І.Обговорення результатів вирішення завдань.

ІІ. Перегляд мультимедійних презентацій та їх обговорення.

ІІІ. Дебрифинг. Відповіді на навчальні питання.

ІV.Підведення підсумків практичного заняття.

Підсумковий результат вивчення теми:

Студенти можуть отримати оцінку за:

1) відповіді за навчальними питаннями;

2) виконане домашнє завдання;

Підготовлені мультимедійні презентації.

САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ,

СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Завдання для самостійної підготовки

І. Підготувати відповіді на навчальні питання:

1. Методика розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми.

2. Криміналістична характеристика злочинів, скоєних неповнолітніми, типові версії, первинні слідчі (розшукові) дії.

3. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА: МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Загальні положення

Тривалість –2 академічні години.

Місце –аудиторія.

Мета –закріпити, конкретизувати й поглибити знання про методику розслідування окремих видів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту; розвиток умінь здійснювати досудове розслідування такої категорії злочинів.

Методи: виконання практичних завдань, пояснення, демонстрація, бесіда, дискусія.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття

І. Підготувати відповіді на навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

2. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

3. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з угоном або захопленням залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

4. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації.

5. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з порушенням правил повітряних польотів. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

6. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

7. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з ненаданням допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

8. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з порушенням правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

9. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

10. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з пошкодженням об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

Memorize the words from Latin and Greek with the non-standard plural form.
Трансформація соціально-класової структури України.
Поняття, предмет, метод, функції і принципи цивільного права України.
ТЕМА 2. ЗАХИСТ ПОРУШЕНОГО ПРАВА
It means I present you a Flake.
Статутний фонд та його формування
Замечательное ДЕЙСТВИе НОНИ НА ЗДОРОВЬЕ
Схема управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке с децентрализованной автоблокировкой постоянного тока
Финансирование успешных новых компаний в различных странах международными фондами прямых инвестиций.
PRONOUNS (PERSONAL, POSSESSIVE, REFLEXIVE)
Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів
Процедуры выполнять 2 раза в неделю. Курс лечения - месяц.
Типологія політичних систем
Некоторые виды пушных зверей
Характером емоційного впливу.
И в болезнях все и в страданиях,
Семинар 10. Президент Российской Федерации
Особенности безработицы в России.Статистика
Кореспонденція рахунків за операціями обліку грошових коштів у касі в національній валюті
Класифікація приміщень за ступенем ураження електрострумом.
Психологические аспекты безопасности
VII. Депо неадекватных рефлексов
Помолимся и попросим Господа очистить нас пречистой кровью Иисуса Христа, чтобы нам быть чистыми от всех грехов.
Главная Страница