Захист від маніпулювання

Ø Знання психології людини, її слабкостей, ро­бить її зручним об'єктом маніпуляції. Тому перший рубіж захис­ту— не виявляйте свої слабкості.

Ø Ознакою маніпуляції є відчуття незручності: людина не ба­жає щось робити, говорити, та вона змушена — інакше незручно, бо вона буде «погано виглядати». Цього простого усвідомлення цілком достатньо, щоб узяти се­бе в руки і почати захищатися. При цьому можна використовува­ти як пасивний, так і активний захист.

ü Пасивний захист рекомендується використовувати, якщо лю­дина не знає, що робити, як відповісти маніпулятору. У цьому ви­падку не треба нічого говорити. Можна зробити вигляд, що ви не розчули, не зрозуміли або взагалі перевести розмову на щось інше. Єдине, що при цьому потрібно— прояви­ти витримку! Сказати собі: «Стій, це маніпуляція!» Скажіть це собі і здійсніть контроль своїх почуттів, тому що слова про маніпуля­цію змусять вас адекватно оцінити ситуацію. У більшості випадків маніпулятор відступає вже перед пасив­ним захистом, тому що найнебезпечніше в маніпуляції — її стрім­кість, несподіваність, коли у людини немає часу поміркувати, як вийти з положення.

Повторення прохання, по-перше, дає час для відповіді, по-друге, виявляє справжній інтерес маніпулятора і збиває заготов­лений ним розподіл ролей. Головне в цьому — психологічний настрій: не слід соромитися говорити те, що думаєш.

Маніпулятор переважно експлуатує бажання людей виглядати добре, тому не треба боятися показатися поганим. «Боюся, ти си­льно перебільшуєш мої переваги, щедрість, здібності і т. ін.» Ці слова знімають з людини усі зобов'язання і відкривають необме­жений простір для імпровізацій.

ü Коли потрібен активний захист? Не тоді, коли об'єкт маніпу­ляції перебуває в залежності (службовій, матеріальній і т. ін.) від маніпулятора.

Справа в тому, що активний захист є зустрічним конфліктогеном, що не поступається, а навіть переважає у силі дії мані­пулятора.

За законом ескалації конфліктогенів останній відпо­вість конфліктогеном ще більш сильним, що в підсумку при­зведе до відкритого конфлікту,в чому залежна сторона зовсім не зацікавлена.

Крім випадків прямої залежності

існують ще й моральні фак­тори,

пов'язані з вихованістю, звичками дотримуватися певних етичних норм,

що утримують від будь-якого вислову,

який може скривдити співрозмовника.

Зрозуміло, що вихованій людині

важ­че зважитися

на активні методи захисту від маніпуляцій.

Файловая система. Понятие файловой системы, каталогов, файла.
Третья история: Конспиративная теория
Філософія Древнього Єгипту і Вавилону
Монополістична конкуренція
II. Перевірка домашнього завдання.
Приятие, таким образом, является пусковым механизмом, с которого начинается процесс выздоровления.
Лекция 1. Предмет логики как науки
Змістовий модуль 2.
Романо-германская правовая семья и семья общего прецедентного права: общая характеристика.
Тема 13. Експертиза стародруків
Принципи створення команд.
Ex. 13. Lisez ce texte et relevez les traits particulirs qui sont propres aux professeurs d'aujourd'hui.
Нанесення розмірів
ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БИБЛЕЙСКОЙ ПРОПОВЕДИ
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ANTI-HIJACK
Звучит фанфары «Голливуд», появляется Мальвина
Отличие ФЗ № 127 от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» от ФЗ 1998 г.
Научные ресурсы мировой экономики.
Дефектація деталей та спряжень, їх комплектування.
Інформаційні запити (Points of Information)
Ставки акцизного податку на кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД
Кривая опыта как ранний индикатор
Lesson 1. WATCHKEEPING. PERIODIC SAFETY ROUTINES
Главная Страница