АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

1. Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.

2. Основні елементи аудиторського висновку.

3. Види аудиторських висновків та їх зміст.

4. Оформлення результатів надання супутніх аудиту послуг.

Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті.

Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. У зв'язку з тим, що зміст аудиторського звіту залежить від конкретних обставин та наслідків перевірки, він складається за довільною формою. Аудиторський звіт складається тільки для замовника і може бути опублікований тільки за його дозволом.

Аудиторський звіт включає загальну (вступну), аналітичну і підсумкову частини

У вступній частині вказують місце і дату складання звіту, назву аудиторської організації та її адресу, номер і дату видачі Сертифіката та Свідоцтва про включення до Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності, період, за який здійснюється перевірка, склад облікової та звітної документації, посилання на Закон і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Національні нормативи аудиту, якими керувався аудитор.

В аналітичній частині аудиторського звіту наводять результати перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності, стану внутрішнього контролю, спосіб перевірки (суцільний, вибірковий), факти порушень законодавчих, інших нормативно-правових актів та встановлених правил ведення бухгалтерського фінансового обліку і складання фінансової звітності.

Третя, підсумкова частина аудиторського звіту включає висновок за результатами аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), що складається у встановленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить у собі висновок стосовно достовірності фінансової звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Приклад
Основные экономические показатели организации, ее финансовое состояние и платежеспособность
Додаток 1
Концепция написания магистерской диссертации
Кем вы были в прошлой жизни?
Тема 1. Сущность и функции финансов организаций, предприятий. Принципы организации финансовой деятельности
Толщину стенки органов желудочно-кишечного тракта изучают по данным
Структура управління охороною праці у медичній галузі
Раздел III. Техника безопасности
Біхевіоральна теорія
Організація поточного виробництва робіт по зведенню фундаментів.
Основні тенденції розвитку літератури останньої чверті XVIII ст.
Структура науки как социального института
Основне Меню
Вопрос №64. Аварийные работы на системах водоснабжения, газоснабжения и канализации.
Боротьба більшовиків з УНР.
В 1930 году началась непосредственная разработка ракетных снарядов 82 мм и 132 мм калибров.
ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛІВОСТІ ДИПЛОМАТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН ТА КРАЇН ЛАТІНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Газовые испарители, редукторы и смесители
ТЕМА: МАКРОСКОПІЧНИЙ СТАН
Политика Республики Башкортостан в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства
Расчет воздушных линий электропередач
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления
Главная Страница