ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1. Сутність і зміст поняття «менеджмент».

2. Види та функції менеджменту.

3. Поняття та класифікація методів менеджменту.

4. Досвід управління підприємствами в США та Західній Європі.

5. Особливості японського менеджменту.

6. Організація управління туристичним комплексом за кордоном.

7. Організація управління туристичним комплексом в Україні.

8. Поняття, види та форми туризму.

9. Ринкова модель соціально-економічної системи туризму.

10. Туристичний попит і пропозиція.

11. Особливості туризму як об'єкта управління.

12. Система цілей і завдань організації.

13. Поняття мети та завдань туристичного підприємства.

14. Поняття структури управління, її основні елементи. Фактори управління, що впливають на конкретну структуру.

15. Ієрархічні організаційні структури управління.

16. Органічні організаційні структури управління.

17. Проектування організаційних структур на підприємстві.

18. Формальна та неформальна організації на підприємстві.

19. Поняття, значення та класифікація комунікацій на підприємстві.

20. Моделі комунікацій на підприємстві.

21. Сутність, види та принципи планування на підприємстві.

22. Процес планування та види планів на підприємстві.

23. Методи розробки планів на підприємстві.

24. Способи планування на підприємстві.

25. Стратегічне планування на підприємстві.

26. Поточне планування на підприємстві.

27. Поняття управлінського рішення та його особливості. Підходи до ухвалення та прийняття рішень.

28. Класифікація управлінських рішень на підприємстві.

29. Процес і методи прийняття рішень на підприємстві.

30. Умови та фактори якості управлінських рішень.

31. Зовнішнє середовище туристичного бізнесу.

32. Внутрішнє середовище туристичного бізнесу.

33. Модель сучасного менеджера підприємства.

34. Влада: основи влади, баланс влади. Форми впливу керівників на підлеглих.

35. Особистий вплив: види, способи позитивного впливу керівника на підлеглих.

36. Лідерство та авторитет менеджера підприємства.37. Зміст роботи керівника. Поняття стилю керівництва, фактори його формування та розвитку.

38. Характеристика «одномірних» стилів керівництва.

39. «Багатомірні» стилі керівництва.

40. Зміст поняття «мотивація». Потреба, винагорода та їх види.

41. Первісні концепції мотивації.

42. Змістовні теорії мотивації.

43. Процесуальні теорії мотивації.

44. Система мотивації праці на туристичному підприємстві.

45. Поняття, функції та концепція управління персоналом. Функції кадрової служби.

46. Розробка кадрової політики на підприємстві.

47. Підбор персоналу на підприємстві.

48. Оцінка та прийом на роботу співробітників на підприємстві.

49. Розміщення персоналу на підприємстві.

50. Адаптація працівника на підприємстві.

51. Професійний розвиток персоналу на підприємстві.

52. Природа та функції конфлікту на підприємстві.

53. Конфлікти з туристами: причини виникнення, методи подолання.

54. Конфлікти між туроператором та його діловими партнерами (постачальниками) і агентами.

55. Внутрішній особистісний конфлікт на підприємстві.

56. Міжособистісні конфлікти. Групові конфлікти.

57. Процес розвитку конфлікту на підприємстві.

58. Природа та причини стресу співробітників підприємства.

59. Схеми роботи туристичного оператора з реалізації та організації тура.

60. Особливості вибору партнерів-постачальників туристичних послуг і укладання з ними договорів.

61. Вимоги до сучасного керівника підприємства туристичного профілю.

62. Визначення понять «менеджмент», «управління» та «управлінські відносини».

63. Особливості менеджерської діяльності в підприємствах туристичного бізнесу.

64. Напрями, за якими встановлюються цілі підприємств готельного, курортного та туристичного сервісу.

65. Характеристика горизонтального поділу праці на підприємствах готельного, курортного та туристичного сервісу.

66. Види організаційних структур, що застосовуються у туристичному бізнесі.

67. Негативні сторони лінійних, функціональних та лінійно-функціональних організаційних структур.

68. Позитивні сторони лінійно-штабної, дивізійної та матричної організаційних структур.

69. Переваги і недоліки централізації і децентралізації управління.

70. Фактори, від яких залежить рівень і якість менеджменту.

71. Основні принципи менеджменту.

72. Ознаки, за якими класифікуються потреби людини.

73. Чотири етапи у розвитку теоретичних поглядів на мотивацію.

74. Форми морального, соціального та матеріального стимулювання.

75. Групи факторів, які визначають систему матеріальних стимулів.

76. Особливість управлінської праці.

77. Заохочення працівників через надання вільного часу й сприятливого режиму роботи.

78. Реакція підприємств на зміну факторів зовнішнього середовища (макросередовища).

79. Методи, що використовуються при аналізі використання трудових ресурсів.

80. Ознаки, які характеризують управлінські рішення.

81. Вимоги до управлінських рішень.

82. Ознаки, за якими класифікують управлінські рішення.

83. Етапи процесу розробки й прийняття управлінських рішень.

84. Фактори, які впливають на ефективність виконання управлінських рішень.

85. Визначення кількісних, якісних і структурних характеристик кадрового потенціалу підприємств.

86. Показники, які визначають якість праці на підприємстві.

87. Методи й прийоми, які використовують для оцінки претендентів на вакантну посаду в апараті управління.

88. Етапи добору управлінських кадрів для підприємств туристичного бізнесу.

89. Вимоги до особистості сучасного менеджера.

90. Суть особливості зарубіжних технологій управління персоналом.

refaldb.ostref.ru srn.deutsch-service.ru later.unoreferat.ru wei.deutsch-service.ru Главная Страница