ХАРАКТЕРИСТИКА НАОЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Наочні методи навчання виконують функцію методів, тоді коли учні у процесі розгляду, спостереження, сприйняття предметів, об’єктів чи процесів за допомогою сенсорних систем отримують певну інформацію про них, осмислюють шляхом порівняння і знаходження загальних та відмінних ознак, і на цій основі формують певні знання, а потім і компетентності.

Наочні методи характеризують тим, що у процесі їхнього застосування використовують наочні засоби з метою отримання нових знань.

Джерелом знань при застосуванні наочних методів служить система динамічних та статичних засобів, які супроводжують певним текстом, поясненням чи інструкцією.

Наочні методи навчанняна уроках природознавства широковикористовують учителі початкових класів. До них відносять: демонстрацію, ілюстрацію та спостереження.

Демонстрація– це метод навчання, який включає показ предметів, приладів, технічних пристроїв і процесів у натурі та динаміці.

Ілюстрація–це метод навчання, за допомогою якого предмети та процеси розкриваються через їхнє символічне зображення (малюнки, схеми, графіки, стінні карти, репродукції, кодоплівки, листівки, діафільми, світлини). Ілюстрацію застосовують під час показу матеріалів у статичному вигляді.

Показ наочних засобівсприяє закріпленню зоровими образами словесної інформації, створенню правильних образних уявлень про предмети та явища навколишньої дійсності у свідомості дитини. Для сприйняття предметів і явищ природи, які потребують тривалого спостереження або недоступні для безпосереднього їхнього розгляду, учитель використовує графічні засоби: таблиці, рисунки, картини, схеми, кольорові листівки, дидактичні картки. Ілюстрація світлин, малюнків, схем, графіків та діаграм сприяє закріпленню зоровими образами словесної інформації.

Усі методи цієї групи тісно пов’язані. Їхнє використання залежить від дидактичних цілей уроку, його матеріального забезпечення, вікових та психічних особливостей молодших школярів.

Засоби наочності дуже різноманітні їх застосовують на уроках природознавства з різноманітними дидактичними цілями.

Отбросьте воспоминания и ожидания
ІНДУСЬКЕ ПРАВО
Методи управління персоналом
К духовности и человечности.
В чому полягяє взаємозв’язок релігії та мистецтва?
Векселі та їх облік
Требования, предъявляемые к психологическим качествам кандидатов
Independent Practice
Простановка линейных размеров
Духовна культура епохи Просвітництва.
Защита от гнездового паразитизма.
Вказати спосіб творення слова.
За достоверность информации и обоснованность принятых в выпускной квалификационной работе решений ответственность несет студент
Типы анализа литературного произведения в школе.
Бухгалтерский баланс. Назначение. Особенности формирования
Приемы и способы поднятия энтузиазма сотрудников компании
Укладка Д-1-5 серии 6 (Д-1-5у) «на верёвку»
Дми́трий Ива́нович Менделе́ев
Боротьба королівської вл за централізацію держави. Реформи Л.
При этом должно обеспечиваться равенство
Обоснование выбора метода прогнозирования рынка пластиковых карт в РФ
Тема 4. Стадии конституционного судопроизводства в Российской Федерации
Закон великих чисел
Главная Страница