ТЕМА 4. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Лекція (2 години)

Поняття сторін у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть. Поняття належної і неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво.

Семінар (1 година).

1. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ.

1.Поняття сторін в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.

2.Процесуальні права та обов’язки сторін.

3.Поняття процесуальної співучасті. Мета, підстави, види співучасті. Процесуальні права і обов’язки співучасників.

4.Поняття належних і неналежних сторін. Процесуальний порядок заміни неналежної сторони. Правові наслідки заміни неналежної сторони.

5.Поняття і підстави процесуального правонаступництва. Порядок вступу в процес правонаступника і його правове становище.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за темою:

1.Підстави участі в цивільному процесі кількох позивачів і відповідачів.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

referattzz.nugaspb.ru referatuaf.nugaspb.ru refapbi.ostref.ru urn.deutsch-service.ru Главная Страница