Який внесок адміністративної школи менеджменту?

а.виникає можливість швидкої обробки інформації, комп’ютерне моделювання;

б.фактично започатковує науку менеджмент;

в.враховує соціальні та психологічні фактори в управлінні;

г.формує функції, принципи та визначення менеджменту.

Що таке неформальні організації?

а.організації, що об’єдналися для спільної діяльності;

б.організації, що виникають і функціонують спонтанно;

в.організації, які утворюються для виконання певних завдань;

г.організації, які виконують незаплановані завдання.

3. Структура організації, як елемент внутрішнього середовища – це:

а.логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних ланок;

б.наперед визначена робота, що повинна бути виконана наперед встановленим способом у визначений термін;

в.конкретний кінцевий стан, якого прагне досягти організація;

г.поєднання кваліфікованих навичок, обладнання, інфраструктури і відповідних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень.

4. Комунікації розгортаються між людьми в площинах:

а.суб’єкта та об’єкта;

б.інформування та прийняття рішень;

в.змісту та зв’язків;

г.вмінь та навичок.

5. Повідомлення в комунікаціях-це:

а.інформація у закодованому вигляді;

б.документ, що повідомляє про певні події;

в.процес передачі інформації;

г.спосіб передачі інформації.

6. Адміністративні методи менеджменту базуються на:

а.об’єктивних законах організації спільної діяльності;

б.способах впливу на особистість і колектив;

в.співвідношенні ціни та якості продукції;

г.майнових інтересах фірми та їхнього персоналу.

7. Соціально-психологічні методи менеджменту базуються на:

а.об’єктивних законах організації спільної діяльності;

б.способах впливу на особистість і колектив;

в.співвідношенні ціни та якості продукції;

г.майнових інтересах фірми та їхнього персоналу.

8. Рішення, які приймаються за умов браку інформації, в проблемних ситуаціях, які відносно нові або зустрічаються вперше – це::

а. організаційні запрограмовані рішення;

б. організаційні незапрограмовані рішення;в. директивні рішення;

г. компромісні рішення.

9. Рішення, в яких дається детальний опис того, як необхідно діяти у конкретній ситуації - це:

а. директивні рішення;

б. нормативні рішення;

в. методичні рішення;

г. рекомендаційні рішення.

10. Всі функції управління поділяють на:

а.спеціалізовані і виробничі;

б.загальні і конкретні;

в.американські та японські;

г.продуктивні та адаптивні.

Сластолюбивый евнух Лэй берет в жены прелестную девушку. Охваченная безумным желанием, Ху Мэйэр проникает во дворец
Другие названия: восковуха, джида
Тема . Дисципліна праці. Охорона праці
XLII. ПОРЯДОК СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНої РОБоти
Правовые основы организации производства
Методи навчання
Уплотнение пирамидок почек у новорожденных детей в первые дни жизни при ультразвуковом исследовании их является признаком
РАЗДЕЛ II ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
ІІ. Функціонування біосфери
Підстави для припинення провадження у справі про банкрутство.
Тема N 2: БЕРЕМЕННОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ.
Поняття та значення судового розгляду. Частини судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду.
Негативные последствия применения минеральных удобрений
Нивелирование дна карьера на продольном профиле
Тема 5: Средства, методы, формы СКД
Тема. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні
Класифікація житлово-комунального господарства.
ПНЧ з розрядом конденсатора.
Психологическая готовность к школьному обучению и ее диагностика.
Урок 33
ПОД НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ ПОНИМАЕТСЯ РЫНОК, НА КОТОРОМ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ХОТЯ БЫ ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ СВОБОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ.
Страница ввода пароля появится после некоторой задержки.
Главная Страница