксії плода та зниження компенсаторної здатності фетоплацентарного комплексу.

3.4.3. Трансабдомінальний амніоцентезвиконують у термін після 26 тижнів вагітності.

Питання про необхідність амніоцентезу вирішують у залежності від титру Ат та даних анамнезу. При наявності показань до амніоцентезу жінка направляється до закладу охорони здоров`я ІІІ рівня надання медичної допомоги.

Показання до амніоцентезу:

- титр Ат дорівнює чи перевищує 1:64;

- наростання титру у 4 рази при повторному дослідженні через 2 тижні ;

- наростання титру Ат і УЗД ознаки ГХ плода;

- мертвонародження, народження дітей з ГХ в анамнезі і УЗД ознаки ГХ плода.

Протипоказання:

- загроза передчасних пологів;

- лихоманка.

Дослідження амніотичної рідини дозволяє оцінити тяжкість анемії у плода.

У разі розвитку ГХ плода підвищення концентрації білірубіну у навколоплодових водах та зростання показника оптичної щільності навколоплодових вод (ОЩНВ) відображує ступінь тяжкості ГХ.

Якщо ОЩНВ 0,1 і нижче, то вагітність можна пролонгувати до пологів у строк. При ОЩНВ 0,15 і вище розпочинають підготовку до розродження.

Таблиця. Стан плода та загальний показник ОЩНВ при довжині хвилі 450 нм та вміст білірубіну в амніотичній рідині.

Загальний показник ОЩНВ 450 Вміст білірубіну в амніотичній рідині, мг/л Стан плода
0,15-0,20 0-2,8 Ризик розвитку ГХ плода низький
0,21-0,34 2,9-4,6 Ризик розвитку ГХ плода помірний
0,35-0,70 4,7-9,5 Ризик розвитку ГХ плода високий
Більше 0,70 Більше 9,5 Ризик розвитку ГХ вкрай високий3.4.4. Кордоцентез — взяття крові з пуповини плода через передню черевну стінку жінки (проводять у закладі охорони здоров`я III рівня надання медичної допомоги при наявності підготовлених спеціалістів згідно з наказом МОЗ від 31.12.03 № 691/84 “Про удосконалення медико-генетичної служби в Україні”).

У пуповинній крові плода визначають:

- гемоглобін та гематокрит;

- групу крові та Rh-фактор;

- рівень білірубіну;

- кількість ретикулоцитів;

- сироватковий білок;

- Aт, фіксовані на еритроцитах плода.

referatwlb.nugaspb.ru referatryy.nugaspb.ru referatxcn.nugaspb.ru pay.radioritual.ru Главная Страница