Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?

1. % маржа (% П) банку визнач як різниця між % Д та % В.

2.Не% маржа (не% П) банку обч як різниця між не% Д(комісійні Д, прибуток від торг операцій, штрафи отримані..) та не% В (комісійні В, витрати на утримання персоналу, експлуат-і В..).

3. П до оподатк як різниця між за­г Д та заг В і складається з % та не% маржі.

4. ЧП- П після податків

5. Ч % маржа ЧПМ (відношення різ­ниці між %Д і %В до А банку, %)

6. Ч не% маржа (відношення не%П до А банку).

7. Ч маржа операційного П (відношен­ням різниці між опер Д та опер В до сукупних А банку.

8.У випадках, коли не% маржа банку “-“і розрахунок її співвідношення з А втрачає сенс, доці­льно вик показник відношення не%Д до сер заг А.

9. Чистий спред ЧС (різниця між середньозваж %-ми за А та за П банку, %).

10.ЧП у розрахунку на акцію (відношенням ЧП до кількості звичайних акцій в обігу).

Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?

ЧПМ (відношення різ­ниці між %Д і %В до А банку, %). Може обчис-ся щодо роблчих/ заг А. Згідно з інНБУ обч щодо заг А. Пропонова­ний метод обчислення має на меті оптимізувати співвідношення роб та нероб А, оскільки А, за якими не отримується дохід, значно знижують показник ЧПМ.

Які види ризиків притаманні діяльності банків?

З погляду сфер винекнення та можл упр: зовнішні та внутрішні. До Зов -які виникають у зовн-му щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це макроекон, політичні, правові, ризик ераїни, інфляційний. За сферою виникнення внутр под фін-ві (цінові: валютний, %, Зміни вартості ЦП, зміни цін на фіз активи; нецін: ліквідн, кредитний, неплатоспром, змінв дох-і банк потф та операц) та функціон-і (технолог, операц, документарний, транзакції, стратегічн, зловживань).

Які ризики належать до групи цінових?

Значне місце серед фінансових ризиків посідає група цін-х ризиків, які пов'язуються з можливістю зміни дохідності чи вартості А і З банку.

ВалР визнач ймовірністю втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї валюти щодо іншої. ВР виникає в тих СГД, які мають на балансі актив­ні, пасивні або позабалансові статті, деноміновані в іноземній валюті.Р зміни %ст- ймовірність фін втрат у зв'язку з мінливістю %ст на ринку протягом певного періоду часу в майбутньому. Р присутній у діяльності позичальників, кре­диторів, власників цінних паперів, інвесторів.

Зміни вартості ЦП-імовір фін витрат у звязку зі зм ринк ціни ЦП чи ін інструм фондов ринку.(інвесторам,торгів, емітент).

зміни цін на фіз активи.

Altri meccanismi di derivazione
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЦИТОЛОГИИ
Буковина і Закарпаття
ОБЗОР ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ AROMA CHARM
Методи інтервальної оцінки параметрів розподілів
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Рівняння лінії рівноваги
To order an extra gang of stevedores
Суть плати за землю. Елементи оподаткування.
Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Грошові агрегати. Грошова база
ЕНЕРГЕТИКА І КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ.
Опишите поведение ребёнка – холерика. Определите пути воспитания у него положительных черт и умение сдерживать отрицательные проявления.
Процес сушіння.
Тема 6-7: Творчество Уильяма Шекспира.
Тема 7. Товарораспорядительные ценные бумаги
Рыночная власть: источники, причины и измерение
ЗАПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ лекції № 3.
РАЗДЕЛ II. Исторический очерк основных начал гражданского процесса
Государственная регистрация права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. (Вопрос 129)
Теория фирмы: технологический подход.
Термінологічна картина художнього авангарду
Что такое проницаемость? Связь ее с пористостью пород.
Тема 2. Распорядительная документация
Главная Страница