Чинники розвитку регіональної економіки.

а)інноваційний. Інноваційній діяльності потрібна підтримка держави як у вигляді прямих державних інвестицій, так і у вигляді податкових пільг. У цьому полягає чинник державної підтримки інновацій. Відсутність коштів та стимулів до запровадження перспективних наукових розробок, спрямованих на використання альтернативних факторів рег. розвитку призвело економіки окремих регіонів України до інноваційної відсталості. У підсумку, сьогодні регіональні економіки не в змозі задовольнити внутрішній попит, у країні збільшується залежність від імпорту, збільшується регіональна диференціація щодо рівня розвитку регіонів.

б)фінансовий. Його сутність полягає у пільгових умовах інвестування та оподаткування, низькому позичковому відсотку, наявності відповідної інфраструктури, банківсько-кредитного замовлення та інвестиційних інститутів. Особливу роль фін. чинник відіграє у міжнародних зв'язках регіонів. Завдяки створеним свого часу фін. пільгам для іноземних інвестицій стався бурхливий розвиток таких країн і регіонів, як Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг. Важливу роль він відіграв у розвитку постсоціалістичних країн. В регіонах України окремою проблемою є створення організаційної структури фін. механізму та фін. автономії місцевого самоврядування.

в)транспортний і інфраструктура. Транспортний чинник- для багатьох видів виробництва відіграє вирішальну роль і тісно пов'язаний з ЕГП. В залежності від транспортних витрат виробництво тяжіє або до сировини, або до споживачів. Транспортна складова у собівартості продукції впливає на розміщення будь-якого виробництва. Транспорт - найважливіший чинник підприємництва, оскільки регіон з точки зору інвестора може оцінюватися за характеристикою рег. транспортної системи. Важливе місце займає також чинник інфраструктури. Інфраструктура - це сукупність галузей, підприємств, організацій, видів діяльності, які забезпечують і створюють умови для нормального функціонування РЕ та життєдіяльності людей.

referatrkz.nugaspb.ru military.halmer.ru social.okref.ru clearly.refepic.ru Главная Страница