Що таке організаційна культура?

В найбільш широкому значенні організаційну культурувизначають як сукупність переважаючих в організації ціннісних орієнтацій, норм, правил, традицій, які визначають зміст і характер поведінки працівників організації незалежно від положення в ієрархічній структурі, а також спосіб інтерпретації власної поведінки.

Основні характеристики організаційної
культури згідно з різними визначеннями:

• Притаманність організаційної культури більшості організацій водночас з її унікальністю і несхожістю навіть в організаціях однієї сфери чи галузі.

• Визначення організаційної культури як набору певних базових уявлень, переконань, ментальних припущень, які визначають поведінку людини в організації, і можуть бути як усвідомленими, так і неусвідомленими.

• Поєднання внутрішніх особливостей: цінностей, вірувань, норм, переконань, бачень, особливостей комунікації із зовнішніми їх виявами: ритуали, традиції, міфи, мова, символіка тощо.

• Беззаперечний вплив культури на організаційну ефективність та продуктивність.

• Стійкість організаційної культури до змін, стабільність та тривалість її існування.

Елементи організаційної культури (Діл, Кенеді):

• Історія – колективне передання минулого організації, яке є фундаментом організаційної культури.

• Цінності і вірування – основа культурної ідентичності, визначають те, що є важливим для організації, чого вона прагне.

• Ритуали і церемонії - те, що люди роблять для щоденної інтеграції (спільні обіди, правила привітання і прощання, проведення спільного часу поза роботою).

• Історії (розповіді). Описують в драматичний спосіб ситуації, в яких працівники втілюють цінності організації в дію.

• Герої – люди, що втілюють в собі організаційні цінності; вони наче рольові моделі, ідеал для наслідування.

• Культурна мережа – неформальна інформаційна мережа в організації:

- розповідачі історій

- пліткарі

- шептуни

- шпигуни

- охоронці культурних цінностей.

10 характеристик корпоративної культури(Філіп Харріс, Роберт і Сара Морани, 1991)• усвідомлення себе та свого місця в організації

• система комунікацій та мова спілкування

• цінності та норми

• зовнішній вигляд, одяг та презентація себе на роботі

• звички та традиції харчування

• усвідомлення часу, ставлення до часу та його використання

• стосунки між людьми

• світогляд

• процес розвитку і самореалізації працівника

• трудова етика та мотивація

Соціально-психологічні тенденції організаційного середовища в дослідженнях Г. Хофштеде

spf.deutsch-service.ru referatxvt.nugaspb.ru refalcz.ostref.ru sji.deutsch-service.ru Главная Страница