Хід роботи

1.Розв’язати задачу. Визначити по ОАО «ЛХФЗ» за останній рік фондоозброєність, фондомісткість, фондовіддачу та динаміку показників. Зробити висновки.

Показники Базисний рік Звітний рік
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.
Вартість основних виробничих запасів, тис. грн.
Чисельність працівників, осіб

2.Розв’язати задачу. За даними таблиці розрахувати:

1) Ресурсні показники ефективності суспільного виробництва, динаміку цих показників.

2) Відносну економію окремих видів ресурсів.

Показники Базисний рік Звітний рік
Вироблений ВВП, млн.грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. грн.
Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, млн. грн.
Ресурси праці сфери матеріального виробництва, ум. грош. од.

3.Розв’язати задачу. Визначити індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень середнього рівня ефективності виробництва.

Галузь Виробництво продукції Обсяг виробничих ресурсів
Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік
А
Б

some.okref.ru referatpxt.nugaspb.ru tva.deutsch-service.ru referatuom.nugaspb.ru Главная Страница