ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Лекція (2 години)

Поняття сторін у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть. Поняття належної і неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво.

Семінар (1 година).

1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

2.Процесуальні права та обов’язки сторін.

3.Поняття процесуальної співучасті. Мета, підстави, види співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників.

4.Поняття належних і неналежних сторін. Процесуальний порядок заміни неналежної сторони. Правові наслідки заміни неналежної сторони.

5.Поняття і підстави процесуального правонаступництва. Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1.Підстави участі в цивільному процесі кількох позивачів і відповідачів.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві
Учет по фактическим затратам на приобретение (строительство) (по первоначальной стоимости)
Способи пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях
Законы спроса и предложения. Цена спроса, цена предложения, равновесная цена
Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі
Послевоенный дизайн Западной Европы.
Українська культураXVIII –XIX століть
Цели и задачи ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Техника проведения процедуры
Common People’s Names
Конституційного ладу України
Клінічні ознаки та перебіг хвороби у ВХР
Синтаксичний аналіз арифметичних виразів
Віруси (грип)
Переносим каскады в подсознание
Вимірювання електропровідності
Каналы связи в глобальных сетях. Характеристики каналов связи.
Пожизненное лишение свободы (cm. 57)
Рынок капитала. Заемный процент как доход капитала. Дисконтирование
Теми практичних занять
СБОРКА ЗАГОТОВОК ВЕРХА ОБУВИ.
Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?
Хвороби цукрових буряків та заходи боротьби з ними
Главная Страница