Пояснювальна записка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ З ПОЛІГРАФІЇ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________Н.М. Шульга

«___» ________2013р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

З дисципліни

«Економіка, організація і планування»

Спеціальність: 5.05150101 «Друкарське виробництво»

Спеціальність: 5.092508 «Комп'ютерна обробка текстової, графічної

та образної інформації»

Шифр галузі 0515 «Видавничо-поліграфічна справа»

БІБЛІОТЕКА

Дніпропетровськ - 2013

ЗМІСТ

Пояснювальна записка………………………………………………………………..

Зміст курсової роботи………………………………………………………………...

ВСТУП…………………………………………………………………………………

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………….

2. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

2.1. Вибір і обґрунтування необхідного устаткування…………………………...

2.2. Розрахунок річного завантаження на операціях приладки

і друку…………………………………………………………………………...

2.3. Розрахунок трудомісткості річного завантаження на операціях

приладки і друку………………………………………………………………..

2.4. Визначення необхідної кількості устаткування для виконання

річного завдання……………………………………………………………......

2.5. Визначення необхідної кількості робочої сили для виконання

річного завдання………………………………………………………………..

2.6. Розрахунок річного фонду заробітної плати…………………………………

Додатки………………………………………………………………………………...

Рекомендована література…………………………..………………………………..


Пояснювальна записка

Курсова робота є завершальною самостійною роботою студентів.

Під час виконання курсової роботи студент систематизує, закріплює і розширює набуті знання і повинен показати глибокі знання сучасної технології і техніки, вміння знаходити економічне обґрунтування запроектованої технології, користуватися нормативно-довідковою літературою та іншими інформаційними джерелами .Курсова робота базується на навчальному матеріалі, викладеному в предметах "Основи економічної теорії", "Основи поліграфічного виробництва", "Технологія формних і друкарських процесів".

Мета курсової роботи – навчити студента узагальнити набуті знання з різних предметів, активізувати його до майбутньої практичної діяльності, розвивати творчий підхід до роботи.

Завдання на курсову роботу студент отримує після проходження технологічної практики, коли після проходження практики на підприємстві студент ознайомився з новою технікою і технологіями, передовою організацією праці і виробництва відповідно до теми роботи.

Курсова робота складається з двох блоків: перший блок містить теоретичне питання, а другий практичне. В другому блоці необхідно зробити розрахунок річного завантаження, необхідної кількості устаткування, робочої сили і фонду заробітної плати на операціях приладки і друку видань.

В курсовій роботі розробляється 7 розділів, які розкривають доцільність впроваджених методів.

Вступ (2-4 ст.).

1. Теоретична частина (10-15 ст.).

2. Техніко - економічна частина.

Вибір і обґрунтування необхідного устаткування.

Розрахунок річного завантаження на операціях приладки і друку.

Розрахунок трудомісткості річного завантаження на операціях приладки і друку.

Визначення необхідної кількості устаткування для виконання річного завдання.

Визначення необхідної кількості робочої сили для виконання річного завдання.

Розрахунок річного фонду заробітної плати.

К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля?
Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства
Вопрос. Ограничение прав землепользователей
Екологічні проблеми ландшафтів Львівської області
Основні етапи розвитку науки
Разработка стратегий организации
Долгая темная ночь Фортунато 3 часть
Психологічне гартування особового складу під час фізичної підготовки
Ошибки звукового анализа буквы и слоги
Эмблема чемпионата мира 1974 года
Аналіз беззбитковості в роботі підприємств.
Соціологізм Е.Дюркгайма: вчення про суспільство. Теорії суспільного розподілу праці, соціальної аномії та солідарності.
Показатели финансовой эффективности для выбора инвестиц. проекта
КТО ЖЕ НАПРАВЛЯЕТ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМО СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ДЫХАНИЕ, ОЧИЩЕНИЕ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ?
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
Понятие и признаки правового государства
Учредители и организаторы Фестиваля.
Планування і аналіз заробітної плати
Справа про Барселонську компанію (Бельгія проти Іспанії) 1963 р.
Природа электромагнитной индукции
Гипохромные анемии, являющиеся сопутствующими заболеваниями во время беременности
Сутність психокорекційного діалогу та його роль у роботі з малюнковими методиками
Английская философия Нового Времени, ее характерные черты. Основные идеи учения Джона Локка.
Главная Страница