Біологічне значення залоз внутрішньої секреції

План

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ГІГІЄНА ЗАЛОЗ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРЕЦІЇ

Лекція 17.

Тема 7.

Література

Еволюційний процес

Питання для самоперевірки

1.Визначте взаємозв'язок будови і функцій шкіри.

2.Поясніть механізм теплорегуляції.

3.Назвіть хвороби шкіри та їх причини. У чому полягає профілак і н ка цих захворювань?

4.Охарактеризуйте ураження шкіри та першу допомогу при них.

Еволюція покривів тіла відбувалася в напрямах:

о від одношарового до багатошарового епітелію;

о від миготливого епітелію до плоского;

о від одношарової шкіри до шкіри з двох шарів: епідермісу ектодермічного походження і сполучнотканинної дерми, яка є похідною мезодерми.

Важливо знати, що...

о Обов'язкова складова фізичного виховання дітей, запорука їхнього здоров'я на все подальше житія це загартування. Розрізняють загартування повітрям, водою і сонцем.

о Надмірне загоряння небезпечне особливо під час деяких хво­роб (туберкульоз, серцева недостатність, різні пухлини ).

о Щоб запобігти ураженню блискавкою, під час грози не можна перебувати на відкритій місцевості, ховатися під деревом, особливо високим, купатися у річці (вода є добрим провідником електричної о струму).

о Найрозповсюдженішою "професійною травмою" у спортсменів є ... грибкові захворювання. І це не дивно, адже постійне відвідування місць загального користування (роздягальні, спортзалу, басейну, душових кабін) тягне за собою загрозу "підхопити" це неприємне захворювання.

Цікаво знати, що:

о Малі дози ультрафіолетового випромінювання стимулюють імунітет, сприяють утворенню в шкірі вітаміну Д.

1. Кисельов Ф.С. Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни.— К.: Радянська школа, 1967.— С.217-229.

2. Присяжнюк М.С. Людина та її здоров'я: Навч. посібник.— К.: Фенікс, 1998,—С. 197-202.

3. Старушенко Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини: Навч. Посібник. – К.: УСМП, 2001— С.239-242.Залози внутрішньої секреції (ендокринні залози)

1. Біологічне значення залоз внутрішньої секреції.

2. Будова і функції ендокринних залоз.

3. Регуляція діяльності ендокринних залоз.

Основні поняття: залози внутрішньої секреції (ендокринні залози), гормони, гуморальна регуляція, нейрогуморальна регуляція, гіпофункція, гіперфункція.

В організмі людини є слинні, шлункові, сальні, потові залози, секре­ти яких виділяються спеціальними протоками у порожнини тіла (в ротову порожнину, шлунок, кишечник) або в зовнішнє середовище. Такі залози називаютьсязалозами зовнішньої секреції.

Однак в організмі є й такі залози, які не мають вивідних проток, а сформовані у них біологічно активні речовини —гормони— виділяють у кров. Такі залози називаються залозами внутрішньої секреції, абоендокринними залозами. До ендокринних залоз належать: щитоподібна, прищитоподібна, зобна або вилочкова, гіпофіз, шишкоподібне тіло (епіфіз), надниркові залози, підшлункова та статеві залози (рис. 66).

Підшлункова і статеві залози є змішаними залозами, бо частина їхніх клітин виконує зовнішньосекреторну функцію, інша частина внутрішньосекреторну.

Рис. 66. Ендокринні залози: А — чоловік; Б — жінка; / — шишкоподібне тіло; 2 — гіпофіз; 3 — щитоподібна та прищитоподібні залози; 4 — загруднинна залоза; 5 — надниркова залоза; 6 — підшлункова залоза; 7 — яєчко; 8—яєчник.

Ендокринні залози невеликі за розмірами, мають малу масу, багаті на кровоносні судини. Кров приносить до них необхідний будівельний матеріал і забирає хімічно активні речовини (гормони).Гормони специфічні, фізіологічно активні речовини, які виробляються залозами внутрішньої секреції. Розмір молекул гор­монів порівняно невеликий. Це забезпечує їхнє проникнення через стінки капілярів із кров'яного русла в тканини. Гормони порівняно швидко руйнуються тканинами, тому для забезпечення тривалої дії вони повинні постійно виділятися в кров. Тільки в цьому випадку можливе підтримання постійної концентрації гормонів у крові.

Гормонам властива відносна видова специфічність, що має велике значення, бо дає змогу нестачу того чи іншого гормону в організмі лю­дини компенсувати введенням гормональних препаратів.

За хімічною будовою деякі гормони належать до поліпептидів — інсулін і більшість гормонів гіпофіза. Гормони щитоподібної залози — тироксин і трийодтиронін, а також адреналін і норадреналін, які вироб­ляються в мозковому шарі надниркових залоз, є похідними амінокис­лот. Гормони кори надниркових і статевих залоз за своєю природою є стероїдами.

Гормони впливають на обмін речовин, регулюють клітинну про­никність, сприяють проникненню продуктів обміну речовин через клітинні мембрани. Гормони впливають на дихання, кровообіг, травлення, виді­лення, ріст і диференціювання тканин, з гормонами пов'язана функція розмноження.

Вважають, що гормони справляють вплив на організм шляхом ак­тивації або пригнічення ферментних систем, через зміну проникності клітинних мембран і шляхом стимуляції генетичних процесів у ядрі клітин. Можливо, гормони, приєднуючись до ферментів, змінюють їхню структуру, а це впливає на швидкість ферментативних реакцій. Проте, майже всім гормонам властива дія через генетичний апарат клітини. Є дані про участь гормонів у синтезі нуклеїнових кислот.

Уся діяльність ендокринних залоз регулюється нервовою систе­мою. При порушеннях діяльності ендокринних чати виникають різні зах­ворювання: посилення діяльності залози гіперфункція (під грец. hyper — над), коли утворюється і виділяється в кров надмірна кількість гор­мону, і послаблення діяльності залози - гіпофункція (від грец. hypo — під, пониження), коли утворюється і виділяється в кров мало гормону.

Уже в процесі ембріонального розвитку функціонують деякі ен­докринні залози, впливаючи на формування плода (вилочкова залоза, шишкоподібне тіло, інсулярний апарат підшлункової залози, корковий шар надниркових залоз).

Від року до 6-7 років особливо впливають на організм гормони щитоподібної залози, шишкоподібного тіла і вилочкової залози. На кінець цього періоду посилюється активність передньої частини гіпофіза, гор­мони якої є головним фактором, що визначає лінійний ріст дітей аж до періоду статевого дозрівання.

Від 7 до 15-16 років посилюється функція гіпофіза, виразно виявляється діяльність статевих залоз, відбуваються складні нейрогормональні зрушення: знижується гальмівний вплив епіфіза на підзгір'я, посилюється секреція гонадотропних гормонів гіпофіза, в крові наднирників починають посилено вироблятися андрогени, які зумовлюють появу вторинних статевих ознак.

Причины хромосомных аберраций
Методика виконання лабораторної роботи.
ТАГП с греющим стальным проводом
French Borrowings
В приведенных рассуждениях определите вид аналогии и характер вывода.
Ф. Лист: экономический национализм. Историческая школа.
Exercise 2. Are the statements true or false?
Симметрирование тока и напряжения трёхфазной сети внешнего электроснабжения 110(220) кВ при питании однофазной тяговой нагрузки переменного тока 25 кВ.
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Іваненко Ірини Іванівни
Период факториальной экологии – с середины 19 в. до середины 20 в. (6 этап)
Основные аспекты происхождения человека
Work with your partner. Decide whether you agree (A) or disagree (D) with these statements about specialties and jobs.
Бетонирование в экстремальных условиях.
Развитие ваяния в Верхней Италии
Прочитайте фрагмент предвыборной речи кандидата в президенты РФ В.В. Жириновского (2008). Определите средства воздействия на аудиторию
Сатирическое заострение и обобщение.
Сварупа Даршана (крийя № 18)
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА СОВЕТОМ К СТАРОМУ ГРИЗЛИ
Каналізація
Набор веса для построения рук – часть II
Лікарський засіб, що найкраще проникає через гематоенцефалічний бар'єр
Значение и использование биотических факторов в ласоводстве.Фауна как составная часть лесного биоценоза. Пастьба скота в лесу.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Главная Страница