Оцінка продуктивності вузла реалізації алгоритму ШПФ на ПЛІС

Ступінь - вивантаження отриманого перетворення з вхідного ОЗП.

Ступіні аналогічні третій ступені.

Ступіні аналогічні другій ступені.

Ступінь - друга ступінь перетворення. Дані зчитуються з буферного ОЗП, перетворюються і записуються у вхідне ОЗП.

Ступінь - запис вхідної послідовності у вхідне ОЗП відповідно до двійкової інверсії номерів. 2 ступінь - перша ступінь перетворення. Дані зчитуються з вхідного ОЗП, перетворюються і записуються в буферне ОЗП.

Швидкодія виконання алгоритму ШПФ на ПЛІС визначається в NMAC (кількість операцій типу множення-нагромадження) за такою формулою:

,

де NMAC - число операцій типу множення-нагромадження, c-1;

- Nмн - число множень, необхідних для обчислення перетворення;

- fвідл - частота надходження вхідних даних, Гц;

- Nточ - розмір перетворення.

Тоді, наприклад, для обчислення ШПФ 256 точок за основою 2 з комплексними вхідними даними потрібно приблизно 3 тис. множень дійсних операндів і 5,5 тис. додавань дійсних операндів, для 1024 - точкового ШПФ за основою 2 - приблизно 16 тис. множень і 28,5 тис. додавань. Тоді, при частоті надходження вхідних даних 40 МГЦ продуктивність вузла обчислення ШПФ 256 точок повинна складати не менш 460 млн МАС у секунду, вузла обчислення ШПФ 1024 точки - не менш 620 млн МАС у секунду.

Основна ідея реалізації ковзного ШПФ полягає в тому, що для обчислень на кожній ступені використовується окремий закінчений блок, забезпечується конвеєризація в межах не тільки однієї ступені, але і всього модуля. При цьому час перетворення буде рівним часу обчислень на одній ступені.

Приклад розробки процесора ШПФ на ПЛІС

Завдання:

Спроектувати процесор для обчислення 16-ти точкового ШПФ за основою 2 та прорідженням за частотою на ПЛІС ф. Xilinx. Розрядність вхідних даних – 32 (16 розрядів дійсна і уявна частини).

Фізіологічне підґрунтя уваги
Битумно-резиновой мастики. Устройство битумозаправщика.
Бухгалтерские счета и двойная запись
Определение понятия «спортивная тактика». Виды спортивной тактики
Установление Таинства Крещения. Место Таинства Крещения в ряду прочих Таинств
Варіант Б
Подальший розвиток фотометрії та інші оптичні дослідження
Понятие и назначение операционных систем.
Глава 36. Различия в статусах
Переведите предложения, содержащие Participle I и Participle II, в функции обстоятельства
Task 1. Translate the following sentences into Russian.
Раздел 4. Функции, их свойства и графики
And like a ghost in the silence I disappear
Сознание как высшая форма человеческой психики
Инструментальные средства программирования
Служебный подлог. Халатность
Ситуативность в общении и поведении людей
Сосудистые реакции при воспалении
Типология политических партий и виды партийных систем.
Когда наши дети не понимают, почему на их долю выпадают испытания
Упакування.
Методы моделирования оценки теневой экономики.
ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
Главная Страница