Тема 6. Організація технічної підготовки виробництва.

Тема 6. Організація технічної підготовки виробництва.

План лекції:

1. Сутність науково-технічної підготовки й НДР, їхні завдання й етапи здійснення.

2. Технологічна підготовка виробництва.

3. Організаційно-економічна підготовка виробництва.

4. Організація праці допоміжного господарства.

4.1. Організація ремонтного господарства.

4.2. Організація енергетичного господарства.

5. Організація обслуговуючих господарств.

5.1.Організація транспортного господарства.

5.2. Організація матеріально-технічного забезпечення.

5.3. Організація складського господарства.

Рекомендованная литература:

1. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход. Пер. с польск. – М.: Мир, 1981. – 456 с.

2. Македон Ю.А. Проектирование в судостроении. – Л.: Судостроение, 1980. – 280 с.

3. Новик И.Б. Моделирование и его роль в естествознании и технике. В сб. «Диалектика в науках о неживой природе». – М.: Мысль, 1964.

4. Основы технического творчества. Чус А.В., Данченко В.Н. – К.: Д.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 184 с.

5. Человек, море, техника - 88. Сб. статей. – Вып. 5. – Л.: Судостроение, 1988. – 376 с.

6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

Сутність науково-технічної підготовки (НТП) й НДР, їхні завдання й етапи здійснення.

Під технічною підготовкою виробництва (ТПВ) розуміють сукупність процесів наукового, технічного й організаційно-економічного характеру, спрямованих на розробку й освоєння нових видів продукції, здійснюваних від початку наукових досліджень до введення виробу в експлуатацію й визначальний технічний рівень, якість і ефективність нової продукції як у виробництві, так і в експлуатації.

ТПВ включає наступні етапи:

- науково-дослідний;

- дослідно-конструкторський;

- технологічний;

- організаційно-економічний.

Науково-дослідні роботи (НДР) – це комплексне дослідження ринку покупців і конкурентів: вивчення іноземної патентної інформації; пошук ідеї (задуму) нового товару; комерційний аналіз; оцінка й відбір ідей; розробка концепції товару ринкової новизни й визначення його конкурентоспроможності; завоювання частки ринку. Цей етап виконується на підприємстві службою маркетингу.

Оскільки науково-дослідні роботи зі створення нового товару на підприємстві одні з підрозділів служби маркетингу, необхідно розрізняти НДР підприємств і НДР у системі НТП, напрямок яких також реалізується на підприємствах.

НДР у системі НТП по своїй спрямованості підрозділяються на теоретичні й прикладні. Результатом теоретичних досліджень є відкриття, під яким розуміється встановлення невідомих раніше об'єктивне існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять корінні зміни урівень пізнання.

Дослідно-конструкторські розробки (ДКР) ─ комплекс робіт зі створення конструкторської документації на нову продукцію, виготовлення й випробування його досвідчених (експериментальних) зразків.

Прикладні дослідження, використовуючи теоретичні знання, знаходять можливості й області їхнього застосування безпосередньо в практиці роботи підприємств і завершуються рекомендаціями з розробки технічних завдань на проектування нових виробів, пристроїв, приладів і механізмів.

Організація обслуговуючих господарств.

Тема 6. Організація технічної підготовки виробництва.

План лекції:

1. Сутність науково-технічної підготовки й НДР, їхні завдання й етапи здійснення.

2. Технологічна підготовка виробництва.

3. Організаційно-економічна підготовка виробництва.

4. Організація праці допоміжного господарства.

4.1. Організація ремонтного господарства.

4.2. Організація енергетичного господарства.

5. Організація обслуговуючих господарств.

5.1.Організація транспортного господарства.

5.2. Організація матеріально-технічного забезпечення.

5.3. Організація складського господарства.

Рекомендованная литература:

1. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход. Пер. с польск. – М.: Мир, 1981. – 456 с.

2. Македон Ю.А. Проектирование в судостроении. – Л.: Судостроение, 1980. – 280 с.

3. Новик И.Б. Моделирование и его роль в естествознании и технике. В сб. «Диалектика в науках о неживой природе». – М.: Мысль, 1964.

4. Основы технического творчества. Чус А.В., Данченко В.Н. – К.: Д.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 184 с.

5. Человек, море, техника - 88. Сб. статей. – Вып. 5. – Л.: Судостроение, 1988. – 376 с.

6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.

refaluy.ostref.ru referatqvq.nugaspb.ru referatxdq.nugaspb.ru sem.deutsch-service.ru Главная Страница