І.Обговорення результатів вирішення завдань.

ІІ. Перегляд мультимедійних презентацій та їх обговорення.

ІІІ. Дебрифинг. Відповіді на навчальні питання.

ІV.Підведення підсумків практичного заняття.

Підсумковий результат вивчення теми:

Студенти можуть отримати оцінку за:

1) відповіді за навчальними питаннями;

2) виконане домашнє завдання;

Підготовлені мультимедійні презентації.

САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ,

СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Завдання для самостійної підготовки

І. Підготувати відповіді на навчальні питання:

1. Методика розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми.

2. Криміналістична характеристика злочинів, скоєних неповнолітніми, типові версії, первинні слідчі (розшукові) дії.

3. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА: МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Загальні положення

Тривалість –2 академічні години.

Місце –аудиторія.

Мета –закріпити, конкретизувати й поглибити знання про методику розслідування окремих видів злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту; розвиток умінь здійснювати досудове розслідування такої категорії злочинів.

Методи: виконання практичних завдань, пояснення, демонстрація, бесіда, дискусія.

Завдання для самостійної підготовки до практичного заняття

І. Підготувати відповіді на навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

2. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних з пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

3. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з угоном або захопленням залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

4. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації.

5. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з порушенням правил повітряних польотів. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

6. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

7. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з ненаданням допомоги судну та особам, що зазнали лиха. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

8. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з порушенням правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

9. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним засобом. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

10. Криміналістична характеристика злочину злочинів, пов’язаних з пошкодженням об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Особливості порушення кримінального провадження, типові слідчі ситуації. Висування версій і планування роботи. Обставини, що підлягають встановленню. Початкові та подальші слідчі (розшукові) дії.

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА
Потік рідини характеризується рядом геометричних та гідравлічних параметрів, якими користуються при конструюванні русел та гідравлічному розрахунку потоків.
Робота зі словником літературознавчих термінів
Тема 12. Еквівалентність відсоткових ставок
Інноваційно-інвестиційна діяльність. Суб’єкти інноваційно-інвестиційної діяльності.
К NN. Разъяснение о причащении в двунадесятые праздники. Должно держаться одного духовного советника
Облік витрат за елементами
ДАНІ ТРИДЦЯТОГО ЩОРІЧНОГО ОПИТУВАННЯ СЛУЖБИ ГЕЛЛАПА ТА ФІ ДЕЛЬТА КАППА ЩОДО СТАВЛЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ ШКІЛ
Условия формирования белорусской экономической модели.
Занятия № 58 Тема: Понятие и виды способов обеспечения исполнения договоров.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ (КУРСОВОЇ, ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ
Опис і устрій вимірювальних інструментів
Дельфийская техника в социальном прогнозировании.
Для самостійного вирішення
НА МАТЕРИАЛЕ УМК ДОМ VIII КЛАССА ШКОЛ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В.Н. БОГОРОДИЦКОЙ И Л,В. ХРУСТАЛЕВОЙ
Современная притча о мудрости и богатстве,
Г.2.4. Непрерывное совершенствование процессов — адаптивный инжиниринг бизнес-процессов
ТЕМА 11 КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ У ЗОВНІШЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Непозиційній системи числення
Прямая и косвенная адресации
Сторонами договора подряда являются заказчик и подрядчик.
Основні підходи до розуміння середовища господарської організації
Глава 3. Технические и программные средства реализации
Главная Страница