Понятійний апарат.

Кожна наука має свою мову, свій понятійний апарат мислення та передачі знань.

Методика навчання – (від грец.— «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) — галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання.

Соціальне середовище – оточуючий людину соціальний світ (соціум), який включає в себе суспільні (матеріальні та духовні) умови становлення, існування, розвитку та діяльності людей, які тісно пов'язані з суспільними відношеннями, у які ці люди включені.

Громадянство – формально зафіксований правовий статус людини, зв'язок людини (фізичної особи) з певною державою, належність до цієї держави. Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін. прав та обов'язків.

Людські чесноти – це схильність постійно чинити добрі справи; позитивна моральна властивість характеру людини, що визначається його волею і вчинками.

Суспільство – це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку.

Зв'язок методики з іншими навчальними дисциплінами.

Вивчення навчальної дисципліни спирається на одержані знання з фундаментальних дисциплін. Підгрунтям для вивчення мають бути знання біології, анатомії, філософії, природознавства, історії, права, педагогіки, психології, соціології, етики, естетики, культурології, релігієзнавства.

Наприклад. Вивчення теми «Методика формування у молодших школярів уявлення про людину як частину природи і суспільства, складноорганізовану, моральну і самоцінну істоту, неповторність кожної людини» в курсі навчальної дисципліни «Методика навчання предмета «Я у світі» спирається на знання, одержані в ході вивчення теми «Індивід, індивідуальність, особистість» в курсі основ філософських знань. Ця ж проблема розглядалася в курсі соціології, педагогіки, психології. Звучить вона і в курсах історії, етики.

Економічні методи як необхідна складова процесу раціоналізації природокористування, види методів.
Поняття, зміст та основні функції режиму
Интеллектуальная собственность (ИС) .
Кафедра економіки та управління
Past Indefinite (Simple) Tense
Повышение эффективности работы систем воздухоснабжения
Геодинаміка літосфери
ЛЕКЦІЯ II
Нещасні випадки військового характеру
Глава III. Полномочия Государя
ГЛАВА 8. КАТАТОНИЧЕСКИЙ И ГЕБЕФРЕНИЧЕСКИИ СИНДРОМЫ
Створення сучасного нормативно-правового, наукового та інформаційного забезпечення системи державного управління
Права та обов'язки медичних працівників.
Поняття та класифікація функцій мен-ту.
ОСНОВАНИЕ ГОС по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» от 17.03.2000
І.М.: Доброго дня, вельмишановне панство
Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны (февраль 1918 г. — март 1919 г.)
Как сделать наш разум здоровым?
ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
Система нормативів і норм праці
ТЕМА: Культуртехнічні заходи, первинне окультурювання земель
ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ВЫ НИКОГДА НЕ БУДЕТЕ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА НЕБЛАГОДАРНОСТИ
B. Работы натрий-калиевого насоса.
Главная Страница