Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах

В аптеках концентровані розчини, напівфабрикати, внутрішньоаптечні заготовки, лікарські форми для офтальмології та ін'єкцій, обробки ран, для немовлят та з анти­біотиками готують в асептичних умовах. Розчини для внутрішнього застосування для немовлят готуються на стерильній воді очищеній або воді для ін'єкцій в асептичних умо­вах без додавання стабілізаторів та консервантів.

Виготовлення стерильних лікарських засобів повинно здійснюватися в чистих зонах (приміщеннях) в асептичних умовах. Під чистим приміщенням (зоною) розуміють при­міщення (зону), у якому контролюється концентрація завислих у повітрі часток і яке побудоване і використовується таким чином, щоб звести до мінімуму надходження, утворення і втримання цих часток всередині приміщення.

Для виготовлення стерильних ліків в аптеках обладнується асептичний блок, який складається із шлюзу, асептичної асистентської, приміщення для отримання води для ін'єкцій, фасування, закупорювання та стерилізації ліків. Можливе суміщення асистент­ської та фасувальної кімнат. Для аптек, які виготовляють в асептичних умовах лише очні краплі, наявність у складі асептичного блоку окремих приміщень для стерилізації, конт­рольного маркування і герметичного закупорювання виготовлених лікарських засобів не обов'язкова. Приміщення асептичного блоку повинні бути максимально ізольовані від інших приміщень аптеки, раціонально взаємопов'язані між собою для забезпечення прямопоточних робочих процесів і скорочення потоку руху ліків у процесі їх виробництва (виготовлення); обладнані шлюзами, які захищають іззовні повітря асептичної кімнати від контамінації. Вікна в асептичній асистентській повинні бути герметично зачинені.

Асептичний блок обладнується припливно-витяжною вентиляцією з переважним при­пливом повітря, яка забезпечує не менше ніж десятикратний обмін повітря за годину. Система вентиляції повітря повинна враховувати розмір приміщення, обладнання і чисельність персоналу, який у ньому перебуває, і мати відповідні фільтри.

Перед входом до асептичного блоку повинні бути гумові килимки, які один раз за зміну обробляють дезінфікуючими засобами.Відповідальними за належну організацію роботи асептичних блоків і приготування стерильних лікарських засобів є завідувачі аптек, які проводять щорічний інструктаж та перевірку знань працівників асептичних блоків щодо правил роботи в зазначених приміщеннях і приготування лікарських засобів. Після проведення інструктажу персо­нал повинен письмово підтвердити факт його проведення, поставивши підпис та вка­завши дату.

Прибирання асептичного блоку проводиться не рідше одного разу за зміну в кінці роботи вологим способом із застосуванням дезінфікуючих засобів.

Генеральне прибирання асептичного блоку здійснюють один раз на тиждень у послідовності, зазначеній на рис. 7.3. Починають прибирання з асептичної асистент­ської кімнати.

У випадку виявлення в повітрі асептичного блоку грибів та обробки приміщень і устаткування 3 % розчином перекису водню з мийним засобом його концентрацію збіль­шують до 4 %, а за наявності спороутворюючої мікрофлори - до 6 %.

Особи, які беруть участь у виготовленні ліків в асептичних умовах, увійшовши до шлюзу, повинні взути спеціальне взуття, помити і продезінфікувати руки, надіти сте­рильний халат, марлеву пов'язку у чотири шари, яку міняють кожні чотири години, а також шапочку (волосся ретельно забирають) та бахіли. Оптимальним є застосування брючного костюма з капюшоном або комбінезона. Після вдягання стерильного техно­логічного одягу персонал повинен ополоснути руки водою для ін'єкцій та обробити їх дезінфікуючим розчином.

На попередньо оброблені руки персоналу, зайнятого на ділянці виготовлення, скасу­вання та закупорювання розчинів, що не підлягають термічній стерилізації, необхідно надягнути стерильні хірургічні гумові рукавички.

Після закінчення роботи руки миють теплою водою та обробляють пом'якшуваль­ними засобами.

Для миття рук персоналу в шлюзі асептичного блоку має бути встановлений руко­мийник, який доцільно обладнати кранами з ліктьовим приводом, фотоелементами тощо. Безпосередньо біля рукомийника встановлюють пристрої, у яких повинні постійно бути дезінфекційні і мийні засоби. Висушування рук проводиться електрорушником. Корис­туватися рукомийниками в шлюзі асептичного блоку особам, іцо не зайняті виготовлен­ням і фасуванням ліків, забороняється.

Вхід зі шлюзу до приміщення, в якому виготовляють і фасують ліки в асептичних умовах, у нестерильному технологічному одязі забороняється. Забороняється також виходити за межі асептичного блоку в стерильному технологічному одязі. При необхід­ності вийти з асептичного блоку персонал повинен пройти через шлюз, знявши техноло­гічний одяг. Після повернення персонал знову повинен пройти повну обробку.

Персоналу, який не працює в асептичному блоці, вхід у його приміщення катего­рично забороняється.

При роботі в асептичному блоці для записів використовують попередньо нарізані аркуші кальки або рослинного пергаменту. Писати можна тільки кульковою ручкою, яку один раз на зміну слід протирати спиртом етиловим 70 % або спиртово-ефірною сумішшю (1:1).

Для знезаражування великих скляних балонів в аптеці використовують обробку гострою парою протягом ЗО хв., після чого балони закривають стерильними пробками, фольгою або обв'язують стерильним пергаментом і зберігають не більше 24 год.

Для стерилізації виробів з полімерних матеріалів, гуми, скла, корозостійних матері­алів і сплавів (наприклад, скляні, полімерні і металеві трубопроводи) використовують обробку б % розчином перекису водню протягом шести годин або гарячим (50 °С) роз­чином "Дезоксон-1" протягом трьох годин. Вироби зі скла, фарфору, металу, текстилю, фільтрувальний папір, пергамент стерилізують у паровому стерилізаторі при 132 °С про­тягом 20 хвилин, вироби із гуми, латексу й окремих полімерних матеріалів - при 120 °С протягом 45 хвилин. У повітряному стерилізаторі стерилізують вироби зі скла, фарфору, металу, силіконової гуми, устаткування для стерилізуючого фільтрування з фільтрами та приймачами фільтрату при 160 °С 2,5 години або при 180 °С одну годину.

Технологічний одяг стерилізують у біксах і зберігають у закритому стані не більше трьох діб. Спеціальне взуття перед початком і в кінці роботи дезінфікують із зовнішнього боку і зберігають у шлюзі в закритих шафах, шухлядах. Дозволяється використання одно­разових стерильних пов'язок (респіраторів), технологічного одягу та спеціального взуття.

Допоміжний матеріал (вата, марля, пергаментний папір, фільтри тощо) стерилізують у біксах або банках з притертою пробкою і зберігають у закритому стані не більше трьох діб. На зазначених ємностях зазначають дату стерилізації. Після їх розкриття матеріали використовують протягом доби.

Феноменологія (phenomenology)
Вопрос №2.1. Определение мировой цены и объемов торговли.
Теория прав человека и гражданина: основные концепции.
Кармическое число - 19 Где встречается: число имени
IV. Висновок
Організаційні принципи управління інформацій­ною безпекою
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество
Пневмоусилитель это близкая «родня» гидроусилителя, только жидкость заменена на сжатый воздух.
Раскрыть сущность понятия «трудовые ресурсы». Изложить их состав.
Анализ цветовой гаммы произведений А.И.Куприна
Стратегії формування портфеля цінних паперів
Архитектура информационных систем.
Група: Категорії, що фіксують зміні, що відбуваються у МВ, як у двосторонніх та багатосторонніх відносинах, так і в рамках світової політичної системі в цілому.
III.РАЗНОВИДНОСТИ УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Здійснення і захист цивільних прав
ФИЛОСОФИЯ ПЛАТОНА (Федон, Софист, Пир, Федр - по выбору)
Неразрушающие методы и приборы
Через некоторое время голубка отложила яйца в том гнезде, и пара начала высиживать их.
Солнечный поддень жизни, или Сохранить бы последние крохи
Муніципально-правові відносини (поняття, види, зміст).
Тема 18. «Виды анализа данных» (6 ч. ауд., 12 ч. сам.)
РОЗРАХУНКИ РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ»
ВЗЯТИЕ ПОЕЗДА С МЕСТА И РАЗГОН.
Главная Страница