Хід роботи

1.Розв’язати задачу. Визначити по ОАО «ЛХФЗ» за останній рік фондоозброєність, фондомісткість, фондовіддачу та динаміку показників. Зробити висновки.

Показники Базисний рік Звітний рік
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.
Вартість основних виробничих запасів, тис. грн.
Чисельність працівників, осіб

2.Розв’язати задачу. За даними таблиці розрахувати:

1) Ресурсні показники ефективності суспільного виробництва, динаміку цих показників.

2) Відносну економію окремих видів ресурсів.

Показники Базисний рік Звітний рік
Вироблений ВВП, млн.грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. грн.
Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, млн. грн.
Ресурси праці сфери матеріального виробництва, ум. грош. од.

3.Розв’язати задачу. Визначити індекси змінного, фіксованого складу та структурних зрушень середнього рівня ефективності виробництва.

Галузь Виробництво продукції Обсяг виробничих ресурсів
Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік
А
Б

Визначення вмісту калій перманганату в розчині.
История из жизни к Четвертой Традиции
Та порядок їх розрахунку
Основна та додаткова література
РЕЦЕНЗУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Влияние рекламы на продажи: исследования зависимости.
Листинги программ к лабораторной работе 1
Регулирование дыма в зоне пожара
При неизвестных погрешностях измерений
ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Технологія ведення переговорів.
Державне регулювання зайнятості
Adjusting to a New Culture, a Foreign Language
Методы передачи в сетях с коммутацией пакетов
Назовите столицу Ак-Орды первой пол. 15 в.
Тема 7. Экономическое развитие стран-лидеров и реформы в период после второй мировой войны (1945–1970 гг.)
Способи еталонування апаратури
Методы социологического исследования.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Методы тестирования рекламы.
Происходит активное взаимодействии
Найпоширенішими методами розробки господарських рішень є аналітичні, статистичні методи, методи математичного програмування, евристичні, експертні методи, метод сценаріїв, метод «дерева рішень».
Схема движения материальных потоков
Главная Страница