Лекція 8

Порівняльна характеристика синтаксичних систем

Англійської та української мов.

ПЛАН

1. Загальна характеристика синтаксичних систем в англійській та українській мовах.

2. Словосполучення. Типи зв’язків у синтаксичних системах. Ізоморфні та аморфні риси (синдетичний, асиндетичний, синтетичний/ аналітичний зв’язок).

3. Типи словосполучень відповідно до відношень між їх складовими (з координативним, субординативним, предикативним зв’язком).

4. Класифікація словосполучень по головному слову.

На синтаксичному рівні в порівнюваних мовах існують як ізоморфні, так і аломорфні риси:

Ізоморфні риси:

1) спільні класи синтаксичних сполук (тагмем), що виконують певну функцію, а також словосполучень, речень тощо;

2) спільні типи синтаксичних зв’язків та способи їх вираження;

3) ідентичні синтактичні відношення у словосполученнях та реченнях;

4) спільні синтаксичні процеси (extension, deduction);

5) спільні функції, які виконують різні частини мови у реченні тощо.

Аломорфні риси, наприклад, відмінності у вираженні різних типів синтаксичного зв’язку, у структурі деяких англійських членів речення, в підрядних реченнях тощо.

Порівняльна характеристика словосполучень.

Словосполучення (word-group) у обох мовах складаються з двох або більше граматично пов’язаних повнозначних частин мови, що виражають певний зміст. Синтаксичні (вільні) словосполучення потрібно відріз­няти від фразеологічних. Усинтаксичному словосполу­ченні зберігаються лексичні значення всіх повнозначних слів, що входять до нього; синтаксичний зв'язок є жи­вим, продуктивним (бити лежачого, бити скло, бити в бубон). Уфразеологічному словосполученні лексична са­мостійність одного чи обох його компонентів ослаблена або зовсім утрачена, і воно повністю за характером зна­чення наближається до одного слова (байдики бити).

Оскільки англійська мова є аналітичною, то і основні способи граматичного зв’язку слів у словосполученні є аналітичними (синдетичний( прийменниковий)/ асиндетичний зв’язок).

syndetic asyndetic
books for home reading home-reading books
production of sugar cane sugar cane production
to see well red from auger
we all four of the workers
afraid to read afraid of that

Домінуючим в англійській мові є аналітичний, в українській – синтетичний тип зв’язку. Проте в українській мові досить часто зустрічаються у словосполученнях з аналітичним (синдетичним та асиндетичним) типом: брати таксі, носити кімоно, бути в галіфе, добре вчитися, йти додому.

Тільки для англійської мови характерні сс типу NN, NNN тощо (cotton yarn, cotton yarn production, cotton yarn production figures, Kiev street traffic violation).

rwq.deutsch-service.ru szm.deutsch-service.ru refaopc.ostref.ru referatubg.nugaspb.ru Главная Страница