Вартість і плата за водовикористання.

За обсягом виробленої електроенергії

За обсягом оплати послуг за водопостачання. Приклад.

Приклад

Визначення обсягу використання води.

За нормативом споживання води на одиницю продукції.Норматив розробляється для даного підприємства науковою організацією по договору за оплату та затверджується органами, що встановлюють ліміт на спеціальне використання прісних водних ресурсів.

Підприємство за звітний квартал виробило 100 тонн продукції. Згідно з нормативом використання води на виробництво 1 тонни продукції становить 35 куб.м. загальний обсяг використаної прісної води дорівнює:

W=100*35=3500 м3

Підприємство отримало воду від системи водоканалу ЖКГ(чи іншої підпорядкованості) згідно з платою за послуги водопостачання в обсязі 1000куб.м за звітний квартал. Обсяг води для нарахування плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів становить 1000куб.м.

За обсягом витраченої електроенергії.При заборі води насосними станціями витрати електроенергії контролюються згідно з показниками спеціальних приладів. Визначення обсягу забору води насосними агрегатами за даними витрати електроенергії здійснюються за формулою:

E * 367,2 * hнhе

W = -------------------------,

Н

де 367,2 - постійний коефіцієнт;

W - обсяг забраної води (куб.м);

Е - витрати електроенергії за розрахунковий період (кВт/г);

Н - розрахунковий тиск насоса (м);

hнhе - коефіцієнти корисної дії(к.к.д) відповідно до насоса та

електродвигуна.

Розрахункові показники Н, hнhе беруться з матеріалів технічного проекту насосної станції та технічних паспортів до них.

- Розрахунковий тиск Н = 30м;

- Коефіцієнт корисної дії насоса hн = 0,89;

- Коефіцієнт корисної дії електродвигуна hе = 0,87. Тоді із загальною формулою маємо:

61800.367,2-0,89-0,87

W = --------------------------------- = 585705,3м3.

При пропусканні води через турбінні агрегати видобуток електроенергії контролюється згідно з показниками спеціальних приладів, що і відображає результат виробничої діяльності підприємства. Кількість пропущеної через турбінний агрегат води за даними виробленої електроенергії обчислюється за формулою:367,2 * E

W = ------------------,

H * hн*hе

де W - обсяг пропущеної через турбінні агрегати води за розрахунковий час( куб.м);

Н - середній корисний тиск(м);

hнhе - коефіцієнти корисної дії(к.к.д) відповідно до турбіни та генератора;

Е - обсяг виробленої електроенергії (кВт.г) за розрахунковий період.

Собівартість 1м3 води визначають:

З

Ц = ----------

Q

де 3 - річні витрати, грн.;

Q - кількість забраної води, тис.м3 .

Внутрішню собівартість води на підприємствах міськводоканала визначають за формулою:

Зв

Цв = ----------,

де Зв - витрати на внутрішні господарчі потреби, грн;

Qв - кількість забраної води, тис.м3.

Вартість одного кубічного метра реалізованої чистої води розраховується за наступною формулою:

D

Св = -----------.

referatuyt.nugaspb.ru referatxhi.nugaspb.ru referatsew.nugaspb.ru referatxdp.nugaspb.ru Главная Страница