Тема 11. Соціологія бізнесу

Соціологія бізнесу як галузева соціологічна теорія, її об’єкт і функції. Становлення соціології бізнесу (підприємництва) як теорії середнього рівня.

Підприємництво як соціально-економічний феномен. Виникнення та розвиток підприємництва, його сутнісні характеристики. Економічні та соціальні функції підприємництва. Інститут права власності як найважливіший інститут бізнесу.

Рівні аналізу підприємництва у галузевій соціологічній теорії бізнесу (індивідуальний, організаційний, ринковий, контекстуальний). Групи і соціальні типи підприємництва (за розміром і типом бізнесу, за мотивацією та ставленням до інвестицій).

Закономірності формування та відтворення підприємницького типу економічної поведінки в конкретно-історичних умовах. Компоненти та механізми підприємницької поведінки: економічні інтереси, соціальні стереотипи, економічна культура, психоемоційні якості індивіда. Національні особливості підприємницької діяльності. Значення ролі підприємництва в суспільному розвитку. Конкуренція як умова існування підприємництва. Конфлікт інтересів у бізнесі. Проблема тінізації економіки та ведення бізнесу.

Соціально-трудові стосунки та людський фактор у підприємництві. Лідерство, готовність до ризику, відповідальність та довіра, моральні якості – складові особистості підприємця.

Поняття підприємницького середовища, його компоненти (економічний, правовий, соціальний). Поняття сімейного бізнесу.

Держава та підприємницька діяльність, основні принципи і механізми впливу. Управління підприємництвом. Державна політика України у сфері сприяння малому та середньому бізнесу: сучасність та перспективи.

Підприємництво та господарська діяльність у постіндустріальному суспільстві: наукомісткість і інформаційна насиченість. Гендерні, вікові та освітні особливості сучасного підприємництва, його нові трудові функції. Горизонтальна та вертикальна професійна мобільність у бізнесі.

Типи бізнес-культури. Підприємництво як чинник еволюції економічної культури та культури господарювання, стимул інноваційної функції соціальних механізмів.

Прикладний рівень соціології бізнесу. Роль соціології бізнесу у створенні позитивного іміджу компанії; формуванні, підтримці або модернізації корпоративної культури. Маркетингові дослідження як соціологічні за сутністю та технологією проведення. Соціологічні дослідження ефективності реклами, її цільове спрямування на споживача та вплив на прийняття рішень і дії соціальних суб’єктів.

Химические свойства катиона водорода.
Варіант 40
Определение построения удара воздушного противника
Теория аргументации и тактика переговорных отношений.
F84.4 ГИПЕРАКТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО, СОЧЕТАЮЩЕЕСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ И СТЕРЕОТИПНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ И НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ ГЕЛЬМИНТОВ
Общая характеристика подросткового возраста. Психолого-педагогические доминанты развития. Направления и технологии педагогической деятельности
Тести для самоконтролю
Експортно-імпортних продовольчих товарів
Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі.
Маркетингове дослідження ринку
От тотального контроля к тотальному менеджменту, ориентированному на качество. Запад 70-80-х годов - Россия в ближайшие годы
Некоторые представители компомеров.
Свободные экономические зоны – фактор повышения инвестиционной активности
Вихідні дані
Класний керівник : Мєдєнцова А.М. 9 клас
Использование кейс-стади в практике социальной работы
Форми реалізації податкової звітності. Податкова декларація.
Реалізм як історично конкретна форма художньої свідомості.
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Молитвы о заступничестве Патриархов Небесных
Збірно-розбірного типу.
ДЕРПМСТЙЪБГЙС ОЕТЧОЩИ ПЛПОЮБОЙК Й ЧЩУЧПВПЦДЕОЙЕ НЕДЙБФПТБ
Главная Страница