Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?

1. % маржа (% П) банку визнач як різниця між % Д та % В.

2.Не% маржа (не% П) банку обч як різниця між не% Д(комісійні Д, прибуток від торг операцій, штрафи отримані..) та не% В (комісійні В, витрати на утримання персоналу, експлуат-і В..).

3. П до оподатк як різниця між за­г Д та заг В і складається з % та не% маржі.

4. ЧП- П після податків

5. Ч % маржа ЧПМ (відношення різ­ниці між %Д і %В до А банку, %)

6. Ч не% маржа (відношення не%П до А банку).

7. Ч маржа операційного П (відношен­ням різниці між опер Д та опер В до сукупних А банку.

8.У випадках, коли не% маржа банку “-“і розрахунок її співвідношення з А втрачає сенс, доці­льно вик показник відношення не%Д до сер заг А.

9. Чистий спред ЧС (різниця між середньозваж %-ми за А та за П банку, %).

10.ЧП у розрахунку на акцію (відношенням ЧП до кількості звичайних акцій в обігу).

Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?

ЧПМ (відношення різ­ниці між %Д і %В до А банку, %). Може обчис-ся щодо роблчих/ заг А. Згідно з інНБУ обч щодо заг А. Пропонова­ний метод обчислення має на меті оптимізувати співвідношення роб та нероб А, оскільки А, за якими не отримується дохід, значно знижують показник ЧПМ.

Які види ризиків притаманні діяльності банків?

З погляду сфер винекнення та можл упр: зовнішні та внутрішні. До Зов -які виникають у зовн-му щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це макроекон, політичні, правові, ризик ераїни, інфляційний. За сферою виникнення внутр под фін-ві (цінові: валютний, %, Зміни вартості ЦП, зміни цін на фіз активи; нецін: ліквідн, кредитний, неплатоспром, змінв дох-і банк потф та операц) та функціон-і (технолог, операц, документарний, транзакції, стратегічн, зловживань).

Які ризики належать до групи цінових?

Значне місце серед фінансових ризиків посідає група цін-х ризиків, які пов'язуються з можливістю зміни дохідності чи вартості А і З банку.

ВалР визнач ймовірністю втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї валюти щодо іншої. ВР виникає в тих СГД, які мають на балансі актив­ні, пасивні або позабалансові статті, деноміновані в іноземній валюті.Р зміни %ст- ймовірність фін втрат у зв'язку з мінливістю %ст на ринку протягом певного періоду часу в майбутньому. Р присутній у діяльності позичальників, кре­диторів, власників цінних паперів, інвесторів.

Зміни вартості ЦП-імовір фін витрат у звязку зі зм ринк ціни ЦП чи ін інструм фондов ринку.(інвесторам,торгів, емітент).

зміни цін на фіз активи.

referatuzq.nugaspb.ru refaoof.ostref.ru referattsx.nugaspb.ru its.mfk-millenium.ru Главная Страница