Реляційна модель даних

План.

Мета: Ознайомитись з базами даних. Системою керування БД Microsoft Access 2003.

Система управління базами даних MS Access.

Тема 9 Системи управління базами даних.

ДЖЕРЕЛА INTERNET

 • http://altavista.digital.com/- пошукова система.
 • http://citforum.ru/ - апаратні та програмні засоби, інформаційне обслуговування, інформаційний пошук, інформаційні ресурси для фінансових спеціалістів, інформаційні системи, інформаційні технології, мережеві технології, мережі, офісні інформаційні системи, перспективи розвитку інформаційних технологій, проблеми безпеки інформаційних систем та технологій, технічні матеріали про Інтернет, технології WWW, технології електронної пошти, технології розробки баз даних, технологічні рішення інформаційних сховищ.
 • http://communication.ucsd.edu/pagre/tno.html - мережі.
 • http://ya.ru/ - пошукова система.
 • http://google.com.ua/ - пошукова система.
 • http://searchenginewatch.com/- пошукова система.
 • http://www.citycat.ru/compulib/- система пошуку в електронних бібліотеках.
 • http://www.cnn.com/ - новини CNN.
 • http://www.euroseek.com/ - пошукова система.
 • http://www.ict.nsk.su/rus/ - інтернет-технології.
 • http://www.infoseek.com/ - пошукова система.
 • http://www.meta.ua/ - пошукова система.
 • http://www.nai.gov.ua/ - Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України.
 • http://www.radio-msu.net/~art/search/ - пошукова система.
 • Лекція 1 (2 години)

 • Поняття про бази даних.
 • Системи керування БД Microsoft Access 2003.
 • Інформація дуже різноманітна за змістом та дуже велика за обсягом. Тому її необхідно структурувати — виділити компоненти та встановити зв’язки поміж ними. Існує три моделі (рівні) структурування: концептуальна, логічна (зовнішня) та фізична (внутрішня). На рис. 10.1 відображена архітектура системи бази даних.

  Рис. 10.1. Архітектура системи бази даних

  Концептуальна модель. Елементи реального світу, інформація про які зберігається та використовується, називається об’єк­тами.  Об’єктом може бути предмет праці, технологічна операція, робітник, підрозділ, підприємство або поняття, про яке отримані дані. Множина об’єктів, інформаційний опис котрих використовується в системі, має назву предметної області системи. Сукупність інформації про цю область являє собою інформаційний простір предметної області.

  Кожний об’єкт предметної області характеризується низкою властивостей. Ці властивості відображуються за допомогою елементарних одиниць інформації — атрибутів. Атрибут — це неподільний під час передавання та зберігання елемент інформаційного простору. З атрибутів будуються всі інші, більш складні, інформаційні конструкції. Атрибут відображує певну властивість деяких класів об’єктів. Значення або екземпляр атрибута — це інформація про дану властивість одного конкретного об’єкта. Клас об’єктів — це їхня сукупність, яка володіє однаковим набором властивостей.

  Концептуальна модель також визначає зв’язки між об’єктами.

  Таким чином, концептуальна модель відображує узагальнене уявлення про інформацію її кінцевих користувачів.

  Існують такі моделі даних: файлові з послідовною та індексно-послідовною організацією; ієрархічні; мережові та реляційні. Останнім часом найбільш поширеною моделлю є реляційна.

  Внутрішня модель(фізична база даних) являє собою найниж­чий рівень бази даних. Вона складається з різних екземплярів типів даних, які зберігаються на пристроях зовнішньої пам’яті (наприклад, на дисках).

  Зовнішня модель. Як правило, окремого користувача цікавить лише окрема частина бази даних. Окрім того, користувач не знає, яким чином фізично зберігаються ці дані. Зовнішня модель — це інформаційний зміст бази даних у такому вигляді, як її уявляє собі користувач. Для звертання до бази даних можуть використовуватися як мови програмування, так і спеціалізовані мови (наприклад, мова запитів SQL).

  Таким чином, база даних — це інтегроване сховище взаємопов’язаних даних конкретної предметної області.

  Система управління базами даних (СУБД) — це комплекс програмних засобів, призначений для інтегрованого зберігання та обробки даних.

  За загальне управління системою бази даних відповідає адміністратор бази даних,котрий виконує такі функції:

  · визначення інформаційного змісту бази даних;

  · визначення структури зберігання даних;

  · взаємодія з користувачами;

  · забезпечення перевірки достовірності інформації;

  · визначення повноважень доступу;

  · визначення методів архівації та поновлення даних;

  · управління ефективністю функціонування СУБД.

  Реляційна модель даних подає дані у вигляді множини таблиць. Структура бази даних визначається встановленням зв’язків між таблицями замість моделювання схеми даних відповідно до способу їхнього фізичного розташування.

  Таблиця являє собою набір рядків та стовпців, де рядки називаються записами, а стовпчики — полями. Наприклад, таблиця

  «Замовники» має такий вигляд:

  refalzf.ostref.ru wfy.deutsch-service.ru refaofs.ostref.ru whh.deutsch-service.ru Главная Страница