Зображення

Зображення поділяються на види, розрізи, перерізи і фрагменти. Види будинків і споруд з різних боків називаються фасадами (рис. 92).

Горизонтальні розрізи називаються планами (рис. 93). Горизонтальну січну площину проводять на рівні віконних та дверних прорізів або на рівні 1/3 висоти поверху. Січну площину не позначають. На планах показують координаційні осі та відстані між ними. У назвах плану вказують позначку підлоги або номер поверху. Наприклад, «План поверху 1».


Рисунок 92

Вертикальні розрізи (рис. 94) позначають арабськими цифрами послідовно у межах основного комплекту робочих креслеників. Січні площини для виконання розрізів обирають так, щоб до розрізу потрапили віконні та дверні прорізи, сходові клітки. Координатні осі на розрізах виносять вниз, показуючи розміри між ними. Висоту розміщення конструктивних елементів показують вертикальними ланцюжками розмірних ліній і позначками рівня. У назвах розрізів вказують позначення відповідної січної площини, наприклад, «Розріз 1-1».

На розрізах і планах суцільною товстою лінією показують контури основних конструкцій (стін, колон, перекриттів, покриття і т.п.), які перерізаються січною площиною. Всі видимі контури конструкцій показують суцільною тонкою лінією. Для позначення різних матеріалів у перерізах будівельних конструкцій використовують штриховки відповідно до ГОСТ 2.306 – 68. Вузькі площі перерізів (на креслениках менше, ніж 2 мм), показують затушованими або не штрихують зовсім.

Якщо окремі частини фасаду, плану або розрізу вимагають більш детального зображення, то додатково виконують виносні елементи – вузли і фрагменти (рис. 95).


Рисунок 93

Проекційний зв’язок між зображеннями на будівельних креслениках не є обов’язковим. Над кожним зображенням обов’язково наводиться його назва, наприклад, «Розріз 1-1», «План 1 поверху».


Рисунок 94


Рисунок 952.9.3. Порядок виконання завданняНомер варіанта визначити за номером у списку.

Варіанти завдань надані на кресленні вокзалу у додатку 1.

При виконанні аркуша виконати вузол карнизу та підлоги однаковий для всіх варіантів, а також розріз згідно з варіантами. Відстані, що не подані в завданні, визначити за допомогою лінійного масштабу.

Контурний розріз виконати у масштабі 1:100,

Вузол карнизу та підлоги – у масштабі 1:20.

Приклад виконання аркуша подано на рис. 96.


Рисунок 96 Зразок виконання аркуша №5 КР №3 «Будівельне креслення»

Психологічна допомога в кризових періодах та психологічні особливості надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Призначення водосховищ та їх типи
Музыка как часть нашей жизни
Восемь предпочтений и их подход к продажам
XI Состояние экспрессивной речи.
Література
За конструктивними особливостями фритюр-ниці поділяють на секційно-модульні та ті, які входять до комплекту малогабаритного обладнання.
Сутність суспільства
САSЕ-технологія створення інформаційних систем
Метод правового регулювання - сукупність прийомів і способів правової дії на суспільні відносини .
Показатели системы гемостаза
Продовження таблиці 3.1
Ex. 12. About the Job
ОКРОПЛЁННЫЕ ИСКУПЛЕННОЙ КРОВЬЮ.
III этап занятий основного цикла
Впровадження моделей сприйняття
Общая методика расчёта производственной мощности. Порядок расчёта производственной мощности предприятия.
Визначення рівня знань та умінь необхідних для виконання проекту
Рассмотрим простейший способ: метод выбранных точек или узлов интерполяции степенным полиномом.
Тема 11. Методологические аспекты проверки математико-статистических гипотез
Спілкування як комунікація
Наиболее типичные ошибки при проведении интервьюирования
Главная Страница