Тема 11. Соціологія бізнесу

Соціологія бізнесу як галузева соціологічна теорія, її об’єкт і функції. Становлення соціології бізнесу (підприємництва) як теорії середнього рівня.

Підприємництво як соціально-економічний феномен. Виникнення та розвиток підприємництва, його сутнісні характеристики. Економічні та соціальні функції підприємництва. Інститут права власності як найважливіший інститут бізнесу.

Рівні аналізу підприємництва у галузевій соціологічній теорії бізнесу (індивідуальний, організаційний, ринковий, контекстуальний). Групи і соціальні типи підприємництва (за розміром і типом бізнесу, за мотивацією та ставленням до інвестицій).

Закономірності формування та відтворення підприємницького типу економічної поведінки в конкретно-історичних умовах. Компоненти та механізми підприємницької поведінки: економічні інтереси, соціальні стереотипи, економічна культура, психоемоційні якості індивіда. Національні особливості підприємницької діяльності. Значення ролі підприємництва в суспільному розвитку. Конкуренція як умова існування підприємництва. Конфлікт інтересів у бізнесі. Проблема тінізації економіки та ведення бізнесу.

Соціально-трудові стосунки та людський фактор у підприємництві. Лідерство, готовність до ризику, відповідальність та довіра, моральні якості – складові особистості підприємця.

Поняття підприємницького середовища, його компоненти (економічний, правовий, соціальний). Поняття сімейного бізнесу.

Держава та підприємницька діяльність, основні принципи і механізми впливу. Управління підприємництвом. Державна політика України у сфері сприяння малому та середньому бізнесу: сучасність та перспективи.

Підприємництво та господарська діяльність у постіндустріальному суспільстві: наукомісткість і інформаційна насиченість. Гендерні, вікові та освітні особливості сучасного підприємництва, його нові трудові функції. Горизонтальна та вертикальна професійна мобільність у бізнесі.

Типи бізнес-культури. Підприємництво як чинник еволюції економічної культури та культури господарювання, стимул інноваційної функції соціальних механізмів.

Прикладний рівень соціології бізнесу. Роль соціології бізнесу у створенні позитивного іміджу компанії; формуванні, підтримці або модернізації корпоративної культури. Маркетингові дослідження як соціологічні за сутністю та технологією проведення. Соціологічні дослідження ефективності реклами, її цільове спрямування на споживача та вплив на прийняття рішень і дії соціальних суб’єктів.

upp.deutsch-service.ru referatwfd.nugaspb.ru vsw.deutsch-service.ru tpx.deutsch-service.ru Главная Страница