Чинники розвитку регіональної економіки.

а)інноваційний. Інноваційній діяльності потрібна підтримка держави як у вигляді прямих державних інвестицій, так і у вигляді податкових пільг. У цьому полягає чинник державної підтримки інновацій. Відсутність коштів та стимулів до запровадження перспективних наукових розробок, спрямованих на використання альтернативних факторів рег. розвитку призвело економіки окремих регіонів України до інноваційної відсталості. У підсумку, сьогодні регіональні економіки не в змозі задовольнити внутрішній попит, у країні збільшується залежність від імпорту, збільшується регіональна диференціація щодо рівня розвитку регіонів.

б)фінансовий. Його сутність полягає у пільгових умовах інвестування та оподаткування, низькому позичковому відсотку, наявності відповідної інфраструктури, банківсько-кредитного замовлення та інвестиційних інститутів. Особливу роль фін. чинник відіграє у міжнародних зв'язках регіонів. Завдяки створеним свого часу фін. пільгам для іноземних інвестицій стався бурхливий розвиток таких країн і регіонів, як Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг. Важливу роль він відіграв у розвитку постсоціалістичних країн. В регіонах України окремою проблемою є створення організаційної структури фін. механізму та фін. автономії місцевого самоврядування.

в)транспортний і інфраструктура. Транспортний чинник- для багатьох видів виробництва відіграє вирішальну роль і тісно пов'язаний з ЕГП. В залежності від транспортних витрат виробництво тяжіє або до сировини, або до споживачів. Транспортна складова у собівартості продукції впливає на розміщення будь-якого виробництва. Транспорт - найважливіший чинник підприємництва, оскільки регіон з точки зору інвестора може оцінюватися за характеристикою рег. транспортної системи. Важливе місце займає також чинник інфраструктури. Інфраструктура - це сукупність галузей, підприємств, організацій, видів діяльності, які забезпечують і створюють умови для нормального функціонування РЕ та життєдіяльності людей.

Типи дошкільних закладів і їх функції
Институт уполномоченного по правам ребенка в РФ.
Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний період
Вплив ПАР на процес подрібнення гірських порід.
Общая теория картографических проекций.
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України
Тема 5. Статистика уровня жизни населения
Тема: ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВИДАВНИЧОГО ПРОЦЕСУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.2.1.3. (ТЕМА 3). ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ЛІТАКА
Цель создания рабовладельческих колоний и их место в мировой торговле XVI- XVIII вв.
Здоровое состояние церкви измеряется не ее вместительностью,
Идеализация статических характеристик электронных приборов
Розклад занять студентів 3 р.н. факультету природничих наук на 5-й семестр 2014-2015 н.р
ПОНЯТТЯ ПЕРСОНАЛУ
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ
Піклування про промисловість.
Індивідуальний стиль трудової діяльності
Утворення та розпад Iзраїльсько-Iудейської держави. Iзраїльське та Iудейське царства
Структура місцевих рад
Обнаружение и устранение ошибок на диске
О МОЕЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ ВЛИЯНИЯ МИРА СЕГО
Диференціація ентеровірусів за ЦПД
Девятый секрет - Сила взаимоотношений
Главная Страница