Що є основним законодавчим документом у галузі пожежної безпеки?

1) Правила пожежної безпеки

2) Положення про пожежну безпеку

3) Закон України “Про пожежну безпеку”

4) Інструкція

Л-1, с. 344


За допомогою якого приладу проводять вимірювання освітленості?

1. анемометра

2. психрометра

3. люксметра

4. барометра

Л-4, с.180


ЛІТЕРАТУРА

1. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – 375 с. компакт-диск

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник. – Львів: Афіша, 2005. – 320 с.

3. Москальова В.М. Основи охорони праці: підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 672 с.

4. Гандзюк П., Желібо Є.П. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004.

5. Державний нормативний акт про охорону праці. – ДНАОП 1.8.10-1.19-98. Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств. – К., 1999.

6. Яремко З.М., Тимошук С.В. Охорона праці: навч.посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010.

7. Купчик М.П.,Гандзюк М.П. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000.

8. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2000.

referatvye.nugaspb.ru referatwjt.nugaspb.ru referatxjd.nugaspb.ru refaonv.ostref.ru Главная Страница