Класифікація.

Навантажувальні машини для проходження стволів, їх призначення і

Навантаження породи при проходженні вертикальних стволів шахт буропідривним способом - одна з найбільш трудомістких операцій. Навантаження породи в забої вертикального ствола ускладнене із-за обмеженості площі, наявності води у вибою, необхідності перед підриванням шпурів піднімати машину на безпечну висоту.

Всі вантажні машини, призначені для механізованого навантаження породи при проходенні і поглибленні вертикальних стволів шахт, поділяють:

за виглядом вживаної енергії - на пневматичні і електричні;

за конструкцією і принципом дії забираючого органа - із грейферним забираючим органом і із забираючим органом ковшового типу;

за способом переміщення забираючого органа по вибою - з ручним і з механічним водінням;

за загальним пристроєм і призначенням - на власно навантажувальні машини, призначені тільки для навантаження породи, і на навантажувальні комплекси, призначені для комплексної механізації декількох основних прохідницьких операцій.

У даний час найбільше застосування отримали пневматичні навантажувальні машини з грейферним виконавчим органом.

Грейфери стволових навантажувальних машин поділяють на двох- і багатощелепні, їх привід - на пневматичний, електричний і гідравлічний.

При проходженні стволів застосовують, як правило, багатощелепні пневматичні грейфери, які виконуються із затвором двох типів, - в першому типі затвора рухомим є пневмоцилиндр, в другому — поршень.

Рис. 66 - Схема пневматичного грейфера

Грейфер (рис. 66) складається з циліндра 1, траверси 2, поршня 3, тяги 4 і щелеп 5. До підвісного пристрою грейфер кріпиться шарнірною підвіскою 6. З траверсою і тягою щелепи сполучені шарнірно осями 7. Тяга також скріплена шарнірно з верхньою частиною циліндра.

При подачі стислого повітря в поршневу порожнину циліндра поршень переміщається вниз, внаслідок чого щелепи грейфера розкриваються. При подачі стиснутого повітря в штокову порожнину циліндра поршень переміщається вгору, щелипи при цьому закриваються, утворюючи ківш. Грейфери з пневмозатвором першого типу в конструктивному відношенні складніші і менш надійніші в роботі, тому серійно не виготовляються.

sqa.deutsch-service.ru refamzx.ostref.ru argentum.underref.ru refapqw.ostref.ru Главная Страница