Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності.

Теорія корисності передбачає, що ціна, яку готовий заплатити покупець на ринку за товар, є категорією суб'єктивною.

Корисність — це спроможність товару задовольняти потреби, ба­жання, смаки і вподобання споживача.

Корисність товару— це задоволення, яке отримують від споживання.

Не можна ото­тожнювати корисність і користь, тобто функціональну придатність. Так, картини відомих художників можуть не приносити користі з практичної точки зору, але ма­ють величезну корисність для любителів живопису.

Корисність товару має дві властивості:

1) вона є різною для різних людей, оскільки залежить від смаків і вподобань. Наприклад, конкретна телевізійна про­грама (лялькова вистава) може давати неоднакове задоволення чи корисність для різних членів сім'ї. Якщо діти будуть надзвичайно задоволені, дивлячись цю про­граму, то дорослі можуть нудьгувати, бо віддають перевагу серйозним фільмам чи політичним програмам;

2) корисність від певних благ є різною для однієї і тієї ж лю­дини в різний час і за різних обставин. Наприклад, тепле пальто взимку і влітку, ліки для здорової та хворої людини, парасолька під час дощу і за доброї погоди.

Ніхто на практиці не винайшов ме­тоду для відносного визначення корисності (ступеня задоволення) від споживан­ня благ. Наявні показники цього зробити не можуть. Індивідуальний споживач має свою підсвідому оцінку корисності, що не виявляється назовні. Проте з метою наочності економісти допускають, що ступінь задоволення можна виміряти, і називають одиницю виміру — ютиль (від англ. — корисність). Вважається, що кожний товар має певну кількість ютилів (и), або певну кількість одиниць корис­ності чи задоволення. Залежно від кількості ютилів, тобто одиниць корисності товарні розрізняють граничну, загальну і середню корисність.

Гранична корисність (MU) — це додаткова корисність, яку отримує людина від кожної останньої або кожної додаткової одиниці спожитого товару.

Існує закон спадної граничної корисності (перший закон Госсена), згідно з яким при споживанні кожної додаткової (наступної) одиниці товару величина додаткового задоволення для людини зменшується. Наприклад, перший калькулятор принесе вам більше задоволення, ніж другий чи третій. Так самої перший телевізор, і автомобіль, і перша порція морозива тощо.НаприкладГранична і загальна корисність споживання яблук (дані умовні)

Кількість спожитих яблук, од. Гранична ко­рисність, MU (в ютилях) Загальна корисність (в ютилях)
-3

Використовуючи дані таблиці, побудуємо криву граничної корисності


Закон спадної граничної корисності передбачає, що усі решта чинників, такі як дохід, смаки і вподобання, є постійни­ми величинами. Загалом цей закон по­ширюється на абсолютну більшість то­варів, хоча є і винятки. Це антикваріат, колекціонування марок чи монет, алко­голь, додаткові сигарети тощо.

Граничну корисність можна визначитичерез нахил кривої загальної корисності.

Гранична корисність = зміна загальної корисності / зміна кількості одиниць спожитого товару

Наприклад, MUчетвертого яблука = 30-26 / 4-3 = 4 ютилі.

Загальна корисність (TU) — це корисність, яку отримує спо­живач від використання товару загалом.

Наприклад, від спо­живання усіх семи яблук. Загальна корисність є звичайною сумою усіх граничних корисностей. Якщо гранична ко­рисність є величиною додатною, то в міру збільшення кількості одиниць спожитого товару його загальна ко­рисність зростатиме, оскільки гранична корисність щоразу додається до загаль­ної. Однак темп зростання загальної корисності зменшуватиметься.

Використовуючи дані таблиці, побудуємо криву загальної корисності.


Із графіка бачимо, oо гранична ко­рисність є додатною, коли крива загальної корисності спрямована вгору і зростає у міру збільшення кількості спо­житих яблук. Але зростання загальної ко­рисності щоразу зменшується, бо змен­шується величина граничної корисності.

Середня корисність (AU)— це загальна корисність у розрахунку на кожну одиницютовару.

Середня корисність = загальна корисність даної кількості товару / кількість одиниць спожитого товару

Наприклад, середня корисність чотирьох яблук розраховується так: 30 / 4 = 7,5(ютилі). Кожнез чотирьох яблук приносить середню корисність або ступінь задоволення у 7.5 ютилі.

referattxj.nugaspb.ru refanzo.ostref.ru tut.deutsch-service.ru umu.deutsch-service.ru Главная Страница