Новаторство поезії Г.Державіна.

Державін відхиляється від класицистичних норм.

На перший план ставить натхнення, почуття, піднесені думки, а не сувору відповідність мовним і стилістичним правилам.

Яскрава особливість поезії Державіна - непритаманний поетам того часу прийом: поєднання «високого» і «низького» .

Державін наважився використовувати «низьку» лексику, і це робить його твори яскравими і самобутніми.

Державін вводить нові віршові розміри .

Наприклад, у вірші «Ласточка» використані «непоєднувані»

раніше: тристоповий дактиль і тристоповий амфібрахій:

Домінуючі теми: людина, життя, внутрішній світ людини.

Поет звертає увагу на найдрібніші деталі людського буття - нововведення для поезії того часу.

У віршах, написаних Державіним, відчувається позиція самого поета, читач розуміє його світогляд, має можливість доторкнутися до його внутрішнього світу.

Державін не приховує своїх думок, емоцій, щедро ділиться ними з читачем. Подібна тенденція була кроком до розвитку реалізму в поезії.

Творчість Державіна стає більш реалістичною.

І не дарма сам поет у 1805 році написав про свою поезію як про "істину картину натури".

Дуже цікавим у творчості Державіна є образ самого поета. У цьому втілилася громадянська позиція Державіна. У його розумінні, поет повинен сміливо боротися за правду, повинен говорити правду навіть царям ...

Ода «Феліца» була створена у 1782 році. Цей твір розпочав новий етап російської поезії. Жанр «Феліци» - справжня хвалебна ода.

Але своєрідність твору - поет відступив від звичних правил.

Він висловив своє ставлення до імператриці по-іншому, не так, як зазвичай підносили хвалу сильним світу цього. Імператриця Катерина II показана в образі Феліци.

У цьому творі образ імператриці значно відрізняється від звичного класичного зображення монарха. Державін зображує реальну людину, говорить про її звички, заняття. Державін використовує сатиричні мотиви і описи побуту. А закони класицизму не дозволяли при написанні оди використовувати сатиру і побутові деталі.

Державін свідомо порушує традиції.

Державін широко використовує низьку лексику. Він говорить про себе: «курю табак» , «кофе пью» , «забавлюсь лаем псов» , «играю в дурака с женой» .Таким чином поет розкриває перед читачем подробиці свого приватного життя. Класицистичні традиції не дозволяли подібних описі.

Новаторство Державіна проявляється не тільки в «Феліце», а й в інших творах. Він істотно розширив вузькі межі класицистичних традицій. Класицизм був домінуючим напрямом літератури XVIII століття. Згідно з канонами класицизму, творець повинен зображувати не реальну людину, а певний тип героя. Наприклад, якщо йшлося про зображення позитивного героя, то це повинен був бути людина без недоліків, ідеальний герой, що разюче відрізняється від живих людей. Якщо йшлося про зображення негативного героя - людина непорядна, уособлення всього темного, інфернального, що є в людині. Класицизм не брав до уваги того, що в одній людині могли уживатися і позитивні, і негативні риси. Так само класистичні традиції не визнавали будь-якої згадки про побут або прояви простих людських почуттів. Новаторство Державіна стало початком виникнення нової поезії, де є реальна людини й істинно людські почуття, інтереси і якості.

35. Філософсько-етична проблематика та елементи психологізму в повісті.

М.Карамзіна «Бідна Ліза».

Карамзін вперше ввів жанр короткої новели - «чутливої ​​повісті». Роль оповідача в повісті «Бідна Ліза» належить автору. Невеликий обсяг робить сюжет повісті чіткішим і динамічним. Ім'я Карамзіна нерозривно пов'язане з поняттям «рос. сентименталізм».

У повісті Карамзіна життя героїв зображується через призму сентиментальної ідеалізації. Образи повісті прикрашені. Померлий батько Лізи, зразковий сім'янин: він любить роботу, орав землю і був заможним, його всі любили. Мати Лізи, «чутлива, добра бабуся», слабшає від сліз за своїм чоловіком, бо і селянки мають почуття. Вона зворушливо любить свою дочку і милується природою.

Ім'я Ліза до початку 80-х рр. XVIII ст. майже не зустрічалося в рос. літ., а якщо й траплялося, то в своєму іншомовному варіанті. Вибираючи для своєї героїні це ім'я, Карамзін руйнував суворий канон, якою має бути Ліза, як вона повинна поводитися. Стереотип поведінки полягав в тому, що образ Лізи, Лізетта (Lizette), в європейській літературі XVII-XVIII ст., був пов'язаний з комедією. Ліза французької комедії зазвичай служниця-покоївка (камеристка). Вона молода, вродлива, досить легковажна і з півслова розуміє все, що пов'язано з любовною інтригою. Наявність, невинність, скромність найменше властиві цьому комедійному амплуа. Встановлення залежності «внутрішнього» характеру з «зовнішньою» дією стало істотним завоюванням Карамзіна на шляху до «психологізму»в рос. прозі.

У повісті Карамзіна є кілька тем. Одна з них - звернення до селянського середовища. Письменник зобразив в якості головної героїні селянську дівчину, що зберегла патріархальне уявлення про моральні цінності.

Карамзін одним з перших вводить в рос. літ. протиставлення міста з селом. Ераст - образ міста, з «жахливою кількістю будинків» і блискучим «златом куполів». Образ Лізи пов'язаний з життям прекрасної природи. У повісті Карамзіна сільська людина - людина природи - стає беззахисною, потрапляючи в середовище міста, де діють інші закони. Недарма мати Лізи говорить їй (тим самим побічно пророкуючи все, що трапиться потім): «У мене завжди серце не на своєму місці, коли ти ходиш в місто; я завжди ставлю свічку перед образом і молю Господа Бога, щоб він зберіг тебе від усякого лиха і напасті ».

Автор в повісті зачіпає не тільки тему «маленької людини» та соціальної нерівності, а й теми: фатум й обставини, природа та людина, любов-горе і любов-щастя.

З голосом автора в сюжет повісті входить тема історії. Зіставлення історичного і приватного робить повість «Бідна Ліза» основоположним літературним твором, на базі якого згодом виникне рос. соціально-психологічний роман.

Повість привернула увагу сучасників своєю гуманістичною ідеєю: «і селянки любити вміють». Авторська позиція в повісті - це позиція гуманіста. Перед нами Карамзін-художник і Карамзін-філософ. Він оспівував красу любові, описав любов як почуття, здатне змінити людину. Письменник каже: мить любові - прекрасна, але довге життя і міцність дає тільки розум.

З «Бідної Лізою» (в рос. літ.) з'явилося таке поняття, як психологізм, тобто вміння письменника живо і зворушливо зображувати внутрішній світ людини: переживання, бажання, прагнення.

У творі Карамзіна є складний конфлікт. Перш за все це конфлікт соціальний: прірва між багатим дворянином і бідною поселянкою дуже велика. Але, як відомо, і «селянки любити вміють». Чутливість -найшища цінність сентименталізму - штовхає героїв в обійми одине до одного, дає їм мить щастя, а потім веде Лізу до смерті (вона «забуває душу свою» - накладає на себе руки). Ераст теж покараний за своє рішення залишити Лізу і одружитися з іншою: він буде вічно картати себе.

kill.halmer.ru refapkm.ostref.ru tpb.deutsch-service.ru refamxe.ostref.ru Главная Страница