Проектний розрахунок

Внаслідок більшої гнучкості пасу плоско пасові передачі у порівнянні з іншими видами пасових передач характеризуються високою плавністю, довговічністю і ККД. Передачі працюють при швидкостях 5…100 м/с та передаючої потужності до 50 кВт. Обмеження мінімальної швидкості і потужності пов’язано зі збільшенням габаритів передач. Обмеження максимальної швидкості обумовлено погіршенням умов експлуатації пасів у зв’язку з ростом діючих відцентрових сил. В залежності від швидкості пасу розділяють звичайні (ѵ≤30 м/с) та швидкохідні (ѵ>30 м/с) передачі.

Розрахунок діаметра меншого шківа d1 визначається за формулою:

(3.1)

де - потужність на валу двигуна, кВт,

- швидкість обертання вала двигуна, с-1.

Приймаємо діаметр d1=200 мм.

Діаметр другого шківа d2 визначимо за формулою:

(3.2)

де ξ – коефіцієнт пружного ковзання, приймаємо для гумотканевих пасів рівним 0,01…0,02.

Розрахункові діаметри шківов округлюємо до найближчих стандартнів та отримуємо значення:

Визначимо фактичнее передаточне число:

(3.3)

Перевіримо умову співпадання передаточних чисел передачі:

(3.4)

Умова виконується.

Визначимо швидкість пасу, м/с:

(3.5)

Розрахуємо мінімальну міжвісьову відстань:

(3.6)

Довжина паса завизначаноїміжвісьової відстані:

(3.7)

Мінімально допустима довжина паса із умов порівняльної довговічності

(3.8)

де w– частота пробігу паса за секунду.

Відповідно до стандартних значень обираємо остаточну довжину пасаL= 2800мм.

По остаточно вибраній довжині паса уточнюємо міжвісьову відстань, мм:

(3.9)

Визначимо кут обхату на меншому шківу

(3.10)

Для гумотканевих пасів кут α1 повинен бути не меншим за 150˚, що задовольняє отриманому результату.

push.upsref.ru referattrv.nugaspb.ru not.halmer.ru 45.avangard-pressa.ru Главная Страница