Об’єкт оподаткування збором і ставки збору

Плата за ресурси та послуги

План

ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ

Платники збору.

Об’єкт оподаткування збором і ставки збору.

Порядок обчислення збору.

Порядок сплати збору.

2. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Платники збору.

Об’єкт оподаткування збором і ставки.

Порядок обчислення збору.

Порядок сплати збору.

3. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Платники збору.

Об’єкт оподаткування збором і ставки.

Порядок обчислення збору.

Порядок сплати збору.

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Плата за користування надрами.

Об’єкт оподаткування

База оподаткування

Порядок обчислення податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Порядок сплати податкових зобов’язань

Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

5. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОПРОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ

 • Збір за користування радіочастотним ресурсом України
 • Платники збору

  Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

  - ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

  - ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

  - дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

  - дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.  Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

  Об’єкт оподаткування збором і ставки збору

  Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

  Таблиця 1

  Ставки збору

  Вид радіозв’язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
  1. Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0,03-300 ГГц 0,36
  2. Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03-470 МГц 347,75
  3. Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30-470 МГц 347,75
  4. Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30-470 МГц 174,42
  5. Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427-2400 МГц 2400-2483,5 МГц 5150-5850 МГц 8,78
  6. Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT 30-3000 МГц 17,55
  7. Транкінговий радіозв’язок 30-470 МГц 1 078,35
  8. Пошуковий радіозв’язок 30-960 МГц 13 909,96
  9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30-3000 МГц 3-30 ГГц 35,10
  10. Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30-3000 МГц 3-30 ГГц 23,04
  11. Стільниковий радіозв’язок 300-2200 МГц 8 666,30
  12. Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2-7 ГГц 15,36
  10-42,5 ГГц 5,49
  13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц-30 МГц
  до 1 кВт включно 416,86
  від 1,1 до 10 кВт включно 626,39
  від 10,1 до 100 кВт включно 886,38
  від 101 до 500 кВт включно 1 043,25
  від 501 кВт і вище 1 733,26
  14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30-300 МГц
  від 1 до 10 Вт включно 17,55
  від 10,1 до 100 Вт включно 52,66
  від 101 Вт до 1 кВт включно 86,66
  від 1,1 до 5 кВт включно 139,32
  від 5,1 до 20 кВт включно 261,09
  від 20,1 кВт і вище 347,75
  15. Передавання звуку залежно від потужності: 66-74 МГц 87,5-108 МГц
  до 100 Вт включно 130,54
  від 101 Вт до 1 кВт включно 261,09
  від 1,1 до 10 кВт включно 416,86
  від 10,1 кВт і вище 522,17
  16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300-880 МГц
  до 10 Вт включно 12,07
  від 10,1 до 100 Вт включно 24,13
  від 101 Вт до 1 кВт включно 52,66
  від 1,1 до 5 кВт включно 104,22
  від 5,1 до 20 кВт включно 208,43
  від 20,1 кВт і вище 261,09
  17. Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 цієї статті 9 кГц-400 ГГц 522,17

  Business and Finance — Revision
  Мал.1.9. Матриця потреб клієнтів
  Лекция № 4т. несовместимость лекарственных веществ.
  СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
  Тема 1. Обобщение и репрезентативность.
  Финансовая система, ее роль в гос. регулировании эк-ки. Особенности регулирования валютного рынка Беларуси.
  Позначення документів
  Структура потенціалу підприємства
  Які мовні норми порушено під час укладання запропонованих текстів?
  Обзаводитесь веселыми друзьями
  Эротическое умывание и мастурбация
  Поняття, порядок встановлення та види режимів робочого часу.
  Журнал 7
  Завдання 9.
  Уровни облучения человека в различных условиях.
  Выделение продуктов биосинтеза, получение готовой продукции
  Політико-антропологічні ознаки процесу індивідуалізації.
  Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
  ПРОШУ ДУШИ ТЕХ, КОГО СМУТИЛИ И ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ СВОИМ ДЕМОНСТРАТИВНЫМ ОТРИЦАНИЕМ ЕДИНОГО БОГА - ПРОСТИТЬ МЕНЯ И ВСЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ МНЕ ДУШИ ЧЕРЕЗ МЕНЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ В НЫНЕШНЕМ ВОПЛОЩЕНИИ.
  Частка основних засобів в активах
  Розробка теорії обчислень та інших перетворень, що здійснюються в побудованих моделях, становить третю проблему — використання знань.
  Проблема индивидуального и дифференцированного обучения
  Контрольно-измерительные материалы производственной практики
  Главная Страница