Понятійний апарат.

Кожна наука має свою мову, свій понятійний апарат мислення та передачі знань.

Методика навчання – (від грец.— «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) — галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання.

Соціальне середовище – оточуючий людину соціальний світ (соціум), який включає в себе суспільні (матеріальні та духовні) умови становлення, існування, розвитку та діяльності людей, які тісно пов'язані з суспільними відношеннями, у які ці люди включені.

Громадянство – формально зафіксований правовий статус людини, зв'язок людини (фізичної особи) з певною державою, належність до цієї держави. Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін. прав та обов'язків.

Людські чесноти – це схильність постійно чинити добрі справи; позитивна моральна властивість характеру людини, що визначається його волею і вчинками.

Суспільство – це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку.

Зв'язок методики з іншими навчальними дисциплінами.

Вивчення навчальної дисципліни спирається на одержані знання з фундаментальних дисциплін. Підгрунтям для вивчення мають бути знання біології, анатомії, філософії, природознавства, історії, права, педагогіки, психології, соціології, етики, естетики, культурології, релігієзнавства.

Наприклад. Вивчення теми «Методика формування у молодших школярів уявлення про людину як частину природи і суспільства, складноорганізовану, моральну і самоцінну істоту, неповторність кожної людини» в курсі навчальної дисципліни «Методика навчання предмета «Я у світі» спирається на знання, одержані в ході вивчення теми «Індивід, індивідуальність, особистість» в курсі основ філософських знань. Ця ж проблема розглядалася в курсі соціології, педагогіки, психології. Звучить вона і в курсах історії, етики.

sll.deutsch-service.ru ujy.deutsch-service.ru referatujq.nugaspb.ru refapkv.ostref.ru Главная Страница