Пояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З ПОЛІГРАФІЇ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________Н.М. Шульга

«___» ________2013р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

З дисципліни

«Економіка, організація і планування»

Спеціальність: 5.05150101 «Друкарське виробництво»

Спеціальність: 5.092508 «Комп'ютерна обробка текстової, графічної

та образної інформації»

Шифр галузі 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»

БІБЛІОТЕКА

Дніпропетровськ - 2013

ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………………………………..

Зміст курсової роботи………………………………………………………………...

ВСТУП…………………………………………………………………………………

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………….

2. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Вибір і обґрунтування необхідного устаткування…………………………...

2.2. Розрахунок річного завантаження на операціях приладки

і друку…………………………………………………………………………...

2.3. Розрахунок трудомісткості річного завантаження на операціях

приладки і друку………………………………………………………………..

2.4. Визначення необхідної кількості устаткування для виконання

річного завдання……………………………………………………………......

2.5. Визначення необхідної кількості робочої сили для виконання

річного завдання………………………………………………………………..

2.6. Розрахунок річного фонду заробітної плати…………………………………

Додатки………………………………………………………………………………...

Рекомендована література…………………………..………………………………..


Пояснювальна записка

Курсова робота є завершальною самостійною роботою студентів.

Під час виконання курсової роботи студент систематизує, закріплює і розширює набуті знання і повинен показати глибокі знання сучасної технології і техніки, вміння знаходити економічне обґрунтування запроектованої технології, користуватися нормативно-довідковою літературою та іншими інформаційними джерелами .Курсова робота базується на навчальному матеріалі, викладеному в предметах "Основи економічної теорії", "Основи поліграфічного виробництва", "Технологія формних і друкарських процесів".

Мета курсової роботи – навчити студента узагальнити набуті знання з різних предметів, активізувати його до майбутньої практичної діяльності, розвивати творчий підхід до роботи.

Завдання на курсову роботу студент отримує після проходження технологічної практики, коли після проходження практики на підприємстві студент ознайомився з новою технікою і технологіями, передовою організацією праці і виробництва відповідно до теми роботи.

Курсова робота складається з двох блоків: перший блок містить теоретичне питання, а другий практичне. В другому блоці необхідно зробити розрахунок річного завантаження, необхідної кількості устаткування, робочої сили і фонду заробітної плати на операціях приладки і друку видань.

В курсовій роботі розробляється 7 розділів, які розкривають доцільність впроваджених методів.

Вступ (2-4 ст.).

1. Теоретична частина (10-15 ст.).

2. Техніко - економічна частина.

Вибір і обґрунтування необхідного устаткування.

Розрахунок річного завантаження на операціях приладки і друку.

Розрахунок трудомісткості річного завантаження на операціях приладки і друку.

Визначення необхідної кількості устаткування для виконання річного завдання.

Визначення необхідної кількості робочої сили для виконання річного завдання.

Розрахунок річного фонду заробітної плати.

Форми угод (правочинів)
Надходження та напрямки витрачання грошових коштів підприємства
Тема 9. Философская герменевтика Фр. Шлейермахера (1768-1834) и
Экстремальные случаи эластичности спроса
Условия проведения конкурса и критерии оценок жюри
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Собственные формы колебаний стержня и функции, их определяющие.
Структурное подразделение для детей с ОВЗ №1
Додаток.
Вопрос 48. Оценочные показатели.
Геодезическое обеспечение строительства
Замаскированные Жесты, Связанные со Скрещиванием Рук
Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета
Накладная на внутреннее перемещение материалов
Архитектура ЭВМ. Архитектура Фон-Неймана.
So Harry put on his Invisibility Cloak in the dormitory, went back downstairs, and together he and Hermione set off for Hogsmeade.
РАСШИРЕНИЕ РАЙОНА ВОССТАНИЯ И БОЕВЫЕ УСПЕХИ КРЕСТЬЯНСКОЙ АРМИИ
Глава 15. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ
Общая схема индивидуальной работы со школьником, с которым методика еще не использовалась
Oracle Utilities кредитования и сбор аналитики
Симметричным простым эфиром.
Методика изучения времени и скорости
Макроэкономическая нестабильность. Безработица и инфляция.
Главная Страница