Діагностика ГХ плода.

3.4.1. Ультразвукове сканування дає можливість встановити ознаки ранньої водянки плода і водянки плода, що розвинулася

Ознаки ранньої водянки плода:

- полігідрамніон;

- гепатоспленомегалія.

Ознаки водянки плода, що розвинулася:

- збільшення ехогенності кішківника плода;

- кардіомегалія і перикардіальний випіт;

- асцит і гідроторакс;

- набряк шкіри голови і кінцівок;

- незвичайна поза плода “поза Будди”;

- зниження рухової активності;

- потовщення плаценти.

У вагітних групи ризику по виникненню Rh конфлікту УЗД проводять:

- до 30 тижнів вагітності 1 раз на місяць;

- після 30 тижнів 2 рази на місяць;

- при появі ознак ураження плода кожний день до розродження.

3.4.2. Кардіотокографія виявляє ознаки хронічної гіпоксії плода та зниження компенсаторної здатності фетоплацентарного комплексу.

3.4.3. Трансабдомінальний амніоцентезвиконують у термін після 26 тижнів вагітності.

Питання про необхідність амніоцентезу вирішують у залежності від титру Ат та даних анамнезу. При наявності показань до амніоцентезу жінка направляється до закладу охорони здоров`я ІІІ рівня надання медичної допомоги.

Показання до амніоцентезу:

- титр Ат дорівнює чи перевищує 1:64;

- наростання титру у 4 рази при повторному дослідженні через 2 тижні ;

- наростання титру Ат і УЗД ознаки ГХ плода;

- мертвонародження, народження дітей з ГХ в анамнезі і УЗД ознаки ГХ плода.

Протипоказання:

- загроза передчасних пологів;

- лихоманка.

Дослідження амніотичної рідини дозволяє оцінити тяжкість анемії у плода.

У разі розвитку ГХ плода підвищення концентрації білірубіну у навколоплодових водах та зростання показника оптичної щільності навколоплодових вод (ОЩНВ) відображує ступінь тяжкості ГХ.

Якщо ОЩНВ 0,1 і нижче, то вагітність можна пролонгувати до пологів у строк. При ОЩНВ 0,15 і вище розпочинають підготовку до розродження.

Таблиця. Стан плода та загальний показник ОЩНВ при довжині хвилі 450 нм та вміст білірубіну в амніотичній рідині.

Загальний показник ОЩНВ 450 Вміст білірубіну в амніотичній рідині, мг/л Стан плода
0,15-0,20 0-2,8 Ризик розвитку ГХ плода низький
0,21-0,34 2,9-4,6 Ризик розвитку ГХ плода помірний
0,35-0,70 4,7-9,5 Ризик розвитку ГХ плода високий
Більше 0,70 Більше 9,5 Ризик розвитку ГХ вкрай високий3.4.4. Кордоцентез — взяття крові з пуповини плода через передню черевну стінку жінки (проводять у закладі охорони здоров`я III рівня надання медичної допомоги при наявності підготовлених спеціалістів згідно з наказом МОЗ від 31.12.03 № 691/84 “Про удосконалення медико-генетичної служби в Україні”).

У пуповинній крові плода визначають:

- гемоглобін та гематокрит;

- групу крові та Rh-фактор;

- рівень білірубіну;

- кількість ретикулоцитів;

- сироватковий білок;

- Aт, фіксовані на еритроцитах плода.

Глава 10. Самосознание. Часть 2
Особливості фінансових правовідносин
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Звичайно, це абсурд, та єдине, що нам залишається, — віднайти розрізнення, гієрархію всіх оцих фігур, себто зваби, любови, пристрасти, бажання, сексу.
И еще. Обязательно нужно найти тех, кто изображает из себя «фанатов», «националистов», «защитников леса», «шахтеров».
Характеристика додатків до декларації з податку на прибуток
СОЛНЕЧНОГО СОБАКЕВИЧА 78 страница
Грошова маса. Регулювання грошової маси
Прибуток від реалізації продукції та його формування
Що прирівнюються до нотаріально посвідчених
ОБОРУДОВАНИЕ ВОСП СИНХРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ИЕРАРХИИ
Принципы трассирования. Вольный, напряженный и смешанный ходы при трассировании. Учет опорных точек, контурных и высотных препятствий.
Поняття кадрової стратегії та політики менеджменту персоналу, їх взаємозв’язок з генеральною лінією розвитку організації
Поняття та види часу відпочинку. Трудові відпуски та порядок їх надання.
Особливості заходів електробезпеки на підприємствах
Бонусные сцены к Покинутым и Объятым пламенем.
Предупреждение болезней легких и борьба с ними
Ответ профессора Вагенмакерса.
Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
Класифікація грудневих опціонів на купівлю і продаж
Хагрид кивнул, шагнул вперед. Он поднял гигантского паука на руки и, оглушительно крякнув, перекатил его с них в темную яму. Паук с жутким хрустом ударился о ее дно. Хагрид снова расплакался.
Елементи ринку праці
Християнський період давньоруської культури
Главная Страница