Тема 11. Соціологія бізнесу

Соціологія бізнесу як галузева соціологічна теорія, її об’єкт і функції. Становлення соціології бізнесу (підприємництва) як теорії середнього рівня.

Підприємництво як соціально-економічний феномен. Виникнення та розвиток підприємництва, його сутнісні характеристики. Економічні та соціальні функції підприємництва. Інститут права власності як найважливіший інститут бізнесу.

Рівні аналізу підприємництва у галузевій соціологічній теорії бізнесу (індивідуальний, організаційний, ринковий, контекстуальний). Групи і соціальні типи підприємництва (за розміром і типом бізнесу, за мотивацією та ставленням до інвестицій).

Закономірності формування та відтворення підприємницького типу економічної поведінки в конкретно-історичних умовах. Компоненти та механізми підприємницької поведінки: економічні інтереси, соціальні стереотипи, економічна культура, психоемоційні якості індивіда. Національні особливості підприємницької діяльності. Значення ролі підприємництва в суспільному розвитку. Конкуренція як умова існування підприємництва. Конфлікт інтересів у бізнесі. Проблема тінізації економіки та ведення бізнесу.

Соціально-трудові стосунки та людський фактор у підприємництві. Лідерство, готовність до ризику, відповідальність та довіра, моральні якості – складові особистості підприємця.

Поняття підприємницького середовища, його компоненти (економічний, правовий, соціальний). Поняття сімейного бізнесу.

Держава та підприємницька діяльність, основні принципи і механізми впливу. Управління підприємництвом. Державна політика України у сфері сприяння малому та середньому бізнесу: сучасність та перспективи.

Підприємництво та господарська діяльність у постіндустріальному суспільстві: наукомісткість і інформаційна насиченість. Гендерні, вікові та освітні особливості сучасного підприємництва, його нові трудові функції. Горизонтальна та вертикальна професійна мобільність у бізнесі.

Типи бізнес-культури. Підприємництво як чинник еволюції економічної культури та культури господарювання, стимул інноваційної функції соціальних механізмів.

Прикладний рівень соціології бізнесу. Роль соціології бізнесу у створенні позитивного іміджу компанії; формуванні, підтримці або модернізації корпоративної культури. Маркетингові дослідження як соціологічні за сутністю та технологією проведення. Соціологічні дослідження ефективності реклами, її цільове спрямування на споживача та вплив на прийняття рішень і дії соціальних суб’єктів.

Классические виды договоров,регламентирующие отношения в КД
Глава 4. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов.
Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин
Методичні рекомендації
Особливості ризиків інвестиційної діяльності.
Действие и действительность международных договоров
Тестирование по теме «Хромосомные болезни»
Урок 118 Ментальная магия мыслеобраза
Сукупний, середній та граничний дохід фірми, їх графічне відображення. Граничний дохід та його співвідношення з лінією попиту на продукцію фірми.
Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2009 р. по 1 вересня 2011 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №96
Тема 9. Економічна діагностика в системі управління підприємством та його підрозділами
По специальности 060109/51 «Сестринское дело»
УманськИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Борьба с противоправным поведением
Президент РФ: его статус, порядок избрания и полномочия.
Глава 13. Удар по Дамблдору.
Цели, функции, виды и уровни коммуникаций.
Зразок рішення установчих зборів організації
Заслуга И. А. Гончарова в разработке русского реалистического романа. «Обломов» как вершина творчества писателя. Н. А. Добролюбов о романе
The theory of expressive means and stylistic devices by Y.M.Skrebnev
Причины заболеваний – искажение развития человека
Основи конституційного ладу України 81
Choose one suitable word underlined in each sentence.
Главная Страница